Bijgewerkt: 2 december 2021

Zita Pels voorgedragen als lijsttrekker van GroenLinks NH

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks Noord-Holland
13-10-2018

Op 11 oktober 2018 presenteerde GroenLinks Noord-Holland haar kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen. De lijst is divers, vol kwaliteit en een perfecte mix van ervaring en nieuw talent. GroenLinks verwacht een forse stemmenwinst en heeft er dan ook vertrouwen in dat er vanuit deze lijst een grote en krachtige fractie gaat komen. De kandidatencommissie draagt voor de eerste 10 plaatsen- naast de drie zittende leden - een ervaren waterschap bestuurder, twee maatschappelijk zeer ervaren kandidaten, twee jonge toptalenten en een inhoudelijk deskundige met politieke ervaring in een deelraad, voor.

De kandidatencommissie beveelt het huidige Statenlid Zita Pels van harte aan als lijsttrekker. De commissie roemt haar om haar ‘stevige ervaring binnen en buiten de politiek, haar deskundigheid op de terreinen landbouw en financiën en haar leidinggevende kracht’. Zita Pels heeft in de Staten al naam gemaakt als iemand die strijdt voor dierenrechten, duurzame landbouw en het aanpakken van ongelijkheid. Zo schaarde de voltallige oppositie zich achter haar plan om schuilstallen mogelijk te maken, lanceerde zij een voorstel om schoonmakers weer in provinciale dienst te nemen en trekt ze onvermoeibaar ten strijde voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor weidevogels en het verduurzamen van de landbouw. Als woordvoerder financiën kent ze haar gelijke niet in de huidige Staten.

Foto Amstelveen
(Bron GroenLinks Noord-Holland - 2018)

drs. Zita Pels (1986) kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks Noord-Holland. Zita is directeur van de stichting Kyra Foundation. Ze studeerde bestuurs- en organisatiewetenschap en haalde tevens haar master in Religiestudies. Eerder was Zita penningmeester van het bestuur van GroenLinks Noord-Holland en maakte zij deel uit van verschillende werk- en klankbordgroepen binnen GroenLinks


Strafrechtadvocaat Rosan Kocken, die al lange tijd actief is binnen alle lagen van de partij, staat op plek 2. In de afgelopen vier jaar maakte ze naam als een inhoudelijk effectief Statenlid en trok onvermoeibaar ten strijde tegen bijvoorbeeld de knellende provinciale windmolenregels en voor meer duurzaamheid. Hoogste nieuwkomer is Wiegert Dulfer. Hij is nu Dagelijks Bestuurder bij het Waterschap en heeft bijvoorbeeld het project Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden geleid. Op plek 4 staat Robert Zaal, oud-directeur bij RTV Noord-Holland/AT5. Hij is nu directeur van het door hem opgerichte PeaceTech Lab NL. De 19-jarige Anouk Gielen, die een jaar voorzitter geweest van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), wordt voorgedragen voor plek 5. Op plek 6 staat Rien Cardol. Vanaf 2000 heeft hij jaren gewerkt voor Staatsbosbeheer en tot op heden voor het IVN. Nicole van der Waart, werkzaam als senior stedenbouwkundige staat op plek 7. Ayse Er, juridisch adviseur voor de gemeente Amsterdam, staat op plek 8. Ze wordt door de kandidatencommissie omschreven als een ‘politiek talent’. Op plek 9 staat huidig duo-commissielid Jesper Gringhuis. Hij is het dagelijks leven werkzaam als adviseur-planoloog. Tessa van Wijnen staat op plek 10. Na acht jaar lokale politiek in Amstelveen wil zij haar ervaring en kennis op gebied van natuur, ruimtelijke ordening en vervoer inzetten op provinciaal niveau.

Verkeer- en vervoersdeskundige Eric Jellema staat op plek 11. Laurens Hoek, projectmanager gebiedsontwikkeling bij de gemeente Amsterdam, staat op plek 12. Op plek 13 en 14 staan Lilian Peters en Vincent Koerse, fractievoorzitters van GroenLinks in respectievelijk Hollands Kroon en Waterland. Sharon Beckers wordt voorgedragen voor plek 15. Zij werkte eerder o.a. als campagneleider bij Greenpeace. Judith Sargentini is lijstduwer

Bestuursvoorzitter Wouter Hakhoff herkent in deze kwalitatief sterke voordracht de kracht en potentie van het huidige GroenLinks. ‘Noord-Hollanders snakken naar verandering. Het grote geld in Noord-Holland is gereserveerd voor het aanleggen van wegen, niet voor duurzaam openbaar vervoer of de fiets, niet voor duurzame landbouw. Ook moet bij de provincie het roer om als het gaat om het aanpakken van klimaatverandering. GroenLinks durft keuzes te maken voor de toekomst en dit team gaat die verandering bewerkstelligen.’

De huidige fractievoorzitter van GroenLinks Noord-Holland Alwin Hietbrink heeft besloten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Hietbrink: 'Ik heb de afgelopen vier jaar met heel veel plezier leiding gegeven aan de fractie en onze GroenLinks idealen over het voetlicht gebracht. Op deze kandidatenlijst is de continuïteit geborgd en staan een aantal nieuwe talenten. Ik maak daar graag ruimte voor.'

Ook neemt GroenLinks Noord-Holland afscheid van Fred Kramer: 'De afgelopen periode heb ik met volle inzet gewerkt aan bescherming van de unieke waarden van Noord-Holland, vooral op het gebied van natuur en landschap: dossiers als de Noord-Hollandse kust, Markermeerdijken en Omgevingsvisie. We hebben als fractie stevig weerwerk geleverd tegen de centrumrechtse coalitie en veel initiatieven aangedragen. Fijn dat ik daaraan heb mogen en kunnen bijdragen.' Aldus Kramer. De leden van GroenLinks Noord-Holland bespreken de voordracht van de kandidatencommissie op 10 november 2018 en stellen dan de lijst, al dan niet gewijzigd, vast.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS