Bijgewerkt: 25 juli 2024

Woningmarkt toegankelijk houden voor Amstelveense starters

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
06-11-2012

De Stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) heeft vandaag aangekondigd tijdelijk geen nieuwe aanvragen meer voor de startersleningen in behandeling te nemen. In Amstelveen worden jaarlijks tientallen startersleningen via de SVN verstrekt.

De VVD Amstelveen wil, dat het College B en W zich inspant om de negatieve gevolgen van deze maatregel voor de Amstelveense starter te beperken. Jonge gezinnen hebben het moeilijk op de Amstelveense woningmarkt. Daarom probeert de gemeente hun positie te verbeteren. De starterslening is hierbij een van de instrumenten. De maatregel maakt het dus mogelijk, dat Amstelveners in hun eigen gemeente kunnen blijven wonen.

ponjee Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tom Ponjee, raadslid van VVD-Amstelveen


De SVN stopt met het verstrekken van startersleningen, omdat niet duidelijk is of deze volgend jaar nog fiscaal aftrekbaar zijn. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor de werking en aantrekkelijkheid van deze lening. Vrijdag 9 november 2012 wordt deze maatregel besproken in de Tweede Kamer. De VVD Amstelveen wil, dat de gemeente zich via de VNG hard maakt om een uitzondering te maken voor de starters.

Indien de starterslening in zijn huidige vorm toch verdwijnt, dient de gemeente zo snel mogelijk met een actieplan te komen om er voor te zorgen, dat de positie van de Amstelveense jonge gezinnen op de woningmarkt niet verder achteruit gaat.

In de rondvraag van de gemeenteraad stellen wij dan ook de volgende vragen aan het college B enW:

1) Bent u bekend met de aanvraagstop voor startersleningen door SVN?

2) Kunt u de gevolgen hiervan schetsen voor Amstelveen? Om hoeveel woningen per jaar gaat dit?

3) Wat zijn de gevolgen van de nieuwe fiscale maatregelen op de werking en aantrekkelijkheid van de starterslening?

4) Bent u in overleg (of bent u voornemens) met de VNG om de Tweede Kamer voor vrijdag te bewegen een uitzondering te maken voor starters?

5) Wilt u een actieplan maken om de gevolgen voor starters te beperken indien de Tweede Kamer vrijdag geen uitzondering maakt? En dit uiterlijk bij de monitor van de woonvisie aan ons toe te laten komen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.