Bijgewerkt: 19 april 2024

bbA vraagt opheldering produktbegroting

Nieuws -> Politiek

Bron: bbA
21-02-2006

bbA (Burgerbelangen Amstelveen) heeft het College van B en W opheldering gevraagd over het uitblijven van de produktbegroting 2006. De wethouder financiën (GroenLinkser Paul Regouin) vertrouwde de gemeenteraad eerder toe uiterlijk in januari 2006 de produktbegroting 2006 te zullen toesturen. Nu gebleken is dat deze is uitgebleven tot op heden, vraagt bbA zich af waarom het College van B en W niet in staat is deze te leveren.

Alhoewel de produktbegroting een document is van het College van B en W, en deze slechts ter informatie naar de gemeenteraad gaat, geeft deze in detail de begrotingsplannen van de eerder vastgestelde programmabegroting weer.

Nu het bijna eind februari is, verbaast bbA zich erover dat het College niet in staat is gebleken deze informatie naar de raad te zenden. Daarbij is het merkwaardig te noemen dat het College van B en W bij de begrotingsbehandeling stelde haar zaken goed op orde te hebben. Blijkens het uitblijven hiervan, heeft bbA hierover enkele vragen gesteld aan het College van B en W.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.