Bijgewerkt: 6 december 2021

Zorgen van Burgerbelangen Amstelveen over de financiering van het Bosplan

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
15-02-2021

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) is bang dat het deelnemen aan de exploitatie en het onderhoud van het Amsterdamse Bos ten koste gaat van de groen- en bomenhuishouding in de andere wijken en van de voorgenomen groenstructuren  in de toekomstige woonwijken Legmeer en De Scheg.

BbA stelt vast dat een financiële paragraaf en een onderbouwing in het voorgestelde Bosplan ontbreekt, terwijl er al wel sprake is van een structureel tekort van 4,2 miljoen euro is, waardoor al achterstallig onderhoud is ontstaan. Woordvoerder Jacqueline Solleveld : 'Vanaf haar oprichting staat Burgerbelangen Amstelveen voor behoud van groene en leefbare wijken en buurten en dat mag niet onder druk komen te staan. BbA is er voorstander van om niet te hard van stapel te lopen en de voor- en nadelen, maatschappelijk opbrengsten en financiële lasten goed in beeld te brengen voordat er onomkeerbare stappen worden gezet in een eventuele andere zeggenschap en financiering van het Amsterdamse Bos. Want we moeten ons goed realiseren dat wie wil meebepalen, ook mee moet betalen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Jacqueline Solleveld raadslid van Burgerbelangen Amstelveen woordvoerder Ruimtelijke Ordening


Om de toekomst van het groen in de buurten en wijken zeker te stellen wil BbA een motie indienen om met de gemeenteraad voor het College B en W kaders vast te stellen, waarbij de extra lasten van eventuele  toekomstige mede -zeggenschap en financiële betrokkenheid over het Amsterdamse Bos niet ten koste mogen gaan van de bestaande budgetten voor de groen instandhouding van de buurten en wijken van Amstelveen. Lees verder: Bosplan Amsterdamse Bos 2020 - 2030 aangepast  Bosplan Amsterdamse Bos 2020-2030 (pdf 76 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.