Bijgewerkt: 7 december 2021

WMO aanbevelingen SP-Amstelveen raadsbreed overgenomen!

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
29-09-2014

Begin juli 2014 heeft de SP het Zwartboek WMO-dienstverlening aangeboden aan wethouder Raat. Het zwartboek is zowel door het college als door de fracties goed ontvangen en heeft de discussie over de bejegening van cliënten in gang gebracht. In een brief heeft het college de gemeenteraad in ieder geval laten weten, dat medewerkers al stappen hebben gezet naar een betere omgang met cliënten. Ook zullen zij voortdurend getraind worden op klantbejegening. Omdat er ook klachten zijn binnengekomen over de weigering van woonurgenties aan moeders met kleine kinderen heeft de wethouder ook toegezegd, dat de beleidsregels hieromtrent worden aangepast. Daar hoort de gemeenteraad binnenkort meer over.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Loketten in het raadhuis van Amstelveen


Raadslid Marina Casadei: “De SP is verheugd over de constructieve opstelling van alle fracties en het college. De aanbevelingen uit het Zwartboek dienstverlening WMO-loket zijn overgenomen en daarmee hebben we een stap in de goede richting gezet.

De SP is met name tevreden over het besef, dat er een betere klachtenafhandeling moet komen, waarbij niet alleen naar procedures maar ook naar de inhoud wordt gekeken. Ook is de raad het er over eens, dat het college de gemeenteraad goed informeert over de aard en omvang van de ingediende klachten. Alleen dan kun je adequaat bijsturen.

Samen met de andere fracties wordt er daarom een motie ingediend, waarin het college wordt verzocht om een onafhankelijke klachtenprocedure, klanttevredenheidsonderzoeken en rapportage hierover aan de gemeenteraad uit te werken en op te nemen in de verordening. Deze motie wordt op de raadsvergadering van 1 oktober 2014 ingediend.”

Verbetervoorstellen

Aanstaande woensdag 1 oktober staat het nieuwe WMO-beleid op de agenda van de gemeenteraad. De SP zal door middel van amendementen kenbaar maken op welke punten er nog meer verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Zo vindt de SP, dat het de taak is van de gemeenteraad om minimumtarieven vast te stellen voor door de gemeente te leveren diensten. Vooral, omdat de hoogte van het persoonsgebonden budget hieraan wordt gekoppeld.

Een ander belangrijk punt is de 1,1 miljoen euro die overblijft op de begroting van het WMO-budget voor 2015. De SP ziet graag, dat dit bedrag wordt geoormerkt om in de toekomst te worden gebruikt voor onvoorziene uitgaven die de nieuwe WMO met zich meebrengt en niet aan lantaarnpalen. Op 1 oktober praat de gemeenteraad verder over de WMO en zal de SP zich hard maken voor genoemde verbeteringen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.