Bijgewerkt: 24 juni 2024

Ziekenhuizen op weg naar het zichtbaar maken van kwaliteit

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
14-05-2014

Ziekenhuizen publiceren sinds een aantal jaar hun HSMR (Hospital Standard Mortality Ratio). Vanaf dit jaar maken zij ook hun sterftecijfers per diagnosegroep (SMR) openbaar. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)-voorzitter Yvonne van Rooy: 'Ook al zijn deze cijfers nog niet geschikt om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken, is dit een goede stap op weg naar het zichtbaar maken van kwaliteit'.

HSMR en SMR

De Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) is de verhouding tussen het werkelijke en het 'verwachte' aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, vermenigvuldigd met 100. Met 'verwachte sterfte' wordt bedoeld: de sterfte die op grond van het patiënten profiel kan worden verwacht. De SMR-cijfers hebben betrekking op de verwachte sterfte (op basis van patiënten profielen) afgezet tegen de werkelijke sterfte per diagnosegroep, zoals bijvoorbeeld patiënten met darmkanker of één patiëntencategorie, zoals IC (Intensive Care) patiënten.

De cijfers worden uiterlijk 1 maart op de sites van de ziekenhuizen gepubliceerd. Het gaat om het jaar 2012 of een driejaarsgemiddelde over de jaren 2010 – 2012. Niet alle ziekenhuizen beschikken over de gegevens om een HSMR en de SMR’s te kunnen publiceren; 77 van de 85 ziekenhuizen hebben van het CBS een berekening ontvangen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate), van het Ziekenhuis Amstelland bedraagt over de periode 2010-2012, 105 overledenen en wijkt daarmee nauwelijks af van het landelijke gemiddelde. De HSMR is een methode om na te gaan, of er in een ziekenhuis meer, of minder sterfte plaatsvindt dan het landelijk gemiddelde. Helaas is vanuit de HSMR data de oorzaak niet af te leiden, waarom een persoon is overleden


Geen keuze-informatie

Ziekenhuizen zetten zich in om kwaliteit zichtbaar te maken. Veel van de kwaliteitsinformatie, waar ziekenhuizen over beschikken, gebruiken ziekenhuizen voor interne verbeteringen. Door de toegenomen vraag keuze-informatie voor patiënten, is de tendens zichtbaar, dat deze interne kwaliteitsinformatie wordt opgevraagd om te gebruiken als keuze-informatie.

In veel gevallen levert dit informatie op die én moeilijk te begrijpen is én waarbij onderlinge vergelijking lastig is. Dit is aan de orde bij de HSMR, en nog sterker bij de SMR-cijfers, omdat deze laatste gebaseerd zijn op kleine en wisselende patiënten aantallen. Ondanks dat publiceren ziekenhuizen hun SMR-cijfers graag, om te voldoen aan de vraag naar kwaliteitsinformatie. Daarbij komt, dat de publicatie van deze cijfers volgens de NVZ, de ontwikkeling naar betrouwbare keuze-informatie zal versnellen. Bekijk hier de sterftecijfers van het Ziekenhuis Amstelland, van het AMC, VU, Slotervaartziekenhuis, Antoni van Leeuwenhoek, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, BovenIJ ZiekenhuisAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.