Bijgewerkt: 3 juli 2022

Wijzigingsvoorstellen voor de landelijke begroting 2014

Nieuws -> Politiek

Bron: CPB
24-09-2013

Het Centraal Planbureau heeft op verzoek van de ChristenUnie de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2014 bezien. De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2014, zoals deze door het CPB in de MEV 2014 (pdf) zijn verwerkt.

In de tegenbegroting voor 2014 verlicht de ChristenUnie de EMU-relevante lasten met 2,4 mld euro. Met name de lasten op inkomen en arbeid, voor zowel bedrijven als voor gezinnen, worden verlaagd. De lasten op milieu worden juist verhoogd. De niet-EMUrelevante lasten worden verlaagd met 0,6 mld euro.

De partij trekt 1,7 mld euro uit voor extra collectieve uitgaven, met name aan de sociale zekerheid, de zorg en ontwikkelingssamenwerking. De partij buigt 1,1 mld euro om, vooral op de sociale zekerheid en het onderwijs. De ChristenUnie laat het EMU-saldo in 2014 ex ante met 3,0 mld euro (0,5% bbp) verslechteren ten opzichte van de MEV. De ChristenUnie beperkt de hypotheekrenteaftrek verder en versnelt de fiscalisering van de AOW, wat na 2014 leidt tot een verbetering van het EMU-saldo. Tegenbegroting 2014 van de ChristenUnie pdf.

tegenbegroting Amstelveen
(Bron CPB - 2013)

De drie omslagen van de tegenbegrotingen voor 2014


Tegenbegroting 2014 van het CDA

Het CPB heeft op verzoek van het CDA de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2014 bezien. De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2014, zoals deze door het CPB in de MEV 2014 (pdf) zijn verwerkt.

Het CDA buigt in zijn tegenbegroting voor 2014 2,7 mld euro om, met name op de sociale zekerheid, zorg en onderwijs. De partij verlicht de EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen met 2,5 mld euro. De lasten op inkomen en arbeid, vermogen en winst en milieu worden verlaagd.

De niet-EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen worden verlaagd met 0,1 mld euro. Het CDA trekt 1,2 mld euro uit voor extra collectieve uitgaven, met name aan de sociale zekerheid, bereikbaarheid en zorg. Als gevolg laat het CDA het EMU-saldo in 2014 ex ante met 1,1 mld euro (0,2% bbp) verslechteren ten opzichte van de MEV. Het CDA verkort de WW-duur, wat tot 2017 tot lagere overheidsuitgaven leidt; de maatregel heeft echter geen structureel effect. Tegenbegroting 2014 van het CDA (pdf)

Tegenbegroting 2014 van GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2014 bezien. De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2014, zoals deze door het CPB in de MEV 2014 zijn verwerkt.

GroenLinks trekt in zijn tegenbegroting voor 2014 11,9 mld euro uit voor extra collectieve uitgaven. De uitgaven betreffen met name de sociale zekerheid, bereikbaarheid, ontwikkelingssamenwerking, milieu, zorg en de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector. De partij buigt 9,3 mld euro om, vooral op de sociale zekerheid en in mindere mate op onderwijs, defensie en het topsectorenbeleid.

GroenLinks verlicht de EMU-relevante lasten met 3,4 mld euro. De lastenverlichting geldt voor gezinnen en in mindere mate voor bedrijven. De lasten op inkomen en arbeid worden verlaagd en de lasten op milieu en vermogen en winst worden verhoogd. De niet-EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen worden verhoogd met 4,3 mld euro.

Als gevolg laat GroenLinks het EMU-saldo in 2014 met ex ante 6,0 mld euro (1,0% bbp) verslechteren ten opzichte van de MEV. GroenLinks bezuinigt op de aanleg van snelwegen en verkort de WW-duur, wat na 2014 tot lagere overheidsuitgaven leidt.

De invoering van een kilometerheffing, een congestieheffing, een openruimteheffing en het belasten van softdrugs leiden na 2014 tot een lastenverzwaring. Hetzelfde geldt voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek en de fiscalisering van de AOW. Deze maatregelen zijn gunstig voor het EMU-saldo na 2014. Tegenbegroting 2014 van GroenLinks (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.