Bijgewerkt: 19 mei 2024

Vragen van VVD-Amstelveen over de effectiviteit van subsidie aanvragen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
28-11-2022

VVD-Amstelveen heeft schriftelijke vragen met betrekking tot effectiviteit subsidie aanvragen aan het B en W Amstelveen

Inleiding. Het aanvragen van subsidies kan een interessant bron van inkomsten zijn voor de gemeente Amstelveen, dit heeft de gemeente enkele jaren geleden reeds onderkend en hierop geacteerd. Gezien de ambitieuze agenda die de gemeente Amstelveen heeft op het gebied van groen, duurzaamheid en leefbaarheid gelooft de Amstelveense VVD dat er meer kansen zijn en komen op gebied van subsidies voor specifieke projecten bij zowel de Nederlandse als de Europese overheden en fondsen. Gelet op het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2022)

Bart Dorgelo raadslid van VVD-Amstelveen woordvoerder van Financiën, Economische Zaken

Vragen:

-Hoeveel subsidies heeft de gemeente Amstelveen afgelopen 5 jaar binnengehaald? Voor welke projecten/activiteiten en met welke waarde per project/activiteit was dit?

-Hoeveel kosten maken wij voor het aanvragen van subsidies?

Gezien punt 1 en 2, levert de kosten- en batenanalyse een positief resultaat op, en zo ja, wat is de grootte van dat positieve resultaat dan?

-Heeft de gemeente een externe benchmark overwogen zoals bijvoorbeeld die van www.vindsubsidies.nl  om vast te stellen hoe wij het doen ten opzichte van gelijkwaardige gemeenten ten aanzien van het resultaat van subsidie aanvragen?

-Hebben we contact met buurgemeenten om te leren van hun subsidie aanvraag trajecten? En zo ja, wat hebben we dan geleerd?

-Is er de mogelijkheid om in het jaarverslag ‘22 specifiek te benoemen hoeveel inkomsten de gemeente Amstelveen uit subsidies ontvangt? Zodat we de effectiviteit hiervan als Raad kunnen monitoren.

-Welke kansen zien wij nog als gemeente Amstelveen ten aanzien van subsidies?

Namens de fractie van de VVD-Amstelveen Bart Dorgelo
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.