Bijgewerkt: 24 juni 2024

Walter B. Vervenne regeert op een ingezonden brief in het Amstelveens Nieuwsblad

Nieuws -> Politiek

Bron: Walter B. Vervenne
04-12-2018

Een reactie van Walter B. Vervenne (oud-raadslid voor de VVD 2002-2018) op een ingezonden brief in het Amstelveens Nieuwsblad van 28 november 2018:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Gemeenteraadslid Walter Vervenne van VVD-Amstelveen na zijn afscheidstoespraak op 28 maart 2018 in de raadzaal


In het Amstelveens Nieuwsblad van 28 november 2018 stond: 'R. van Sluyters is het niet eens met briefschrijver Sevenhuijsen die in wethouder Raat een goede nieuwe burgemeester ziet en schrijft: Wat er ook zij van de door briefschrijver Sevenhuijsen bezongen bevlogen- en meelevendheid van wethouder Raat voor een aanbevolen burgemeesterschap schiet hij toch ernstig te kort. Hij heeft immers op één der allerbelangrijkste gemeentelijke dossiers de Amstelveners jammerlijk in de steek gelaten. Dat is de gemiste kans voor een volledige ondertunneling van de te verbreden A9. Wat Amsterdam (A9/Holendrecht), Badhoevedorp (volledige omlegging A9), Utrecht (A2/Leidse Rijn) en Maastricht (A2 door het Stadshart) blijkbaar wel voor elkaar hebben kunnen krijgen, daarvoor heeft Amstelveen -onder leiding van Raat- zich kennelijk niet sterk genoeg weten te maken.

Hij heeft genoegen genomen met het (iets) goedkopere halfbakken alternatief van een (open) verdiepte ligging in plaats van een echte tunnel. Daarmee zal in Amstelveen de ongewenste noord/zuidsplijting tot in lengte van dagen blijven voortbestaan, inclusief bijbehorende milieuproblemen als geluid en (fijn)stof. En dat alles pal langs de al lang bestaande woonbebouwing. Wethouder Raat heeft gekozen voor bezuinigen in plaats van diepte-investeren in Amstelveens leefbaarheid en duurzame toekomst. En dat terwijl, nu de crisis lang en breed achter de rug is, het geld best weer mag rollen. Zeker nu besloten is om vele tientallen miljoenen binnen te halen met verkoop van aandelen Eneco.

Een betere duurzaamheidsimpuls is nauwelijks denkbaar dan daarmee alsnog in volledige ondertunneling te investeren. Maar als het bij de gedane keuze blijft wordt een echt goede oplossing voor het A9 probleem hiermee op termijn nagenoeg onomkeerbaar uitgesloten. Het laatste wat Amstelveners moeten willen is deze wethouder als burgemeester; daarvoor heeft hij zichzelf ruimschoots gediskwalificeerd.'

De heer Vervenne: 'De heer R. van Sluyters is het niet eens met briefschrijver Sevenhuijsen wanneer het gaat om geschikte kandidaten voor het burgermeesterschap van Amstelveen en haalde vervolgens uit naar wethouder Herbert Raat die tot mijn verbazing genoemd wordt als de enig verantwoordelijke persoon bij de keuze van de nu geplande verdiepte uitvoering van de verbrede A 9. Je kunt je geld maar één keer uitgeven toch? Een financieringslast van 100 (tunnelbijdrage) +60 miljoen euro (infrastructuur) teruggebracht naar 40 miljoen, waardoor inmiddels 12 nieuwe basisscholen zijn gebouwd en renovatie en nieuwbouw van onze drie middelbare scholen.

Misschien toch goed om nog een keer vanaf de start tot heden kort de stappen te benoemen:

  • In 2005 besprak de Raad de problematiek welke Amstelveen ondervindt als het gaat om bereikbaarheid. Het resultaat was = de visie rijksweg A 9 = Een bijzonder document raadsbreed aangenomen op 21 december 2005.

  • In diezelfde periode startte het Rijk een studie naar de bereikbaarheid op de as Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Amstelveen, zonder te zijn opgenomen in de werkgroep, hoort van voornemens en is bijzonder ongerust over de plannen en verwoord onze zienswijze naar het Rijk.

  • Minister Camiel Eurlings wilde snel zijn urgentieprogramma Randstad naar de tweede kamer sturen en zo kwam het 'SAA tracébesluit' voornemen in een versnelling terecht.

  • De ministers VWS en VROM bezochten lopend vanaf het Raadhuis de Annakerk en staan stil bij brug over de A 9.

  • Ja en dan de prijs. Amstelveen 100 miljoen (prijsniveau van 2007). Amsterdam 70, Almere 21, Stadsregio Amsterdam 20 en de provincie Noord-Holland 50 miljoen ??? Waarom Amstelveen 100 van in totaal ingebracht 261 miljoen euro ??? Amstelveen heeft in die periode dus slecht onderhandeld. (College 2006-2010 met verantwoordelijk wethouder Remco Pols (PvdA) en onze toenmalige burgemeester)

  • Op 1 november 2007 volgde er een ingelaste Raadsvergadering met als belangrijkste agendapunt raadsvoorstel nr. 90 d.d. 19 oktober 2007. Er werd gevraagd om Jan van Zanen en Remco Pols te machtigen namens Amstelveen de Raam Overeenkomst horende bij Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere in de Ridderzaal te ondertekenen.

  • Dus een contract van 100 miljoen euro plus bijkomende kosten. Nooit mag vergeten worden namelijk dat Amstelveen ook nog de infrastructuur boven de tunnel zou moeten financieren. Begroot werd indertijd 60-80 miljoen euro.

  • Betaald zou een en ander worden uit o.a. grondopbrengsten door het bouwen van 3000 woningen en kantoorlocaties

  • En waar die 3000 woningen? Langs de Akker, noordelijke Poeloever flatgebouwen en langs de Beneluxbaan ook volbouwen o.a. en kantoorlocaties te ontwikkelen. Wat nooit eerder gezegd werd is het belangrijke punt dat boven de tunnel niet gebouwd mocht worden.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Remco Pols (PvdA) (2de van links) wethouder Ruimtelijke Ordening loopt samen met minister Jacqueline Cramer (PvdA), Joss Tabak (VVD) wethouder Verkeer en Vervoer en minister Camiel Eurlings (CDA) over de brug in Amstelveen richting de St. Annakerk op 23 april 2007 naar de presentatie 'Amstelveen wordt weer één!'


Tijdens de bespreking van Raadsvoorstel 90 (en dat kan iedereen nalezen) mocht ik voor de VVD ons standpunt toelichten. De Raad was wel unaniem in het toestemming geven voor de ondertekening van de Raam Overeenkomst in de Ridderzaal de volgende dag 2 november 2007. Maar sprak de VVD ook al haar eerste twijfel uit over de haalbaarheid en stelde de verder ontwikkelingen af te wachten. Mede omdat wij geen goed inzicht hadden in de onderbouwing van de grondopbrengsten. Pas veel later mocht ik het toen nog 'geheime' rapport MOVARES inzien. Hun conclusie luidde: 'Mogelijk wel haalbaar om aan alle verplichtingen te voldoen”. Zou deze aanname een goed idee zijn geweest?

Dan viel de Amerikaanse Bank Lehman Brothers in 2008 om en volgde de grootste financiële crisis ooit. En wij zaten dan met een onbetaalbare rekening oplopend naar ongeveer 160 miljoen euro. En dit voor een stad met toen nog 80.000 inwoners. De VVD-fractie als eerste startte direct in 2008 de discussie met het College en de andere parijen hoe van deze verplichting af te komen. Veel partijen hadden grote moeite om van het tunnelplan af te zien en er werd stevig gediscuteerd. Maar uiteindelijk zagen wij allen in dat dit plan onuitvoerbaar is. Werd het College 2010-2014 (wethouder Herbert Raat en burgemeester Jan van Zanen) gevraagd met het Rijk in gesprek te gaan. Uiteindelijk werd de verdiepte uitvoering met drie overkappingen als best haalbare oplossing gekozen en was de gehele Raad dan ook van oordeel dat dit het moest worden. Ook later bij de verdere uitwerking van de plannen is de Raad steeds vrijwel unaniem akkoord gegaan.

Tot slot nog een opmerking over tunnels in andere steden en gebieden. Niet één tunnel is gelijk aan een andere. Steeds zijn ruimtelijke (on)mogelijkheden de uitgangspositie voor een definitief ontwerp. Gaasperdam en de omgeving daar bijvoorbeeld is onvergelijkbaar met de doorkruising van onze stad. Met een 1, 7 km lange tunnel zouden wij alleen op- en af kunnen rijden vanaf de plek waar het KPMG-gebouw staat. Hoe kom je dan bij het Stadshart uit? Ja en ook een fly-over voor de ramen van twee torens aan de Meander. Mijn conclusie is dat met de verdiept liggende A 9 plus drie overkappingen de hele stad Amstelveen profiteert! Gelukkig bestaat er (zie Amstelveen InZicht) bij een grote meerderheid van onze inwoners begrip en waardering voor het resultaat.

Met vriendelijke groet, Walter B. Vervenne (oud-raadslid voor de VVD 2002-2018)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.