Bijgewerkt: 28 november 2022

Vragen van Jacqueline Höcker over telefooncirkels in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Jacqueline Höcker
25-01-2021

Jacqueline Höcker van de Lijst Höcker stelt haar vragen aan het College B en W van Amstelveen conform art. 45 verordening Werkwijze van de Raad en de raadscommissies 2019.

Gedurende de coronaperiode voelen veel mensen zich gedeprimeerd en afgesneden van hun sociale omgeving. Door het vele thuis moeten blijven en de fysieke afstand die het met zich meebrengt, blijkt het welzijn van niet alleen ouderen en kwetsbaren, maar ook gezonde alleenstaanden, af te nemen.

Foto Amstelveen
(Foto Jacqueline Höcker - 2020)

Jacqueline Höcker


Telefooncirkels kunnen ertoe bijdragen dat zonder verplichtingen, inwoners nieuwe vriendschappen kunnen sluiten, zich minder geïsoleerd en alleen zullen voelen en men het gevoel kan krijgen bij te dragen aan de vermindering van depressie en eenzaamheid bij anderen. Daarnaast hebben jongeren en jongeren zonder veel vrienden, het uitermate moeilijk in deze crisisperiode. Ook voor hen kan via social media en telefooncirkels de pijn worden verlicht. Het Rode Kruis en ook Participe hebben telefooncirkels. Het principe bestaat om uit sociaal oogpunt op elkaar te letten maar ook om gewoon even contact te hebben en een gesprek te voeren en nieuwe vriendschappen te sluiten.

Daarom hierbij de volgende vragen:
  • Wat zijn de ervaringen van het college betreffende deze telefooncirkels?
  • Is het college bereid vanuit de politiek meer aandacht te genereren onder de Amstelveense samenleving betreffende deze telefooncirkels?
  • Telefooncirkels zijn niet alleen voor ouderen of kwetsbaren, iedereen kan hier gebruik van maken.
  • Welke acties zou het college kunnen nemen om de nadelen van de coronacrisis via telefooncirkels te verminderen?
  • Welke samenwerkingspartners kan het college eventueel ook inschakelen om een netwerk van telefooncirkels te organiseren?  • Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.