Bijgewerkt: 2 december 2023

Wethouder Brandes nam handtekeningen in ontvangst voor behoud voetbalveld in Keizer Karelpark

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
21-10-2014

Luka en Youssef zijn twee jongens die wonen in de wijk Keizer Karelpark. Ze zijn sportief en gaan graag na schooltijd een potje voetballen samen met de andere kinderen in de buurt. Ze hebben er geen enkel probleem mee, dat meisjes ook meevoetballen. In de buurt is een voetbalveldje aangelegd met twee doelen, dat op zich prima geschikt is om een balletje te trappen. Daar wordt door de kinderen dan ook volop gebruik van gemaakt.

Maar de laatste maanden is het plezier behoorlijk verpest. Dat komt door de hondenpoep en door de troep die wordt achtergelaten door de jeugd die ’s avonds rondhangt en bierflesjes en lege chips zakken achterlaten op het veldje. Bovendien graven de honden kuilen in het gras, waardoor diepe, gevaarlijke gaten zijn ontstaan.

Luka en Youssef hadden er schoon genoeg van en ze zijn handtekeningen gaan ophalen in de buurt. Alle buurtbewoners zijn het eens met Luka en Youssef. Al is het maar, dat ze liever zien, dat de kinderen voetballen op het daarvoor bestemde voetbalveldje in plaats van op straat bij de garageboxen.

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2014)

De jonge demonstranten in het Keizer Karelpark willen hekken rond het voetbalveld


Meerdere buurtbewoners steunen de actie van de jongens en één van hen vraagt aan SP gemeenteraadslid Marina Casadei, of zij en haar partij deze actie willen steunen. Omdat de SP het belangrijk vindt, dat kinderen in hun buurt veilig kunnen spelen is zij de situatie gaan bekijken. Luka geeft haar een uitvoerige rondleiding door de buurt en laat zien, hoe het voetbalveldje erbij ligt. Daar wordt ze niet vrolijk van. Pogingen om mensen van de gemeente te bewegen om iets te ondernemen hadden tot dan toe geen enkel resultaat. Daarom heeft Marina Casadei toegezegd om de kinderen te helpen om het probleem onder de aandacht te brengen.

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2014)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Jeugd krijgt de petitie met handtekeningen overhandigd van de kinderen


Om hun verhaal kracht bij te zetten hadden de kinderen borden gemaakt met leuzen als: ‘Voetballen is goed, maar niet als er een hond poept’. Met hun protestborden zijn ze eerst door de buurt gelopen om zodoende zoveel mogelijk bewoners op te roepen om naar het veldje te komen. Mede dankzij de inzet van Mirjam Tamminga, een van de betrokken buurtbewoners, was er op vrijdag 17 oktober 2014 een flink aantal mensen op het aangekondigde tijdstip. Toen rond half vier Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugd arriveerde kreeg hij de opgehaalde handtekeningen door Luka overhandigd.

De wethouder sprak met de kinderen en hoorde, wat zij graag zien verbeteren aan hun speelveld. Hij hield ook nog een praatje. ‘Hekken om het veld kunnen in het donker gevaarlijke situaties opleveren, omdat hier geen verlichting is en mensen dan kunnen struikelen, of over de hekken vallen. Daarom komen er geen hekken. Maar mensen die hun hond uitlaten moeten beseffen, dat dit niet kan op een speelveld van kinderen. Ze moeten naar speciaal hiervoor bestemde hondenuitlaat gebieden en hun hond aan de lijn houden. Bovendien moet er meer en beter gecontroleerd gaan worden’. Dat waren zo ongeveer de woorden van de wethouder.

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2014)

Wethouder Brandes poseert met de kinderen voor een voetbaldoel in het Keizer Karelpark


Aan het einde van de middag hebben we nog even nagepraat over het bezoek van de wethouder. De kinderen waren behoorlijk kritisch. Ze zien toch liever hekken om hun veld en zijn bang, dat de honden uitlaters die hun honden illegaal laten poepen op het veldje onvoldoende worden gecontroleerd. “Ik voetbal daar al zes jaar en vandaag heb ik voor de eerste keer een politieagent gezien”, aldus een van de kinderen.

De SP zal de situatie rond dit en andere speelveldjes blijven volgen. Als de situatie niet verbetert, zal de wethouder hierop worden aangesproken. We vinden immers allemaal, dat het gezond is voor kinderen om buiten te spelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.