Bijgewerkt: 15 juni 2024

bbA en ChristenUnie-Amstelveen over de geluidshinder rond Schiphol

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveeb en Burgerbelangen Amstelveen
19-06-2023

De geluidshinder van Schiphol is een veelbesproken thema in Amstelveen. Iedereen herkent wel, het elkaar niet kunnen verstaan in de tuin of op het balkon, het harder moeten zetten van de tv, het beeld van verstoorde online vergaderingen, of een verstoorde nachtrust door het vliegtuigkabaal. De gemeenteraadsfracties van Burgerbelangen- Amstelveen (bbA) en ChristenUnie maken zich zorgen en vragen woensdag 21 juni 2023 in de raadsvergadering via een motie aandacht voor het meten van de geluidsoverlast in Amstelveen.

Geluid berekenen. Uit steeds meer onderzoek blijkt dat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden, te denken valt aan leerproblemen, slaapverstoring en aantasting van de geestelijke gezondheid, maar ook verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Schiphol dient zich te houden aan geluidsnormen. Of dit gebeurt, wordt niet gemeten, maar via ingewikkelde modellen berekend. Deze rekenuitkomsten hebben grote gevolgen, ook voor Amstelveen. Schiphol zoekt voortdurend naar mogelijkheden voor verdere uitbreiding van het aantal vluchten. De Experimenteerregeling van minister Harbers die 1 november ingaat is daar een voorbeeld van. Ook wordt er in politiek Den Haag gesproken over een extra aanvliegroute van/naar Schiphol en is er de discussie over het wel of niet mogen bouwen van woningen. Daarnaast wordt het wel of niet in aanmerking komen voor financiële compensatie bij geluidsoverlast voor inwoners van o.a. Amstelveen en Aalsmeer, ook gebaseerd op de rekenuitkomsten. Maar rekenuitkomsten geven de werkelijk ervaren overlast van inwoners niet weer. 

Foto Amstelveen
(Foto BBA - 2023)

Vlnr.: Dianne Hoefakker burgerlid van ChristenUnie-Amstelveen en Kitty Huisman raadslid van Burgerbelangen Amstelveen op 13 juni 2023 op Schiphol

Geluid meten. Daarom is het van groot belang dat de rekenuitkomsten worden gestaafd met feitelijke geluidsmetingen. De gemeente laat al decennia geluidsmetingen uitvoeren op twee locaties. Tijdens het recente groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan werd in Amstelveen veel meer over geluidsoverlast geklaagd, omdat de Buitenveldertbaan als uitwijkbaan werd gebruikt. Tot groot ongenoegen van Dianne Hoefakker (ChristenUnie) en Kitty Huisman (bbA) bleek dat juist tijdens die onderhoudsperiode het meetpunt onder de Buitenveldertbaan niet functioneerde: het was al sinds afgelopen najaar door een stroomstoring buiten werking. Raadsleden stelden hierover eerder vragen en vernamen van het college dat het geluidsmeetpunt aan vervanging toe is en dat men overweegt om er een meetpunt te plaatsen “…vergelijkbaar met de Nomos-metingen vanuit Schiphol…”. Schiphol zou van dit meetpunt de kosten gaan dragen en eigenaar worden. Huisman en Hoefakker vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente serieus overweegt om de slager zijn eigen vlees te laten keuren.

Transparantie en bescherming. De eerdergenoemde experimenteerregeling kan voor Amstelveen negatief uitpakken. Het is van het grootste belang dat een onafhankelijke partij de gevolgen van het experiment, maar ook van allerhande afspraken en normen, met behulp van goede, werkende en strategisch geplaatste meetapparatuur kan meten. De kostbare rapportages, momenteel jaarlijks zo'n 38.000 euro, zullen daarbij niet in een bureaulade moeten belanden, maar door de wethouder gebruikt moeten worden voor de actieve Amstelveense belangenbehartiging. De door bbA en ChristenUnie opgestelde motie wordt mede ingediend door de fracties van GroenLinks, 50PLUS, BVNL en Actief voor Amstelveen.

In de motie roepen de zes indienende partijen het college op om het defecte meetpunt nog voor aanvang van de experimenteerregeling te vervangen en dit niet uit te besteden aan Schiphol. Ook willen de partijen dat het college goed gaat kijken naar de spreiding van de diverse geluidsmeetlocaties en de hoeveelheid ervan. Aalsmeer beschikt bijvoorbeeld over zeven eigen meetpunten. Hoe fijn zou het zijn als inwoners eenvoudig een dashboard kunnen raadplegen? Dat de data van diverse geluidsmeetpunten met elkaar kunnen worden vergeleken en er ook ontwikkelingen in de tijd zichtbaar zijn? Misschien zijn er zelfs wel omwonenden die de gemeente hierbij kunnen helpen door zelf vliegtuiggeluid te meten met behulp van een eigen sensor en koppeling aan het meetnetwerk. De indienende partijen verzoeken ook het college binnen een jaar met een plan te komen voor een goed geluidsmeetnetwerk en zo zorg te dragen voor een gezonde leefomgeving en inwoners transparantie en bescherming te bieden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.