Bijgewerkt: 21 juli 2024

Voor Elk Kind een Plek in Amstelveen?

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
02-02-2023

Een rondvraag onder Amstelveense kinderen, die nu in groep 8 zitten (en hun ouders) over de vraag hoe ze aankijken tegen het lotingsysteem in Amstelveen, geeft een redelijk unaniem beeld:

‘Geen plek in Amstelveen? Dat lijkt me echt niet leuk.’
‘Super spannend en ik lig er eerlijk gezegd weleens wakker van.’
‘Als ik word ingeloot op een school buiten Amstelveen, ga ik echt huilen.’
‘Ik kies voor een school in Amstelveen en daar wil ik dan ook echt naar toe.’
‘Oef, echt verschrikkelijk als mijn kind in Uithoorn wordt geplaatst.’
‘Ik vind het heel spannend allemaal.’

Uitgeloot worden op keuze 1 of keuze 2 is nog wel te overzien, maar tegen je wil buiten Amstelveen geplaatst worden is een schrikbeeld. Voor de leerlingen zelf en ook voor hun ouders*.

Voldoende plaatsen in Amstelveen. De VVD vindt dat er voor Amstelveense leerlingen geen wachtlijst mag zijn om tot een Amstelveense middelbare school toegelaten te worden. Wij stellen dat er voor kinderen die in Amstelveen wonen, altijd plaats moet zijn op een school in Amstelveen. De gemeente moet toezien op voldoende plaatsen en overleggen met de schoolleidingen indien er wachtlijsten ontstaan. Schoolleidingen moeten andersom tijdig aan de bel trekken indien er wachtlijsten dreigen te ontstaan. Deze wisselwerking is cruciaal om ervoor te zorgen dat er voldoende plekken in Amstelveen zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Elisa De Marco - 2023)

Elisa De Marco, raadslid VVD-Amstelveen woordvoerder Onderwijs voor het gebouw van het Amstelveen College

Anderzijds is een redelijke stabiele leerlingeninstroom door de jaren heen wenselijk. Organisatorisch voor scholen zelf, qua huisvesting en ook voor leerkrachten en leerlingen heeft dat veel voordelen. De VVD constateert dat er tussen Amstelveense middelbare scholen goed wordt samengewerkt en is daar positief over. Natuurlijk is het heel vervelend als je bewust kiest voor een bepaalde school en daar dan uitgeloot wordt. Als we dat willen voorkomen, halen we ons veel op de hals. Een school met bovengemiddeld veel aanmeldingen moet dan opeens extra klassen samenstellen, leraren aantrekken en extra lokalen organiseren. Zijn we daar mee geholpen?

VVD pleit voor een voldoende plaatsen voor Amstelveense scholieren. De VVD is er trots op dat door jarenlang solide financieel beleid, de meeste VO-schoolgebouwen in Amstelveen nieuw, gerenoveerd en in uitstekende staat zijn. Wij vinden dat Amstelveense kinderen hier in de eerste plaats van moeten kunnen profiteren. Daarnaast stelt de VVD dat een kind dichtbij huis naar school moet kunnen. Dat onze scholen kwalitatief goed onderwijs leveren en daarom ook leerlingen uit buurtgemeenten trekken doet ons goed. Vanzelfsprekend zijn die leerlingen van harte welkom, maar VVD pleit voor voldoende plaatsen voor Amstelveense scholieren.

De afgelopen jaren was er sprake van kinderen die tegen hun keus in zijn geplaatst op een middelbare school buiten Amstelveen. Achter die cijfers zitten kinderen en gezinnen. Kinderen die teleurgesteld zijn dat ze bijvoorbeeld als enige leerling uit Amstelveen zijn geplaatst in een klas in Aalsmeer. Of denk aan de logistieke uitdagingen als je kind van 11 jaar in Mijdrecht is geplaatst? De VVD stelt dat dit soort gevallen voorkomen moeten worden.

Ruimte voor een extra middelbare school in de regio? Wat gebeurt er als het aantal aanmeldingen de komende jaren gaat stijgen? Aalsmeer heeft net goedkeuring gegeven voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk met 800 huizen, grenzend aan de Legmeerdijk tegenover Westwijk. Ook buurtgemeente Ouderkerk aan de Amstel gaat groeien. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de leerlingenaantallen op langere termijn? Hebben we genoeg plekken de komende jaren? Is er behoefte aan een extra middelbare school in Amstelveen of moeten bestaande scholen nog meer uitbreiden?

VVD gelooft niet in massale middelbare scholen en vindt de huidige scholen qua omvang passend. Het tekort zit met name bij VMBO-T/Havo plekken. Schooldirecteuren bepalen zelf hoeveel brugklassen VMBO-T, HAVO en VWO ze creëren. Elk jaar is de uitkomst dat er te weinig plaatsen zijn op VMBO-T/Havo niveau en dat deze kinderen uitgeloot worden en naar een school buiten Amstelveen moeten gaan. De VVD-Amstelveen vindt dit onaanvaardbaar. Als scholen in de regio te weinig kinderen leerlingen weten te werven, dan is de oplossing niet dat dit aangevuld moet worden met Amstelveense leerlingen.

Voor kinderen met een VMBO-T/havo-advies zijn er eigenlijk maar 2 opties in Amstelveen, maar deze kinderen moeten wel 5 scholen opgegeven. Is dat wenselijk? De VVD is positief over de voorgenomen fusie tussen Panta Rhei en HWC, die mogelijk een goede aanvulling is voor kinderen met een VMBO-T/havo-advies in Amstelveen maar vraagt zich af of dit de echte oplossing is. Laten we niet afwachten en zorgdragen dat het tekort aan plekken niet verder toeneemt.

Voor elk kind een plek in Amstelveen! Deze maand vinden er open dagen en lesjesmiddagen plaats en groep 8 kinderen oriënteren zich op hun volgende stap. Een spannende en ook leuke fase vinden wij. Daar hoort geen overbodige stress en onzekerheid bij. De VVD vindt dat er plek moet zijn voor elk kind op een Amstelveense middelbare school als ze daarvoor kiezen. We zijn in gesprek met schooldirecteuren, de kernprocedure Amstelland en met de Wethouder. We roepen het College van B en W dan ook op om zorg te dragen voor VO-voldoende plekken in Amstelveen.

*ik heb alleen ouders en kinderen gesproken die bewust kiezen voor een school in Amstelveen. Er zijn ook kinderen die graag naar een school buiten Amstelveen gaan en daar bewust voor kiezen. Voor scholen in Amsterdam geldt dat ze dan meedoen met de procedure daar. Dit stuk richt zich op kinderen die kiezen voor de kernprocedure Amstelland en daarmee geconfronteerd worden met scholen buiten Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.