Bijgewerkt: 23 maart 2023

Voordracht mevrouw J. Vonk-Vedder als burgemeester van Aalsmeer

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Gemeente Aalsmeer
14-03-2013

De gemeenteraad van Aalsmeer beveelt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan om mevrouw drs. J. Vonk-Vedder te benoemen als burgemeester van de gemeente Aalsmeer. Dat is de uitkomst van een besloten raadsvergadering op donderdag 14 maart 2013. De gemeenteraad van Aalsmeer volgt daarmee het voorstel van de vertrouwenscommissie.

Jobke Vonk Amstelveen
(Bron Gemeente Aalsmeer - 2013)

Mevrouw drs. Jobke Vonk-Vedder, de beoogde burgemeester van Aalsmeer


Jobke Vonk-Vedder is 48 jaar en woont in Abcoude. Zij werkt als facilitair manager bij het bedrijf QSM Europe. Zij is lid van het CDA en vanaf januari 2011 raadslid in de gemeente De Ronde Venen.

Voordien was zij zeven jaar wethouder in twee perioden (van februari 2000 tot mei 2002 en van april 2006 tot december 2010) in de gemeente Abcoude. Zij was onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Welzijn, Wet maatschappelijke Ondersteuning, Sociale Zaken, Onderwijs, Sport en recreatie, Volksgezondheid, Cultuur, Toerisme, Informatisering & automatisering en Volkshuisvesting. Jobke Vonk-Vedder is getrouwd en heeft twee kinderen.

Wat u niet wist van Jobke Vonk-Vedder

Met deze aanbeveling door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de raad zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een voordracht doen, waarna de benoeming bij Koninklijk Besluit zal volgen. In de raadsvergadering van dinsdag 4 juni 2013 zal de nieuwe burgemeester worden geïnstalleerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.