Bijgewerkt: 5 december 2022

Wordt de A9 een bovengrondse 10-baans snelweg?

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA / D66 / GroenLinks Amstelveen
18-02-2011

De fracties van PvdA, D66 en GroenLinks in de gemeenteraad van Amstelveen spreken hun verbazing uit over het feit, dat het College van B en W kiest voor een 10-baans snelweg bovengronds dwars door de stad.

Bovenstaande fracties zijn verbaasd over de manier waarop het College van Amstelveen de onderhandelingen met het Rijk over de A9 wil heropenen. VVD wethouder Raat heeft o.a. in Het Parool aangekondigd dat Amstelveen het contract met het Rijk wil openbreken met als mogelijke consequentie dat de tunnel bij Amstelveen van de baan is. De verhoudingen worden volgens de partijen zo onmiddellijk op scherp gesteld.

Praat raad Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Vlnr.: Joep van Erp fractievoorzitter, raadslid Patrick Adriaans van de SP, Albert Maarse van GroenLinks, Dolf Veenboer, fractievoorzitter met raadslid Remco Pols van PvdA in gesprek tijdens de bijeenkomst Praat met de Raad in de bibliotheek op 17 februari 2011


In september 2010 heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om de gesprekken met het Rijk voor een lagere bijdrage voor de tunnel te openen. Voor zover bekend hebben tot nu toe helemaal geen serieuze gesprekken plaatsgevonden, niet met het Rijk en niet met de provincie. Tegen deze achtergrond is de actie van het College verbazingwekkend, zeker op dit moment. Er lag een opdracht met het Rijk opnieuw te onderhandelen en het resultaat aan de Raad voor te leggen.

De thans aan de Raad verstuurde brief bevat in grote lijnen dezelfde argumenten als in september (2010 red.). Een onderhandelingsresultaat ontbreekt. Amstelveen krijgt dus door het niet willen aanleggen van de tunnel een verbrede 10-baans weg bovengronds dwars door de stad. Dit zal de stad onleefbaar maken voor haar inwoners.

Deze wijze van onderhandelen via het schofferen van alle betrokkenen is voor onze stad zeer slecht. Hulp van de provincie, Rijk en stadsregio om onze openbaar vervoersproblemen op te lossen, denk aan de doortrekking van de metro en het HOV-knooppunt bij het Stadshart, zullen mogelijk hieronder te lijden hebben.

Bovenstaande fracties, aangevuld met de SP, hebben nu het initiatief genomen om op maandag 28 februari 2011 een extra raadsvergadering te houden om het College op haar verantwoordelijkheid voor de belangen van de stad te wijzen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.