Bijgewerkt: 7 december 2021

Woongroep Holland sloopt woningen in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
22-05-2011

De voorgenomen sloop van de woningen aan de Jan Lievensweg en de Graaf Aelbrechtlaan vallen de bewoners koud op het dak en een groot deel van de bewoners  weten zich geen raad. Het gaat hier om 33 seniorenwoningen.

SP  Amstelveen
(Foto SP Amstelveen - 2011)

Een woning, dat op de slooplijst van Woongroep Holland staat


In één enkele bijeenkomst georganiseerd door de WH werden de bewoners ingelicht.

Over twee jaar zijn hun huizen gesloopt. De bewoners moeten zelf op zoek naar een andere woonruimte. Weinig rechten en veel plichten is de boodschap van de WH.

De tegemoetkoming in de kosten bedraagt slechts  € 5.396 (verhuiskostenvergoeding). De inrichtingskosten worden niet vergoed. De te slopen huizen moeten 'bezemschoon' opgeleverd worden. De nieuwe huur zal veel hoger uitpakken en hier is de enige tegemoetkoming de zgn. huurgewenning. Binnen twee jaar moeten de bewoners de nieuwe (hogere) huur gaan betalen.

De meeste bewoners zijn alleenstaand en al aardig op leeftijd. Dit maakt het een kwetsbare groep. Daar heeft de Woongroep Holland totaal geen oog voor. Hoogbejaarden worden aan hun lot overgelaten. Het enige contactpunt voor deze bewoners is het 'Klanteninformatiecentrum' van de WH. Het normale servicenummer van de WH en geen direct nummer naar de woonconsulent.

Bewoners organiseren zich! Slopen? Bezopen!

Maar de bewoners zijn strijdbaarder dan gedacht! Zij organiseren zich en verzetten zich tegen deze sloop. Zij willen op deze plek blijven wonen en zitten niet te wachten op de plannen van de WH. Zij zijn niet in staat twee keer te verhuizen bij deze gedwongen verhuizing en kunnen daarom nooit terug keren op hun oude stek.

De SP vraagt zich, met de bewoners, af:

-Is de sloop wel nodig?

-Mag de gemeente een sloopvergunning afgeven voor deze woningen?

-Wat komt er voor in de plaats?

-De Woongroep Holland gaat winst maken op dit project. Waarom worden de bewoners dan op kosten gejaagd?

-Welke belang dient de Woongroep Holland?

In het collegeprogramma van het gemeentebestuur staat geschreven, dat de kernvoorraad sociale huurwoningen op peil moet blijven. Echter met de sloop van de seniorenwoningen en de komst van koopwoningen op de Graaf Aelbrechtlaan wordt deze belofte niet waargemaakt. En zodoende teert Amstelveen weer in op de kernvoorraad sociale huurwoningen. De SP steunt de bewoners en zal er bij het gemeentebestuur op aandringen  de sloopvergunning niet af te geven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.