Bijgewerkt: 8 december 2021

Vragen SP-Amstelveen aan het college over de TOZO-regeling controle

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
20-08-2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Telefonisch fraudeonderzoek in Amstelveen bij ondernemers. Dat ondernemers ook fraude kunnen plegen met steunmaatregelen is volop in het nieuws. Maar de manier, waarop de gemeente fraudeonderzoeken mag uitvoeren is wettelijk bepaald: het college dient zich te houden aan artikel 6 EVRM ( Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Dit artikel zegt namelijk dat bestuurlijke boetebesluiten niet mogen worden gebaseerd op verklaringen zonder dat er gewezen is op het ‘zwijgrecht’. En dus is het telefonisch verhoren van inwoners uit den boze.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen


Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen: 'Eerder heeft de SP aangegeven hoe belangrijk het is dat ondernemers en ZZP’ers een beroep kunnen doen op het zogenaamde woonlastenfonds als ondersteuningsmaatregel en heeft erop aangedrongen dit te communiceren naar inwoners. Dit deed het college dan ook uiteindelijk door alle ondernemers en ZZP’ers uit Amstelveen die eerder een aanvraag voor TOZO hadden ingediend een brief te sturen. Hierin stond dat zij mogelijk aanspraak kunnen maken op het Woonlastenfonds. Men hoefde alleen de bankafschriften van de laatste twee maanden aan de gemeente op te sturen. Aanvankelijk dacht ik: Netjes gedaan college. U heeft de SP gehoord en u bent overgegaan tot het bekend maken van deze steunmaatregel'.

'Maar de praktijk is ook dat het college deze bankafschriften bekijkt om fraude op te sporen ten aanzien van de TOZO-aanvraag en telefonisch een verhoor afneemt. En het telefonisch verhoor vindt plaats zonder de bijbehorende rechten te vertellen die burgers hebben die verhoor met zich meebrengt. Aan het einde van het verhoor krijgt de inwoner meteen te horen dat de TOZO-uitkering verrekend wordt. Mensen worden overvallen door deze methode die wettelijk niet is toegestaan. Mensen kunnen nu eenmaal een vergissing maken of een kruisje verkeerd plaatsen. Als er op deze manier omgegaan wordt met inwoners is dit wat de SP betreft een verwerpelijke praktijk die meteen moet worden gestopt.'

De gemeente ontvangt veel geld van het Rijk voor de uitvoering van onder meer de TOZO-regeling. Ook als het een afwijzing wordt. Gelden van boetes komen, net zoals de gelden voor re-integratie, ook in de algemene gemeentekas terecht in plaats van dit geld te besteden aan de doelgroep zelf, namelijk de werkzoekenden. Het kan niet waar zijn dat gelden die de gemeente binnenhaalt gaat gebruiken om bijvoorbeeld stenen te kopen om het Oude Dorp te verfraaien, omdat dat ineens prioriteit heeft. De SP wil dat deze gelden in de pot gaan om werkzoekenden aan werk te helpen. En dan wel écht werk, met een goed contract en een loon van minimaal 14 euro per uur.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.