Bijgewerkt: 29 februari 2024

Vragen van Actief voor Amstelveen op 14 december 2022

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
14-12-2022

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen zal alsnog op 14 december 2022 in de gemeenteraad aan het college onderstaande vragen stellen.


In de vergadering van de raad op 9 november 2022 is raadsbreed het amendement Noodfonds opvang stijgende kosten aangenomen. Het college onder woordvoering van wethouder Elzakalai heeft daarbij de toezegging gedaan om voor eind 2022 € 500.000  beschikbaar te stellen voor de 1e noodhulp en in januari 2023 met een bestedingsplan te komen voor een bedrag van € 2.000.000.

Foto Amstelveen
(Foto Actief voor Amstelveen - 2022)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen

Actief voor Amstelveen heeft hierover de volgende vragen;

-Lukt het om noodlijdende ondernemers, organisaties en inwoners met een laag inkomen tijdig te bereiken en zo niet kan de wethouder toezeggen dit alsnog te bewerkstelligen?

-Binnen welke kaders honoreert de wethouder aanvragen en hoeveel succesvolle aanvragen zijn dit er tot op heden?

-Indien betrokkenen door mogelijk administratieve redenen niet in aanmerking komen voor de eerste aanvraag, krijgt men dan de mogelijkheid om dit in een later stadium alsnog te doen?

-Kan de wethouder toezeggen dat gelden bestemd voor de 1e noodhulp in 2022 welke nu niet besteed worden, ter beschikking blijven voor de 2e trance noodhulp in 2023

-Is er al een datum gepland voor het Raadsgesprek waarbij het door de wethouder in januari 2023 aangekondigde Bestedingsplan zal worden besproken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.