Bijgewerkt: 15 juni 2024

Vragen van VVD-Amstelveen over schennisplegers in de stad

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
22-06-2023

Naar aanleiding van een verontrustend aantal meldingen van potloodventers en gluurders in omgevingen, waar veel kinderen samenkomen heeft de VVD-Amstelveen bij monde van woordvoerder Janneke Leegstra mondelinge vragen gesteld tijdens de raadsvergadering van 21 juni 2023.

Foto Amstelveen
(Bron VVD-Amstelveen - 2022)

Janneke Leegstra raadslid van VVD-Amstelveen, woordvoerder Openbare Orde en Veiligheid

De afgelopen weken hebben meerdere berichten van verontruste inwoners de VVD-Amstelveen bereikt, betreffende verschillende voorvallen met potloodventers en gluurders in Amstelveen waarbij kinderen betrokken waren. Nadat wij het eerste bij ons bekende incident aan het college gemeld hebben is de wijkagent polshoogte gaan nemen in dat gebied. Sindsdien zijn er nog enkele meldingen bij ons bekend geworden, voornamelijk in Amstelveen Noord, die ook circuleren op meerdere appgroepen van buurten en scholen. Betrokkenen geven aan hierbij contact te hebben gezocht met de politie. Dit soort incidenten kunnen uiteraard zeer traumatisch zijn voor de getroffen kinderen en ouders. Daarnaast veroorzaakt het grote onrust onder inwoners, zeker als het kinderen betreft. Het raakt de gemeenschap recht in het hart van het veiligheidsgevoel.

Communicatie vanuit de gemeente en/of politie speelt hierbij wat de VVD betreft een grote rol. Aan de ene kant om mensen te informeren over welke actie te ondernemen als er een schennispleging plaatsvindt, en aan de andere kant om de inwoners op de hoogte te houden van veiligheidsmaatregelen en eventuele aanhoudingen. Dit vergroot het gevoel van veiligheid en kan waar nodig ook de gemoederen bedaren. Een voorbeeld hiervan is de communicatie die twee jaar geleden rond deze tijd heeft plaatsgevonden. Hierbij berichtte de Amstelveense politie over opduikende potloodventers bij verbeterende weersomstandigheden en gaf instructie over wat te doen bij zulke voorvallen.

De VVD heeft de volgende vragen aan het College B en W:

1. Kunt u de recente schennisplegingen in de gemeente Amstelveen bevestigen en welke additionele maatregelen heeft u eventueel genomen om deze incidenten te voorkomen, zoals extra surveillance?

2. Zijn er verdachten aangehouden naar aanleiding van de gemelde schennisplegingen? Zo niet, welke acties worden ondernomen om daders aan te kunnen houden?

3. Welke voorlichtingsmaatregelen heeft u genomen of gaat u nemen om te zorgen dat mensen extra alert zijn waar nodig (mogelijk in specifieke buurten), geïnformeerd blijven over de situatie, en weten hoe te handelen bij nieuwe incidenten (zoals het direct bellen van 112)?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.