Bijgewerkt: 18 mei 2024

bbA presenteert verkiezingsprogramma

Nieuws -> Politiek

Bron: bbA
10-02-2006

bbA (Burgerbelangen Amstelveen) heeft op 9 februari haar verkiezingsprogramma 2006-2010 gepresenteerd. De titel luidt: “dichtbij”, naar de nieuwe slogan van bbA. Andere slogans als "Lokale politiek, geen landelijke politiek", "Groen moet!", "Duurzaamheid: initiatieven voor nu en overmorgen", "Sportbeleid is ook gezondheidszorg", "Lijn 5 blijft gewoon rijden", "Eén ondernemersloket stimuleert de werkgelegenheid" en "Voor iedere wethouderspost een vakspecialist" typeren de ideeën van bbA voor de komende jaren.


Programma

bbA (Burgerbelangen Amstelveen) is de enige echt lokale partij van Amstelveen, vrij van landelijke partijbelangen. Inmiddels maakt bbA zo'n 12 jaar deel uit van de Amstelveense gemeenteraad. In de periode 2006-2010 wil zij graag haar ideeën binnen een nieuw College van B&W verwezenlijken en zich vakkundig en pragmatisch inzetten voor een goed functionerend Amstelveen. In de komende jaren wil bbA zich dan ook sterk maken voor een groen, sportief, ondernemend, duurzaam, goed bereikbaar, cultureel, sociaal, transparant en democratisch Amstelveen. Hoe? Door veel beter te luisteren naar burgers en dat te vertalen in beleid, niet alleen in inspraak en participatie op papier. bbA heeft geen groen in haar logo nodig om het belang ervan in te zien: herinvesteren is noodzakelijk.

Sport en sportorganisaties moeten serieus worden genomen èn binnen de stad behouden blijven. Eén ondernemersloket waar de gemeente de lokale ondernemers service verleent, moet worden opgezet. Bij duurzaamheid kan het wat bbA betreft gaan over duurzame woningbouw, ook gericht op een goede doorstroming van bewoners, maar eveneens het gebruik van alternatieve energie als biodiesel/pure plantaardige olie (PPO).

Het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van Amstelveen en omgeving staan voorop in het beleid van deze partij  De lijnen 5 en 51 blijven dan ook minstens 12 jaar een directe verbinding met Amsterdam verzorgen. bbA zet bovendien in op de Amstelveense wijken: geen onnodige centralisering,  aandacht voor de wijkvoorzieningen voor iedereen.

In bestuurlijke zin wil bbA staan voor een transparant eerlijk bestuur, referenda niet schuwen, maar de achterkamers wèl. Om burgers beter te bedienen wil zij dat de gemeente Amstelveen zich ook als digitale overheid – met gemakkelijker toegankelijke en volledige digitale dienstverlening - profileert. Ten slotte gaat bbA voor de stelling: Voor iedere wethouderspost een vakspecialist. Dat zijn de kernpunten van de visie op Amstelveen voor bbA.


Campagne

Om deze kernpunten onder de aandacht te brengen, heeft bbA allereerst haar website vernieuwd en in overeenstemming gebracht met haar nieuwe frisse logo. De website is te vinden via www.amstelveenkiest.nl  Daar is voor iedereen het verkiezingsprogramma in de uitgebreide vorm te vinden. Tevens zullen de bbA-kandidaten zelf de kernpunten van het programma de komende weken huis-aan-huis verspreiden in heel Amstelveen, zodat ze bekendheid krijgen bij de bevolking. Evenals bij vorige campagnes zijn de kandidaten daarbij voor de burgers steeds aanspreekbaar. Tenslotte kiest bbA met de eerder genoemde slogans – te vinden op de bekende verkiezingsborden – voor een inhoudelijke campagnebenadering gericht op Amstelveen en de Amstelveners.


7 maart 2006

Thans heeft bbA - als op één-na-grootste partij – 6 van de 35 zetels in de Amstelveense gemeenteraad. In de afgelopen periode heeft bbA getracht zo goed mogelijk oppositie te voeren, vaak gesteund door vele burgers die haar wisten te vinden. Voor de komende verkiezingen gaat bbA ervoor het resultaat uit 2002 te overtreffen waarbij de partij deelname in het nieuw te vormen College niet zal schuwen. bbA is bij de komende verkiezingen te vinden als lijst 2: dichtbij!


De tekst van de te verspreiden folder is te vinden via www.amstelveenkiest.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.