Bijgewerkt: 23 juni 2024

Weer tijgermuggen in kassen gesignaleerd

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Centrum voor Landbouw en Milieu / Wikipedia
19-07-2008

Voor het eerst sinds oktober 2007 zijn in Nederland weer tijgermuggen (Aedes albopictus, of Asian tiger mosquito) gesignaleerd. De muggen kunnen gevaarlijke ziekten overbrengen. Ze zijn gevonden in kassen bij bedrijven, waarin lucky bamboo (Dracaena sanderiana) planten worden opgekweekt die zijn ingevoerd uit China. Uit deze vondst blijkt dat het convenant van overheid en importeurs om de import muggenvrij te maken niet werkt. Dat meldt het Centrum voor Landbouw en Milieu te Culemborg.
'

Lucky Bamboo Amstelveen
(Wikipedia - 2008)

Lucky bamboo (Dracaena sanderiana)


De tijgermug is in 2005 voor het eerst in Nederland gesignaleerd in kassen waar uit China ingevoerde lucky bamboo plantjes worden opgekweekt. Experts hebben al meermalen gewaarschuwd dat de mug zich in Nederland zou kunnen vestigen en dan veel hinder kan veroorzaken en bovendien gevaarlijke virussen kan verspreiden, waaronder knokkelkoorts (Dengue). Plaatselijk zijn al tijgermuggen gevonden buiten kassen, in een woning en in een school, al lijkt van echte vestiging nog geen sprake te zijn.

De overheid heeft in 2006 en in 2007 convenanten met de importeurs van lucky bamboo afgesloten waarin zij toezegden zich in te spannen om de import muggenvrij te maken. De Tweede Kamer vond dat onvoldoende en nam in februari een motie aan waarin minister Klink van Volksgezondheid werd gevraagd de import van lucky bamboo aan quarantaine te onderwerpen. Maar de minister besloot in maart de motie niet uit te voeren omdat er sinds oktober geen muggen meer waren gevangen en noemde het convenant “een succes”.

Tijgermug Amstelveen
(Wikipedia - 2008)

Een tijgermug ( Aedes albopictus) op de menselijke huid. Hij is vooral te herkennen aan de duidelijk zwart-met-witte tekening op lijf en poten (dus niet bruin-geel!) en aan zijn formaat (lijfje ongeveer 5 millimeter, dus behoorlijk klein)


Nu blijkt dat de minister te vroeg heeft gejuicht. Uit nieuwe vangstgegevens, gepubliceerd op http://www.tijgermug.info, blijkt dat sinds begin juni op vier bedrijven in totaal 35 muggen zijn gevangen. Daarmee dreigt opnieuw een invasie van de tijgermug. Waar de bedrijven liggen heeft het ministerie niet bekend gemaakt.

CLM dringt er op aan dat de minister alsnog de motie uitvoert en quarantaine invoert of anders de import van lucky bamboo stopzet. Ook zou het onderzoek naar muggen buiten de kassen moeten worden hervat. Verder zou de overheid de namen van de bedrijven die lucky bamboo importeren en waar muggen zijn gevonden openbaar moeten maken. Dat geeft omwonenden inzicht in de risico’s die zij lopen en maakt hen alert op de aanwezigheid van tijgermuggen.

Importeurs doen er volgens CLM verstandig aan certificaten in te voeren die garanderen dat planten vrij zijn van tijgermuggen. Zonder zulke certificaten dreigen importeurs het vertrouwen van consumenten, de bloemenhandel en tuincentra te verliezen.

Website:  De TijgermugAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.