Bijgewerkt: 25 juli 2024

WMO en tekort aan huishoudelijke zorg ouderen in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: 50PLUS Amstelveen
18-09-2023

50Plus Amstelveen stelt schriftelijke vragen conform art. 44 Reglement van orde voor de raad van Amstelveen 2023 aan het College van Burgemeester en Wethouders Amstelveen:

Inleiding. In de begroting van 2022 kwamen we al een aardig overschot op de begroting tegen: bijna zes ton. Op de vraag van 50PLUS aan de wethouder om dat gericht ten behoeve van minder draagkrachtigen (vooral ouderen) in te zetten kregen wij als antwoord dat de gemeente niet aan inkomenspolitiek kan/mag doen.

Foto Amstelveen
(Foto 50PLUS Amstelveen - 2023)

Emiel Sjaardema fractievoorzitter van 50Plus-Amstelveen

Tijdens de vakantieperiode blijkt het probleem echter nog hardnekkiger en groter dan wij al dachten. Via diverse kanalen bereikten ons berichten over schrijnende situaties waarin ouderen van broodnodige hulp blijven verstoken.

Voorbeeld: kregen ouderen eerder iedere week huishoudelijke hulp, in de vakantieperiode was dat eenmaal in de twee weken. Graag willen wij hier extra aandacht voor vragen. Dat er een tekort aan arbeidskrachten is weten wij, maar graag horen wij aan welke oplossingen wordt gewerkt en/of wat wel mogelijk is.

Vragen

1. Wat is de status t/m augustus 2023 van hetgeen begroot versus toegekend?

2. Hoe verhoudt zich hetgeen begroot is per klant, en wordt de schaarste evenredig over alle klanten verdeeld. Hoeveel lopen de percentages uiteen als dat niet het geval is?

3. Wie bepaalt de urgentie/planning en op basis van welke criteria?

4. Worden die criteria getoetst en zo ja door wie?

5. 50PLUS hoort graag of er extra acties lopen om dit probleem structureel op te lossen, en hoe verloopt de bijsturing daarop?

Namens de fractie van 50PLUS Amstelveen, Emiel SjaardemaAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.