Bijgewerkt: 18 mei 2024

Ziekenhuis Amstelland zet positief resultaat neer in 2010

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Ziekenhuis Amstelland
07-06-2011

Ziekenhuis Amstelland heeft afgelopen week de resultaten en cijfers over het jaar 2010 gepresenteerd. Ziekenhuis Amstelland kan 2010 afsluiten met een stevig positief saldo en kijkt terug op een dynamisch jaar. Zowel de bezoekersaantallen, de omzet als het financiële resultaat stegen aanzienlijk en ook voor 2011 zijn weer constructieve afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars.

Resultaten in maat en getal

De bezoekersaantallen stegen fors in 2010. Door de stijging van de bezoekersaantallen en behandelingen steeg ook de omzet aanzienlijk, van 60,5 miljoen euro in 2009 naar 72,7 miljoen euro in 2010. Dit alles resulteerde in een positief resultaat over 2010 van ruim 1,9 miljoen euro.

De inspanningen van Ziekenhuis Amstelland in de afgelopen tien jaar om processen beter en effectiever te laten verlopen heeft eveneens geresulteerd in een versteviging van de financiële positie. Dit zorgt er voor dat de financiële weerbaarheid van het ziekenhuis is toegenomen en beter ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen.

De productie van Ziekenhuis Amstelland laat al jaren een gestage groei zien. In 2010 is een hogere groei gerealiseerd dan in voorgaande jaren. De opening van de Spoedeisende Hulp binnen de Spoedpost heeft hieraan in belangrijke mate bijgedragen.

Het aantal opnamen is met 8,2% gegroeid, het aantal dagopnamen met maar liefst 26,8% en het aantal polikliniekbezoeken met 9%. Het aantal bevallingen bedroeg 1.043 in 2010. Daarmee groeit Ziekenhuis Amstelland harder dan de omliggende ziekenhuizen. Gezien de beperkte bevolkingsgroei in de regio betekent dit dat steeds meer inwoners kiezen voor Ziekenhuis Amstelland.

Ziekenhuis  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

Ziekenhuis Amstelland


Nieuwe functies en diensten

In april 2010 opende Ziekenhuis Amstelland de Spoedpost en inmiddels kan worden vastgesteld dat deze spoedpost, een samenwerking tussen de huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis, een groot succes is. De bezoekersaantallen liggen duidelijk boven de verwachtingen en de waardering van de bezoekers is positief.

Tevens vorderde in 2010 de bouw van het Gezondheidscentrum in Uithoorn gestaag en inmiddels wordt het Gezondheidscentrum Uithoorn fasegewijs in gebruik genomen.

Dat Ziekenhuis Amstelland een belangrijke functie wil vervullen voor de inwoners in het verzorgingsgebied, is ook tot uiting gekomen in de in maart 2010 geopende Japan Desk binnen het ziekenhuis. Dit betreft een specifieke serviceverlening voor de Japanse gemeenschap waar informatie en bemiddeling in het Japans worden verstrekt. Een unieke voorziening in Nederland.

Elke mening telt

Bij de totstandkoming van het beleid van het ziekenhuis wordt nadrukkelijk gekeken naar hoe patiënten, bezoekers, relaties en medewerkers het ziekenhuis ervaren. In 2010 is in opdracht van het ziekenhuis een onderzoek gedaan naar de bekendheid en het imago van Ziekenhuis Amstelland in de regio, door Newcom Research & Consultancy.

Daaruit is gebleken, dat Ziekenhuis Amstelland goed bekend is en wordt gezien als een gastvrij ziekenhuis. Het krijgt daarvoor de hoogste waardering ten opzichte van de omliggende ziekenhuizen. Een 7,6 op een schaal van 10. De aspecten vakkundig, veilig, patiëntvriendelijk en vernieuwend worden eveneens met een ruime 7 beoordeeld. Ook is het medewerkeronderzoek herhaald en wordt het ziekenhuis als werkgever met een ruime voldoende beoordeeld.

De behaalde resultaten laten zien, dat de gekozen positionering en het zorgaanbod van Ziekenhuis Amstelland aanspreekt en dat het ziekenhuis zijn functie om het algemene ziekenhuis voor de regio Amstelland te zijn waarmaakt. Het gehele jaardocument 2010 is te vinden op de website van Ziekenhuis Amstelland (www.ziekenhuisamstelland.nl)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.