Bijgewerkt: 28 juni 2022

Voor D66-Amstelveen blijft onderwijs prioriteit

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
02-09-2016

Op 2 september 2016 heeft D66-Amstelveen op basisschool Kindercampus King een knikkerspel aangeboden aan de leerlingen. De school heeft zich de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld tot integraal kindercentrum: school en opvang voor kinderen van 0 - 12, met een integrale visie op ontwikkeling en onderwijs. Veel scholen in Amstelveen ontwikkelen zich tot brede school of IKC, Kindercampus King loopt voorop in Amstelveen. Door docenten en leiding van de school en Kinderrijk is hard gewerkt om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Ook de gemeente heeft bijgedragen bij de realisatie van de nieuwbouw en door het verlenen van subsidie.

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2016)

Anne-Mieke van der Vet (l) gemeenteraadslid van D66-Amstelveen op bezoek bij Kindercampus King


Anne-Mieke van der Vet gemeenteraadslid van D66: ‘Bij de start van het nieuwe schooljaar staat iedereen stil bij een (mede door dit college gerealiseerde) verkeersveilige schoolomgeving.  Kinderen gaan als het even kan op de fiets naar hun nieuwe, of al vertrouwde school. D66 vindt het van belang, dat kinderen een goede leeromgeving hebben. Daar hoort een goed en fris gebouw bij. Wethouder Maaike Veeningen heeft voor verschillende scholen de nieuwbouw- of verbeterplannen al klaar liggen op het gemeentehuis: OBS Piet Hein wordt momenteel verbouwd, de Wending en het HWC komen komend jaar aan de beurt. Daar is veel geld mee gemoeid. D66 blijft zich inzetten om het onderwijs boven aan de prioriteitenlijst te houden. Vandaar dat D66 juist een knikkerspel aanbiedt. Om aan te geven dat we blijven knokken voor het geld, dat nodig is voor onderwijsverbeteringen.’

Ook inhoudelijk draagt de gemeente bij aan goed onderwijs voor elk kind. Brede scholen (opvang, onderwijs en sport) worden gestimuleerd. Ook draagt de gemeente bij aan maatwerk voor ieder kind, door middel van talentontwikkeling, betere aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt, en ICT- en techniekonderwijs. Zo krijgt ieder kind de kans het beste uit zichzelf te halen. D66 is blij met de gemeentelijke inzet op deze vlakken. Omdat goede leraren zo belangrijk zijn voor goed onderwijs, pleiten wij bovendien om leraren de kans te geven zichzelf te ontwikkelen. Zo draagt de gemeente nu bij aan de ontwikkeling van ICT- en social mediavaardigheden van docenten. D66 heeft veel waardering voor de leraren die zich inzetten voor de kinderen in Amstelveen.

Om de docenten en kinderen in het zonnetje te zetten, biedt D66 het knikkerspel aan. D66 koos daarbij voor Kindercampus King vanwege de grote stappen die de school gezet heeft en de intensieve samenwerking tussen de docenten van de school en Kinderrijk. Van der Vet: ‘Amstelveen telt vele docenten die grote inzet en betrokkenheid tonen bij het onderwijs van onze kinderen. Ontzettend mooi om te zien! Amstelveen mag blij zijn met zulke docenten. Kindercampus King feliciteren wij graag met hun ontwikkeling richting IKC.’ D66 wenst iedereen, leerlingen en docenten, een heel fijn schooljaar toe!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.