Bijgewerkt: 25 juli 2024

Nieuws voor september 2014

Nieuws

Burgemeester Van 't Veld:' De illegale wietteelt in EU verband agenderen'
Illegale wietteelt vormt in Amstelveen, evenals in veel andere gemeenten, een groot probleem. Alleen in Amstelveen zijn in de periode van 1 januari 2010 tot 21 augustus 2014 112 hennepplantages aangetroffen lees
30-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Bieden op een huis via internet kreeg steun senaat
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Opstelten, dat particulieren de mogelijkheid geeft vanaf 1 januari 2015 bij de gedwongen verkoop van een huis een bod te kunnen doen via internet lees
30-09-2014, Bron: Rijksoverheid

College B en W ondersteunt Bewonersinitiatiefgroepen in Amstelveen
Het college van B en W van Amstelveen heeft dinsdag 30 september 2014 besloten de pilot voor Villa Randwijck en Buurtkamer KKP in 2015 voort te zetten. Daarnaast start er ook een pilot in Elsrijk lees
30-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Relatief groot loonverlies van oudere werknemers bij faillissement
Deze studie van het Centraal Planbureau onderzoekt de effecten van bedrijfsfaillissementen voor oudere werknemers (45-54 jaar) in vergelijking met werknemers in de leeftijdsklasse 35-44 jaar lees
30-09-2014, Bron: Centraal Planbureau

Inspirerend symposium tijdens de Week van de Gezonde wijk
Afgelopen week is door Brentano, Vita, AanZ, OTT en Sportbedrijf Amstelveen aandacht besteed aan de Gezonde wijk. Op maandag 22 september 2014 waren 100 toehoorders aanwezig bij een minisymposium met dit onderwerp lees
30-09-2014, Bron: Sportbedrijf Amstelveen

Wethouder Raat bezoekt bijeenkomst van Stadsdorp Elsrijk
'Gezond nabuurschap in Elsrijk: het zal mij een zorg zijn' organiseert Stadsdorp Elsrijk een bijeenkomst om met wethouder Raat te praten over de plannen rond de zorg lees
30-09-2014, Bron: Stadsdorp Elsrijk

GroenLinks-Amstelveen wil actie op verzakte fietspaden in de stad
GroenLinks Amstelveen wil, dat het college van B en W actief aan de slag gaat met het aanpakken van de verzakte fietspaden in de stad lees
29-09-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Nieuwe bijstand en loonkostensubsidies voor gemeenten gepubliceerd
De budgetten die gemeenten vanaf 2015 krijgen voor het uitkeren van de bijstand en loonkostensubsidie zijn op 29 september 2014 op het gemeenteloket gepubliceerd lees
29-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Nederlanders leven steeds langer, maar niet helemaal gezond
Nederlanders leven steeds langer, maar niet langer in een volledig goede gezondheid. Het aantal jaren met beperkingen neemt toe lees
29-09-2014, Bron: CBS

CU-Amstelveen wil voor de minima geen eigen bijdrage in nieuwe Wmo
Deregulering, minder regels, dat is de insteek van het nieuwe college. “Maar het nieuwe college zadelt minima juist op met méér regels”, stelt de ChristenUnie-Amstelveen lees
29-09-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Inkoop hulp bij het huishouden in 2015 in Amstelveen
'De huidige contracten van de hulp bij het huishouden lopen op 31 december 2014 af. Op 1 oktober besluit de gemeenteraad over het overgangsrecht en het toekomstig budget voor de hulp bij het huishouden lees
29-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen gaat aan de slag met Serious Request 2014
Terwijl de gemeenteraad zich beraadt over de vraag, of Serious Request in 2017 de Amstelveense gastvrijheid ondergaat, is de organisatie van de editie van dit jaar in volle gang lees
29-09-2014, Bron: Ben Westendorp

WMO aanbevelingen SP-Amstelveen raadsbreed overgenomen!
Begin juli 2014 heeft de SP het Zwartboek WMO-dienstverlening aangeboden aan wethouder Raat. Het zwartboek is zowel door het college als door de fracties goed ontvangen lees
29-09-2014, Bron: SP-Amstelveen

Werkzaamheden bij kruispunt Legmeerdijk en Flora Holland
De provincie Noord-Holland voert tussen 3 en 20 oktober 2014 werkzaamheden uit aan het kruispunt van de Legmeerdijk (N231) met Flora Holland in de gemeente Aalsmeer lees
28-09-2014, Bron: Provincie NH

Woonzorgcentrum De Luwte kreeg speciale fietsen van RANA
Op vrijdagmiddag 26 september 2014 vond op het Dorpsplein in het Oude Dorp van Amstelveen de overhandiging plaats van een Duofiets en een Rolstoelfiets lees
28-09-2014, Bron: Joss Tabak

CDA-Amstelveen wil duidelijkheid voor WSW-ers
Het CDA-Amstelveen wil op korte termijn duidelijkheid voor de meest kwetsbare mensen die nu nog in een beschutte omgeving werken via de Wet Sociale Werkvoorziening lees
27-09-2014, Bron: CDA-Amstelveen

Amstelveen wint goud tijdens Entente Florale 2014
Vrijdagavond 26 september 2014 was het heel spannend. Prachtig geklede dames en heren maakten zich op voor de prijsuitreiking van de Entente Florale lees
27-09-2014, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Feestje in het Amstelveens Poppentheater
Voor iedereen vanaf 2 jaar die wel van een muzikaal feestje houdt brengt Samba Salad zaterdagmorgen 4 oktober 2014 om 11.00 uur de voorstelling Hieperdepiep?..Hier ben ik lees
26-09-2014, Bron: Amstelveens Poppentheater

Nieuwe website voor verkeerseducatie in Stadsregio Amsterdam
Er is een nieuwe website die een handig overzicht biedt over alle lessen en projecten over verkeer die in de stadsregio Amsterdam worden gesubsidieerd lees
26-09-2014, Bron: Stadsregio Amsterdam

Economische ontwikkelingen in het Oude Dorp van Amstelveen
Het Oude Dorp in Amstelveen is de laatste jaren volop in beweging. Zo is onlangs het café 'Wapen van Amstelveen' geopend, heeft marketingbureau Market Discovery zich gevestigd in de Bajes, waarin volgend jaar ook een restaurant wordt geopend lees
25-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Alliantie taal voor het leven in Amstelveen ondertekend
Vlak na de Week van de Alfabetisering vond ook in regio Amstelland de ondertekening van de Alliantie Taal voor het Leven plaats op woensdagmiddag 24 september 2014 lees
24-09-2014, Bron: Amstelveenweb / Bibliotheek Amstelland

Over banpalen en kanon Post 12
Naar aanleiding van de berichtgeving op Amstelveen.blog.nl over het onderhoud aan gemeentelijke monumenten lees
24-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

FloraHolland Trade Fair 2014 in Aalsmeer
Van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 november 2014 organiseert bloemenveiling FloraHolland de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer lees
23-09-2014, Bron: FloraHolland

Vogel- en zoogdieropvang 'De Toevlucht' bestaat 25 jaar
Vogel- en zoogdieropvang Stichting De Toevlucht in Amsterdam is opgericht in 1989 met als doel om zieke, gewonde en jonge vogels te helpen lees
23-09-2014, Bron: Stichting De Toevlucht

Stand van zaken bestrijding van de jeugdwerkloosheid in Amstelveen
In de raadsvergadering van 3 juli 2013 heeft uw raad middelen ter beschikking gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid (middels het amendement Lost Generation). In deze brief bericht ik u over de stand van zaken rond deze middelen lees
23-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Een avondje uit wordt nog leuker met Connexxion
Gratis naar huis met je restaurantrekening, theater-, concert- of bioscoopkaartje. Dit kan in een groot aantal regio's, waar Connexxion rijdt lees
23-09-2014, Bron: Connexxion

Actie tegen gevaarlijk smartphone-gebruik op fiets
Smartphonegebruik speelt een rol bij een op de vijf fietsongelukken, waarbij een jongere betrokken is. Daarom wordt in de vandaag gelanceerde publiekscampagne 'Aandacht op de weg' dit jaar extra aandacht besteed lees
23-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Zorgwekkend: 20% van de Nederlandse jongeren heeft betalingsachterstand
Openstaande rekeningen bij de zorgverzekeraar, onbetaalde boetes of achterstanden bij de Belastingdienst: bijna 20% van de 18- t/m 24-jarigen heeft hiermee te maken. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is ervan geschrokken lees
23-09-2014, Bron: NIBUD

Speelplaats en speelbad wordt in Bovenkerk gerenoveerd
Na nauw overleg met bewonersplatform Bovenkerk en initiatiefnemers voor behoud van het speelbadje in Bovenkerk start de gemeente deze maand met het herinrichten van de speelplaats en het speelbadje in Bovenkerk lees
23-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Lancering wereldwijde alliantie voor meer voedselzekerheid
Nederland lanceert op 23 september 2014 tijdens de klimaattop in New York een wereldwijde alliantie voor meer voedselzekerheid door het gebruik van klimaatslimme landbouw lees
23-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Communicatie met Amstelveners over de veranderingen in de zorg
In de commissie Burgers en Samenleving van afgelopen woensdag 17 september 2014 zijn vragen gesteld over de communicatie met de inwoners over de veranderingen in de zorg lees
22-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Supermarkt Albert Heijn Middenhoven organiseert boerderijdag
Albert Heijn vestiging Middenhoven in Amstelveen organiseert aanstaande zaterdag op 27 september 2014 een boerderijdag. Iedereen is van harte welkom lees
22-09-2014, Bron: Marike van Wetering

Informatieavond in Ziekenhuis Amstelland over borstkanker van A tot Z
Hoe ontdek je borstkanker, hoe verloopt een behandeltraject? Wat staat je te wachten bij de chirurg, de internist? Maar ook hoe ga je om met een borstreconstructie als je dat wilt en hoe revalideer je optimaal? lees
22-09-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Investeren in de kwaliteit van het onderwijs
Het wetsvoorstel over de hervorming van de studiefinanciering is na advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel kan nu in behandeling worden genomen, zodat het volgens planning op 1 september 2015 kan ingaan lees
22-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Thema-avond over gamen en autisme in Amstelveen
Veel kinderen/jongeren met autisme voelen zich aangetrokken tot computer en games. Waar ligt de grens tussen gezond gamen en waar gaat het richting overmatig gamen, of verslaving? lees
22-09-2014, Bron: MEE Amstel en Zaan

Nieuwe 10 euro bankbiljet komt in omloop
Als onderdeel van het Eurosysteem zal de Nederlandsche Bank (DNB) vanaf dinsdag 23 september 2014 het nieuwe € 10,- bankbiljet in omloop brengen lees
22-09-2014, Bron: DNB

AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen
De uitgaven aan AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen tot 32,7 miljard euro in 2013, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 22 september 2014 bekend lees
22-09-2014, Bron: CBS

CDA-Amstelveen is ook tegen stopzetten subsidies
CDA-Amstelveen raadslid Sandra van Engelen vindt, dat subsidies in te trekken aan de ouderenbonden, het Noorddamcentrum en Griffioen te snel gaan lees
22-09-2014, Bron: CDA-Amstelveen

OCA en ChristenUnie-Amstelveen zijn tegen subsidiestop ouderenbonden
In de nieuwe Wmo-nota heeft het college van Amstelveen aan de gemeenteraad voorgesteld om de jaarlijkse subsidie van 11.000 euro aan ouderenbonden stop te zetten lees
22-09-2014, Bron: CU-Amstelveen/ OCA

ChristenUnie-Amstelveen wil subsidie van het Noorddamcentrum behouden
Het voornemen van het college om alle subsidie aan het Noorddamcentrum in te trekken is onterecht, vindt de fractie van de ChristenUnie in de Amstelveense gemeenteraad lees
21-09-2014, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Café internationale in de Buurtkamer Keizer Karelpark krijgt Hollandse keuken
In de Buurtkamer Keizer Karelpark huist sinds kort op de donderdagavonden een eetcafé met de naam 'Café internationale.' Eenmaal per week ontmoeten buurtgenoten elkaar daar lees
21-09-2014, Bron: Dorien Mijksenaar

SP: Nevenfunctie burgemeester Van 't Veld niet nodig en niet gewenst!
Voor de SP is het verder van belang, dat de burgemeester haar eerste prioriteit moet leggen bij het inwerken in Amstelveen en niet bij het binnenhalen van nevenfuncties, waarvan niet duidelijk is, welke belangen van de Amstelveners worden gediend lees
21-09-2014, Bron: SP-Amstelveen

Najaarsconcerten 2014 van het Amstelveens Symfonie Orkest
Het Amstelveens Symfonie Orkest gaat op zondag 26 oktober 2014 15:00 in de Hervormde Kerk in Broek in Waterland, en zondag 2 november 2014 15.00 in de Paaskerk in Amstelveen concerten geven lees
19-09-2014, Bron: Amstelveens Symfonie Orkest

Ervaringen van een vrijwilligster
Er zijn natuurlijk genoeg excuses te vinden om geen vrijwilligerswerk te doen. We zijn allemaal druk lees
19-09-2014, Bron: Vrijwilligerscentrale Amstelland

Burgemeester Mirjam van 't Veld wordt toch lid van Wakker Nederland
Mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad, dat ze lid wordt van de Raad van Toezicht van omroep WNL lees
19-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Begraafplaats Beth Haim krijgt 20 duizend euro van de provincie NH
Ter gelegenheid van de opening van de nieuwbouw van het provinciehuis aan de Dreef in Haarlem en de viering van 200 jaar Koninkrijk hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland besloten eenmalig een aantal bijzondere Noord-Hollandse erfgoedprojecten lees
19-09-2014, Bron: Géke Beek

Overzichtstentoonstelling van Atelierroute Amstelveen 2014 is geopend
De overzichtstentoonstelling van de Atelierroute Amstelveen 2014 is in de Kunstuitleen Amstelveen geopend door Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen op donderdagmiddag 18 september 2014 lees
19-09-2014, Bron: Amstelveenweb / Kunstuitleen Amstelveen

'Een reis door 95 jaar KLM' tentoonstelling in het Museum Jan van der Togt
KLM viert haar 95ste verjaardag op dinsdag 7 oktober 2014. Ter ere hiervan opende Camiel Eurlings, president-directeur KLM, de tentoonstelling 'Een reis door 95 jaar KLM' lees
19-09-2014, Bron: KLM / Amstelveenweb

P60 programma oktober 2014
Poppodium P60 programma oktober 2014 lees
18-09-2014, Bron: P60

Misdaad in kaart gebracht door de politie
Op Misdaad in Kaart kunt u zelf zien, of en waar er de afgelopen drie maanden in uw omgeving is ingebroken. Pogingen en inbraken worden getoond lees
18-09-2014, Bron: Politie NL

Met Mirjam in de museumtram
In het kader van 50 jaar Amstelveen reed de museumtramlijn op woensdagmiddag 17 september 2014 met een aantal Amstelveense burgers een gratis ritje tezamen met burgemeester Mirjam van 't Veld lees
18-09-2014, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen/ EMA

Week 38-2014 activiteiten in de wijkcentra van Amstelveen
Activiteiten in de wijkcentra van Amstelveen week 38-2014 lees
17-09-2014, Bron: AanZ-Amstelveen

Circusweekend in het Amstelveens Poppentheater voor alle leeftijden
Voor alle leeftijden is er een circusvoorstelling in het weekend van 27 en 28 september 2014 te zien in het Amstelveens Poppentheater lees
17-09-2014, Bron: Amstelveens Poppentheater

Open dagen 2014 in Wijngaard De Amsteltuin
Een paar dagen voor de open dagen in september heeft onze redactie de wijngaard bezocht en wijnboer Jan Schake vertelde wat er aan de hand is, dat zo veel mensen plotseling druiven gaan plukken lees
17-09-2014, Bron: Amstelveenweb / De Amsteltuin

Miljoenennota 2015 wijst op behoedzaamheid bij economisch herstel
Nederland herstelt langzaam van de crisis. Export, bedrijfsinvesteringen en consumptie vertonen een stijgende lijn. De economie groeit in 2015 naar verwachting met 1,25% lees
17-09-2014, Bron: Rijksoverheid

De Nederlandse Woonbond wijst op verborgen koopkrachtverlies huurders
De Woonbond is blij, dat er niet bezuinigd wordt op de huurtoeslag, maar waarschuwt ook voor koopkrachtverlies van huurders lees
17-09-2014, Bron: Nederlandse Woonbond

D66-Amstelveen wil snel actieplan tegen inbraken
De fractie van D66-Amstelveen wil, dat het college van B en W nog voor de komende winter met een actieplan komt om woninginbraken in Amstelveen te bestrijden. Traditioneel slaan dieven tijdens donkere dagen meer toe lees
17-09-2014, Bron: D66-Amstelveen

Eerste paal nieuwe 2de Amstelveens Montessorischool geslagen
Op dinsdagmiddag 16 september 2014 was het zo ver en konden honderden leerlingen, leraren van de 2de Amstelveens Montessorischool en ouders het slaan van de eerste paal van het nieuwe schoolgebouw meemaken lees
17-09-2014, Bron: Amstelveenweb / Architectenbureau Uytenhaak

Expositie van Vlaar en Boorsma in Wester-Amstel is geopend
De gezamenlijke expositie van Maria Vlaar en Ybelle Boorsma werd op zondagmiddag 14 september 2014 in buitenplaats Wester-Amstel geopend lees
17-09-2014, Bron: Amstelveenweb

800 nieuwe woningen ten zuiden van Westwijk in Amstelveen
De gemeente Amstelveen en een consortium van Bouwfonds, Syntrus Achmea en Roosdom Tijhuis hebben een intentieovereenkomst getekend als opmaat naar de ontwikkeling van De Scheg als woningbouwlocatie lees
16-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Zingen in de Pauluskerk in Amstelveen
Op D.V. (Deo volente Latijns 'Zo God het wil') zaterdagavond 25 oktober 2014 hoopt het Chr. gem. koor Cum laude o.l.v. Wim van Dijkhuizen een uitvoering te geven in de Pauluskerk in Amstelveen lees
16-09-2014, Bron: Ron Buitenhuis

Janne Schra brengt gipsy-jazz naar poppodium P60!
We kennen haar allemaal wel als zangeres van Room Eleven, inmiddels heeft Janne Schra met haar gelijknamige debuutalbum bewezen, dat ze het haar solo ook hartstikke goed af gaat. Dit jaar werd die plaat opgevolgd door een heel bijzonder album lees
16-09-2014, Bron: P60

Zonnepanelen op gemeentelijke daken
Een aantal gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder Amstelveen wil zonnepanelen op gemeentelijke daken aanbesteden volgens een nieuw model lees
16-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Het nieuw WMO-beleid gemeente Amstelveen treft de meest kwetsbare inwoners
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is bedoeld om mensen die hulpvragen hebben op het gebied van zorg, huisvesting en schulden van dienst te zijn lees
16-09-2014, Bron: SP-Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil subsidie cultuurcentrum Griffioen behouden
GroenLinks Amstelveen wil dat de subsidie voor cultureel centrum de Griffioen op Uilenstede behouden blijft. In het nieuwe WMO-beleid van het college van B en W verliest deze instelling naar eigen zeggen haar jaarlijkse 48.000 euro lees
16-09-2014, Bron: GroenLinks-Amstelveen

KLM Flamingo Salsa Club viert zilveren jubileum
Amstelveen kent een actieve salsavereniging, die dit jaar 25 jaar bestaat. Met een Black, White and glitter party viert KLM Flamingo Salsa Club op zaterdag 27 september 2014 haar zilveren jubileumfeest lees
16-09-2014, Bron: KLM Flamingo Salsa Club

Stadspleinfestival Amstelveen 2014 is zeer succesvol
Eén dag voor het Stadspleinfestival was er op vrijdag 12 september 2014 ook een evenement met vele deelnemende lokale restaurants georganiseerd: Amstelveen Culinair lees
15-09-2014, Bron: Amstelveenweb

Zonnige Open Monumentendagen 2014 in Amstelveen
Op de zonnige zaterdagochtend 13 september 2014 hebben onze redactieleden de St. Urbanuskerk in Bovenkerk bezocht in het kader van de Open Monumentendagen 2014 lees
14-09-2014, Bron: Amstelveenweb / Vrienden van de St. Urbanuskerk Bovenkerk

In Amstelveen gaat het niet goed met de sociale huursector
In 2013 zijn er geen nieuwbouwopleveringen geweest in deze sector. Dit in tegenstelling tot de jaren ervoor. Daarnaast zijn er meer sociale huurwoningen verkocht, of in de vrije huursector terecht gekomen lees
14-09-2014, Bron: SP-Amstelveen

Vervolgbijeenkomst 'Het moet anders' met het thema 'Toegang tot ondersteuning'
Als vervolg op de bijeenkomst 'Het moet anders' van 12 december 2013 wordt op 25 september 2014 een bijeenkomst georganiseerd in het raadhuis van Amstelveen. Hierbij zal het onderwerp 'Toegang tot ondersteuning' een centrale plaats innemen lees
12-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Klachten over dance evenementen in het Amsterdamse Bos
Van uw klacht/melding die betrekking heeft op een dance evenement die in de afgelopen zomerperiode heeft plaatsgevonden in het Amsterdamse Bos hebben wij kennis genomen lees
12-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Voorstelling van het Russische poppentheater 'Zwerfhond' in Amstelveen
Het Amstelveens Poppentheater opent het theaterseizoen op zondag 21 september 2014 om 14.30 uur met een voorstelling van het Russische poppentheater 'Zwerfhond' lees
12-09-2014, Bron: Amstelveens Poppentheater

Negatieve inkomenseffecten voor mantelzorgers tijdens participatie
Het politieke klimaat is momenteel zo, dat wordt verwacht, dat huishoudens, wanneer zij zorg nodig hebben, een beroep doen op de omgeving: familie, vrienden of hulp van mensen uit de buurt. Professionele hulp wordt ten dele vervangen door vrijwilligers lees
12-09-2014, Bron: Mezzo / NIBUD

Gemeenten krijgen maximale bestedingsvrijheid bij decentralisaties
Bij de overdracht van taken naar gemeenten is het van belang, dat gemeenten de taken financieel, organisatorisch en bestuurlijk goed kunnen uitvoeren lees
12-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Overeenkomst tussen Greenport Aalsmeer en Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
Op 11 september 2014 ondertekenden Ad Verburg, (CDA) wethouder van de gemeente Aalsmeer namens Greenport Aalsmeer en Hans Mulder, directeur van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, een convenant lees
12-09-2014, Bron: Greenport

Winkelcentrum Westwijk wordt vernieuwd en uitgebreid met 3500 m² winkels
Winkelcentrum Westwijk gaat met circa 3500 m² winkels uitbreiden, onder meer met een tweede supermarkt. De gemeente realiseert een nieuw wijkcentrum en knapt het openbare gebied op. De bestaande winkelpassage wordt eveneens gemoderniseerd lees
11-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Bij 50 % van Nederlanders ontbreekt de kennis over gezondheid
Een op de twee Nederlanders heeft moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Het ontbreekt hen aan kennis, motivatie en zelfvertrouwen lees
11-09-2014, Bron: NIVEL

Vijf verdachten van roofoverval in Amstelveen voor de rechter
Vijf verdachten van een zeer gewelddadige woningoverval stonden op 10 september 2014 voor de rechter. De verdachten beroofden op 18 februari 20014 een bejaard echtpaar in hun woning in Amstelveen lees
11-09-2014, Bron: AT5

Partnerstad Óbuda het thema tijdens de netwerkbijeenkomst Amstelveen Internationaal
Anne Kaiser, beleidsmedewerker van de gemeente Amstelveen heette iedere aanwezige welkom tijdens de netwerkbijeenkomst Amstelveen Internationaal op 10 september 2014 in van de publiekshal van het raadhuis lees
10-09-2014, Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen

Week 37-2014 activiteiten in de Amstelveense wijkcentra
Activiteiten in de Amstelveense wijkcentra week 37-2014 lees
10-09-2014, Bron: AanZ-Amstelveen

Verschuiving van collectieve risico's naar het individu in Nederland
Komend jaar zet Nederland weer een stap in een grote verbouwing. Financiële risico's verschuiven langzaam maar zeker naar het individu lees
10-09-2014, Bron: ING

Buxtehude koraalcantates in de Kruiskerk Amstelveen
Op zondag 21 september 2014 klinken in de Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a, twee koraalcantates van een van de grote voorbeelden van Bach: Buxtehude lees
10-09-2014, Bron: Protestants Amstelveen

Zilveren medaille voor de wijn 'Bruisende Genieten' van de Amsteltuin
Tijdens de Nationale Wijnkeuring van Nederlandse en Belgische wijnen, heeft het 'Bruisende Genieten' van wijngaard de Amsteltuin in Amstelveen een zilveren medaille gekregen lees
10-09-2014, Bron: Jan Schake

Voorlopig rapport vliegtuigcrash MH 17
De Boeing 777-200 van Malaysia Airlines is tijdens vlucht MH17 in stukken gebroken, vermoedelijk als gevolg van structurele schade aan het toestel veroorzaakt door een groot aantal objecten, dat met hoge snelheid het toestel heeft doorboord lees
09-09-2014, Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Ruim 20% meer natuur- en scheikunde studenten
Het aantal studenten, dat een bacheloropleiding natuur- of scheikunde volgt is met ruim 20% gestegen. Ook is het aantal vrouwelijke onderzoekers binnen de natuur- en scheikunde sterk gegroeid lees
09-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Onrust bij bewoners over nieuwbouwcomplex in Stadhart-Oost
Over het nieuwbouw complex aan de Van Heuven Goedhartlaan 15-17 is onrust ontstaan bij de bewoners van het appartementencomplex van Groenstaete 331-401 lees
09-09-2014, Bron: Bewoners Mr. G. Groen van Prinstererlaan 331-401

Ondernemers uit Amstelveen en Aalsmeer bij Amstelveen Culinair 2014
Ondernemers uit Amstelveen en Aalsmeer ontmoeten elkaar bij Amstelveen Culinair. Kom op vrijdag 12 september 2014 naar het Stadshart van Amstelveen om te netwerken met collega-ondernemers lees
09-09-2014, Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen

B en W van Amstelveen maakt beleidsplannen Jeugdhulp en de Wmo bekend
Het college van B en W van Amstelveen heeft afgelopen week haar beleidsplannen voor de Jeugdhulp en de Wmo gepresenteerd lees
08-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De 7de editie van Xtreme Showdown in Uithoorn is groter dan ooit!
Zaterdag 6 september 2014 vond op de skatebaan van Uithoorn de 7e editie van Xtreme Showdown plaats. Het evenement, was dit jaar volledig in eigen hand van vrijwilligersorganisatie Stichting Jongeren Uithoorn lees
08-09-2014, Bron: Conchita Willems

Op drie Amstelveense basisscholen judo les
Tien jaar geleden is Schooljudo opgericht, een initiatief van oud wereldkampioen en Olympisch medaillewinnaar Ruben Houkes. Niet alleen om zijn sport te promoten, maar om iedereen te overtuigen van de meerwaarde van Schooljudo als opvoedkundig middel lees
08-09-2014, Bron: Steffie Bossink

5 miljoen euro beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid in het MKB
Minister Lodewijk Asscher en voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland hebben vandaag in Rotterdam een intentieverklaring getekend om de duurzame inzetbaarheid van werknemers in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren lees
08-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Informatieavond over hartklachten door kransslagaderproblemen
Op initiatief van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over kransslagaderproblemen lees
08-09-2014, Bron: Ziekenhuis Amstelland

40ste rommelmarkt in de Paaskerk Amstelveen
Op zaterdag 20 september 2014 is er vanaf 10.00 uur weer de jaarlijkse rommelmarkt in de Paaskerk Amstelveen, Augustinuspark 1. Voor de 40ste keer! Dus dat wordt een extra feestelijke editie lees
08-09-2014, Bron: Protestants Amstelveen

Start cursusjaar 2014 bij de Volksuniversiteit Amstelland
Op maandag 15 september 2014 start het nieuwe cursusjaar van Volksuniversiteit Amstelland. Met een verassend en actueel aanbod is er voor ieder wat wils lees
08-09-2014, Bron: Volksuniversiteit Amstelland

122.000 jongeren aan het werk helpen centraal tijdens WerkWeek
Van 18 tot en met 25 september 2014 vindt de WerkWeek plaats, een initiatief van de ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk lees
08-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Straks scheiden via de ambtenaar van de burgerlijke stand
Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Deze procedure is eenvoudig, goedkoop en overzichtelijk lees
07-09-2014, Bron: Rijksoverheid

De provincie Noord-Holland viert 200 jaar Koninkrijk
Vrijdag 19 september 2014 viert de provincie 200 jaar Koninkrijk met een indrukwekkende voorstelling. De tuin van het provinciehuis in Haarlem wordt eenmalig omgetoverd tot een openluchttheater, waar een unieke show wordt vertoond lees
07-09-2014, Bron: Provincie Noord-Holland

Burgemeester Van ?t Veld beantwoordt vragen over de veiligheidsrisico's illegale wietteelt in Amstelveen
Mevrouw drs. Mirjam van 't Veld beantwoordt de vragen van Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen in verband met de steeds groeiend aantal wiet-woningen in Amstelveen lees
07-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Wethouders Brandes en Raat over Wmo en Jeugd
Per januari 2015 komt de begeleiding van mensen met een beperking (Wmo 2015) , de jeugdhulp (Jeugdwet) en de ondersteuning voor mensen die lastig aan het werk komen (Participatiewet) naar de gemeente lees
06-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Air France-KLM vermindert cargo-toestellen
Omdat de vraag naar luchtvrachttransport langzamer herstelt dan verwacht, heeft de Air France-KLM Groep extra maatregelen overwogen om de capaciteit verder terug te brengen, boven op de al bestaande inkrimping van de Full Freighter-vloot lees
06-09-2014, Bron: Air France-KLM

Nest thermostaat en rook- en koolmonoxidemelder in Nederland
Nest Labs, Inc heeft op 6 september 2014 aangekondigd, dat later deze maand het Nest Learning Thermostat en Nest Protect: Smoke + Koolmonoxide alarm beschikbaar zal zijn in België, Frankrijk, Ierland en Nederland lees
06-09-2014, Bron: Nest Labs, Inc / Google Inc

De 23ste Atelierroute Amstelveen in 2014
De 23ste Atelierroute in Amstelveen vindt plaats op zaterdag 4 oktober en zondag 5 oktober 2014 van 11.00 tot 17.00 uur. De atelierroute is een kunstmanifestatie op verschillende locaties in Amstelveen lees
06-09-2014, Bron: Kunstuitleen Amstelveen

Jubileumtentoonstelling van Jan Verschoor is geopend in Museum Jan van der Togt
In 2014 is Jan Verschoor (1943) sinds 50 jaar kunstenaar. Dit jubileum werd gevierd met een overzichtstentoonstelling en nieuw werk in 'zijn' Museum Jan van der Togt in Amstelveen lees
05-09-2014, Bron: Amstelveenweb / Museum Jan van der Togt

Verkoop appartementengebouw 'Suze' in Amstelveen van start
Woensdag 10 september 2014 brengt Bouwfonds Ontwikkeling 'Suze' in Amstelveen-Noord in verkoop lees
05-09-2014, Bron: Bouwfonds Ontwikkeling

Twee woningen vol met verdovende middelen gesloten in Amstelveen
Vandaag 5 september 2014 zijn op last van burgemeester Van 't Veld twee woningen aan de Groenelaan gesloten. Het betreft een woning aan de Laan van de Helende Meesters en een woning aan de Rio Grande lees
05-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Voorwaarden norm topinkomen bij subsidie ontvangende instellingen
Gemeenten en provincies kunnen voorwaarden aan subsidietoekenning stellen om te voorkomen, dat topinkomens met gemeentelijk, of provinciaal geld worden gefinancierd lees
04-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Flinke brand in een voormalig boothuis in Aalsmeer
Er heeft vanmorgen 4 september 2014 vroeg een flinke brand gewoed in een schuur aan de Uiterweg in Aalsmeer. In de schuur, een voormalig boothuis, stond voornamelijk antiek en er lag verf opgeslagen lees
04-09-2014, Bron: Brandweer Amsterdam-Amstelland

In 400 gemeenten in Nederland is Burgernet actief
Burgernet, het samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen, is inmiddels ingevoerd in 400 gemeenten in Nederland lees
04-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Reactie op rapport commissie aanbesteding hulpmiddelen
Naar aanleiding van het onderzoek naar Welzorg wordt er een professionele inkooporganisatie opgezet en start het college een proef, waarbij de klanten de dienstverlening van een aanbieder kunnen beoordelen lees
03-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Pompstation geopend voor auto's die op waterstof rijden
Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu opende woensdag 3 september 2014 in het Zuid-Hollandse Rhoon een pompstation voor auto's die op waterstof rijden lees
03-09-2014, Bron: Rijksoverheid / Wikipedia

De laatste pinautomaat in winkelcentrum Middenhoven is vaak kapot
De tot nu toe enig overgebleven pinautomaat in winkelcentrum Middenhoven is tot ergernis van het winkelend publiek om de haverklap buiten bedrijf. Ook deze week is het weer zover lees
03-09-2014, Bron: Jan Demming

De Omgevingsraad Schiphol zoekt bewoners voor participatie
Op 1 januari 2015 start de Omgevingsraad Schiphol. Voor de participatie van bewoners is de Omgevingsraad Schiphol op zoek naar omwonenden van Schiphol die willen meepraten over de ontwikkeling van Schiphol en de leefomgeving lees
03-09-2014, Bron: Omgevingsraad Schiphol

Levenloos lichaam in een sloot ontdekt in Amstelveen
Aan de Jacob de Graeflaan in Amstelveen-Noord is op 3 september 2014 rond 9 uur 30 een levenloos lichaam aangetroffen in de sloot - meldt RTV-Amstelveen lees
03-09-2014, Bron: RTV-Amstelveen

Amsterdam presenteert nieuwe zelfbouwkavels
De Amsterdamse Laurens Ivens, (SP) wethouder Bouwen en Wonen heeft op vrijdag 29 augustus 2014 het nieuwe zelfbouwaanbod in Amsterdam gepresenteerd. De uitgifte van zelfbouwkavels is de afgelopen jaren toegenomen lees
03-09-2014, Bron: Gemeente Amsterdam

Volgens ING contactloos betalen is een goed alternatief voor Chipknip
De Chipknip heeft zijn beste tijd gehad. Vanaf 1 januari 2015 werken de oplaadpunten niet meer. Betalen is dan ook niet meer mogelijk lees
03-09-2014, Bron: ING

Wethouder Brandes bezocht het Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis in Amstelveen
Donderdag 28 augustus 2014 heeft Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Jeugdzaken een bezoek gebracht aan het Medisch Orthopedagogisch Centrum 't Kabouterhuis (MOC) in Amstelveen aan de Marne 127 lees
03-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De politie heeft twee mannen aangehouden in Amstelveen
De politie heeft dinsdagochtend 2 september 2014 twee mannen aangehouden in de tuinen aan de Margaretha van Borsselenlaan in Amstelveen lees
02-09-2014, Bron: Politie NL

Leger des Heils zoekt collectanten in Amstelveen
Het Leger des Heils zoekt collectanten in Amstelveen voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 24 tot en met 29 november 2014. De opbrengst wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils lees
02-09-2014, Bron: Leger des Heils

Keep It Clean Day 2014 ook in Amstelveen
Amstelveen doet net als voorgaande jaren weer mee aan de landelijke Keep It Clean Day. Op vrijdag 19 september 2014 zal heel veel zwerfafval worden opgeruimd lees
02-09-2014, Bron: Anne Marie van Leent

De rekenkamercommissie van Amstelveen start onderzoek naar project A9
Hoe is het besluit van de 100 miljoen euro voor de A9 door de gemeenteraad genomen in 2007 en later in 2013 het besluit van de 40 miljoen? Dat vraagt de rekenkamercommissie Amstelveen zich af lees
02-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen biedt collectieve ziektekostenverzekering voor mensen met beperking
Inwoners uit Amstelveen met hoge zorgkosten in verband met chronische ziekte, of beperking en een laag inkomen krijgen een tegemoetkoming lees
02-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

De herinrichting van de Amstelzijde van start
Herinrichting van de Amstelzijde, creëren van een nieuwe verbindingsweg tussen Amstelzijde en Amstelslag en extra parkeergelegenheid aan de achterzijde. Dit zijn de concrete maatregelen die plaatsvinden bij de herinrichting, noodzakelijk lees
02-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Pensioencommunicatie: Pensioen1-2-3
Mensen moeten beter en makkelijker kunnen zien, hoe hun pensioen ervoor staat. En op een eenvoudige wijze kunnen bepalen welke keuzes er zijn en of actie nodig is om het gewenste pensioen te bereiken lees
02-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Tegemoetkoming voor Amstelveense minima met schoolgaande kinderen
350 euro bij aanschaf van een fiets en een tegemoetkoming van maximaal 100 euro bij aanschaf van kleding voor Amstelveense minima met schoolgaande kinderen lees
02-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Buurtbingo en buurtbarbecue in wijkcentrum 't Buurtnest
In wijkcentrum 't Buurtnest aan de Arthur van Schendellaan 59 vindt op vrijdagavond 5 september 2014 de grote Buurtbingo in Uithoorn plaats lees
02-09-2014, Bron: Conchita Willems

Dokter moet patiënt waarschuwen voor ongecontracteerde zorg
In Nederland wordt bijna 90 miljard aan zorg uitgegeven en dit bedrag dreigt fors te stijgen als er niet wordt ingegrepen lees
01-09-2014, Bron: Wilfred Mooij

Caroline Tensen helpt laaggeletterden in nieuw NCRV-programma
In haar nieuwe, zesdelige NCRV-programma 'Zeg eens B' (vanaf vrijdag 10 oktober 2014 op NPO 1, 21.30 uur) volgt Caroline Tensen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Ouders die hun eigen kinderen niet kunnen voorlezen lees
01-09-2014, Bron: NCRV

Digitaal inzicht in verstrekking persoonsgegevens in Amsterdam
Het wordt voor Amsterdammers makkelijker te zien aan welke organisaties en instanties die daarmee moeten werken de gemeente persoonsgegevens verstrekt lees
01-09-2014, Bron: RIjksoverheid

Rabobank Coöperatief Fonds zoekt nieuwe projecten
Het Rabobank Coöperatief Fonds steunt projecten van verenigingen, stichtingen en instellingen in Amstelveen en Nes aan de Amstel. Zo ontvingen diverse (sport)verenigingen, scholen, instellingen en stichtingen al eens een bijdrage om hun project mo lees
01-09-2014, Bron: Rabobank Amstel en Vecht

Gratis uitgifte van Sedum dakbedekking bij Stadstuinen Amstelveen
Maak een mooi groen dak op uw schuur, of verfraai uw tuin met Sedum! Op woensdag 10 september 2014 van 16.00 ? 19.00 uur kunt u gratis Sedum matten afhalen aan de Van Heuven Goedhartlaan tegenover de Stadstuinen lees
01-09-2014, Bron: Gemeente Amstelveen

Bartho Boer directielid van de gemeente Amstelveen vertrekt naar de NS
Herbert Raat, (VVD) wethouder Personeelszaken meldt het, dat Bartho Boer naar de NS vertrekt lees
01-09-2014, Bron: Herbert Raat

42 miljoen euro wordt in innovatiever beroepsonderwijs geïnvesteerd
Ruim 30 mbo-instellingen, meer dan 300 bedrijven en regionale overheden, investeren gezamenlijk in innovatief beroepsonderwijs . Vandaag maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend, welke aanvragen zijn gehonoreerd voor subsidie voor de eerste tranc lees
01-09-2014, Bron: Rijksoverheid

Het gebruik van kinderopvang is gedaald
Het gebruik van kinderopvang is sinds 2012 afgenomen door een verminderde instroom van nieuwe kinderen in de opvang en een toegenomen uitstroom lees
01-09-2014, Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

Honk- en softbalvereniging DVH-Amstelveen won Europese Super Cup
Op zaterdag 30 augustus 2014 was het Amstelveense honk- en softbalvereniging Amstelveen DVH (De Vliegende Hollanders) in de finale van de ESCM 2014 met 4-0 te sterk voor het Deense Horsholm lees
01-09-2014, Bron: DVH


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.