Bijgewerkt: 24 juli 2024

Wetenschappelijk onderzoek naar post-COVID gevallen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM/Rijksoverheid
28-06-2024

Vanaf 28 juni 2024 kunnen mensen met post-COVID zich aanmelden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek via het landelijke portaal, postcovidonderzoek.nl. Dit portaal is onderdeel van het Post-COVID Netwerk Nederland – meldt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het doel is om mensen in Nederland met de diagnose post-COVID die mee willen doen aan onderzoek op te nemen in één online portal zodat gemonitord kan worden welke klachten mensen hebben, hoe vaak deze klachten voor komen en hoe deze klachten veranderen over de tijd. Daarnaast wordt geïnventariseerd of deze mensen ook mee willen doen aan ander wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte, en zo ja, aan wat voor soort onderzoek.

Als mensen zich aanmelden op postcovidonderzoek.nl (externe link), kunnen ze een vragenlijst invullen. Hierin staan vragen over hun gezondheid, klachten en medicijngebruik. Het invullen duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. Daarna krijgen zij elke 3 maanden een korte versie van dezelfde vragenlijst. Hierdoor moet duidelijk worden welke klachten mensen met post-COVID  nu hebben. En hoe deze klachten zich ontwikkelen.Gericht mensen vragen voor onderzoek. Via het portaal kunnen mensen ook laten weten of ze willen meedoen aan ander wetenschappelijk onderzoek naar post-COVID. Daardoor kan het netwerk gericht mensen uitnodigen. Start er bijvoorbeeld een onderzoek naar een medicijn tegen hersenmist? Dan kan het netwerk via het portaal direct de juiste mensen vragen om mee te doen.

Betere diagnose en behandeling. Post-COVID-ervaringsdeskundigen zijn blij dat iedereen zich nu centraal kan aanmelden voor onderzoek. “Iedereen kent wel iemand die nooit meer de oude is geworden na corona. Die mensen hebben een betere diagnose en behandeling nodig. Dit portaal is daarin een belangrijke stap.”

Samenwerkingsverband Post-COVID Netwerk Nederland. Het Post-COVID Netwerk Nederland is begin 2024 opgericht onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met subsidie van ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

In het netwerk werken patiënten, wetenschappers, zorgprofessionals en maatschappelijke partners samen om wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg voor mensen met post-COVID met elkaar en op elkaar af te stemmen. Het netwerk is een nationaal samenwerkingsverband van onder andere (universitaire) ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, paramedische partners en organisaties als het RIVM, Nivel en C-support.

Post-COVID (langdurige klachten na corona). Sommige mensen houden langdurige klachten nadat ze COVID-19 (corona) hebben gehad. Houden de klachten minimaal 3 maanden aan, dan is er sprake van post-COVID. Er is nog veel onbekend over post-COVID. Daarom wordt er zowel in Nederland als in het buitenland veel onderzoek naar gedaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.