Bijgewerkt: 26 mei 2024

Nieuws voor november 2020

Nieuws

Hulp op maat door coronacrisis in eigen regio voor werkzoekenden
Ondanks de steunmaatregelen, kost het coronavirus banen en werk. Als onderdeel van het 3de steun- en herstelpakket is er ook een sociaal pakket lees
30-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 gaat in op 1 december 2020
Het gaat nog niet goed met de besmettingen van COVID-19-virus in Nederland. Daarom zijn maatregelen van toepassing, om het virus in te dammen lees
30-11-2020, Bron: Rijksoverheid

70 woorden door stadsdominee Werner Pieterse op week 49-2020
Een paar woorden om even stil te staan in een snelle tijd. Ter inspiratie, om over te peinzen, om op te reageren, door te sturen, wat je wil lees
30-11-2020, Bron: Werner Pieterse

Het Coronelpaviljoen op Beth Haim begraafplaats is in gebruik genomen
Op maandag 30 november 2020, is het Coronelpaviljoen op de Portugees- Israëlietische begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel in gebruik genomen met het aanslaan van de mezoezot lees
30-11-2020, Bron: Begraafplaats Beth Haim

Burgemeester en wethouder bezochten kinderburgemeester Elina
Op maandag 30 november 2020 ontvingen kinderburgemeester Elina en haar klas burgemeester Tjapko Poppens en Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs lees
30-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Webinar van AmstelveenSpreekt over fake news
Volg het webinar over valse nieuws op maandag 30 november 2020 via AmstelveenSpreekt.nl vanaf 19.45 uur en kijk mee naar de live-uitzending tussen de kerstbomen en kerststallen lees
30-11-2020, Bron: AmstelveenSpreekt

Universiteit van Oxford meldt doorbraak op wereldwijde COVID-19 vaccin
De aankondiging brengt ons weer een stap dichter bij het moment dat we vaccins kunnen gebruiken om een einde te maken aan de verwoesting die SARS-CoV-2 heeft aangericht lees
28-11-2020, Bron: University of Oxford

Corona-sneltest locatie in Stadshart Amstelveen
In het winkelcentrum Stadshart Amstelveen opende op 16 november 2020 een nieuwe corona-sneltest locatie in het voormalig pand van ABN-AMRO bank aan de Rembrandtweg 6 lees
28-11-2020, Bron: Amstelveenweb/RIVM/Wikipedia

Amstelveen wil 9,2 miljoen euro van het Rijk voor woningen in Legmeer
Amstelveen heeft een aanvraag gedaan voor de regeling Woningbouwimpuls van het Rijk. Met een rijksbijdrage kan Amstelveen een deel van de noodzakelijke publieke investeringen financieren en betaalbare woningen bouwen op het bedrijventerrein Legmeer lees
27-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Afspraken van Rijk met regio's om bereikbaarheid in Nederland verbeteren
Minister Van Nieuwenhuizen, minister Ollongren en staatssecretaris Van Veldhoven hebben met regio's afspraken gemaakt om de bereikbaarheid van weg, water en spoor op veel plekken in Nederland te verbeteren lees
27-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Betaalbare, toegankelijke en veilige geneesmiddelen voor iedereen in de EU
De Europese Commissie heeft op 25 november 2020 een farmaceutische strategie voor Europa vastgesteld lees
27-11-2020, Bron: Europese Commissie

Antistoffen van het coronavirus blijven lang in het bloed aantoonbaar
Bij ruim 90% van de mensen bij wie antistoffen tegen SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 in het bloed zitten, zijn ruim 6 maanden later nog steeds antistoffen in het bloed aanwezig lees
26-11-2020, Bron: RIVM

55 bedrijven zijn failliet verklaard in week 47 van 2020
In week 47 van 2020 zijn 55 bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) failliet verklaard in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek lees
26-11-2020, Bron: CBS

Als het coronavirus onder controle is de economie wordt hersteld
In de basisraming, die ervan uitgaat dat Nederland en andere Europese landen het coronavirus in de eerste helft van volgend jaar onder controle hebben, groeit de economie in 2021 met bijna 3% lees
26-11-2020, Bron: Centraal Planbureau

Voorrang toewijzing sociale huurwoning in Amstelveen voor zorg- en primair onderwijs medewerkers
Zorgpersoneel en medewerkers in het primair onderwijs krijgen in Amstelveen voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning lees
25-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

De ouderen zijn van grote waarde voor de samenleving
Over tien jaar telt Nederland ruim twee miljoen mensen van 75 jaar of ouder; 600.000 meer dan nu. Hun betrokkenheid en inzet zijn hard nodig, maar in Nederland worstelen we vaak nog met vooroordelen over ouderdom lees
25-11-2020, Bron: Rijksoverheid

De renovatie van de Aquarius flat in Amstelveen is weer uitgesteld
Op 6 november 2020 heeft het bestuur van woningstichting Eigen Haard een verzoek ingediend bij het College B en W Amstelveen om de peildatum van Watercirkel 372-666 tot 3 juli 2021 te verlengen lees
25-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen/Eigen Haard

De gemeente Amstelveen opent Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire
De gemeente Amstelveen heeft een Steunpunt Kinderopvangtoeslagaffaire opgericht. Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen, omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde lees
25-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Het multifunctioneel wooncomplex Up Mountain Amstelveen
Aan de oostkant van het centrum van Amstelveen verheft woongebouw Up Mountain zich sinds kort als een bergdorp boven het winkelgebied lees
24-11-2020, Bron: Rijnboutt Architectenbureau

Ziekenhuis Amstelland gaat over op een nieuw elektronisch patiëntendossier
Ziekenhuis Amstelland is een samenwerking aangegaan met Amsterdam UMC voor het gebruik van hun elektronisch patiëntendossier van Epic Systems lees
24-11-2020, Bron: Ziekenhuis Amstelland

100 culturele instellingen krijgen noodsteun in de provincie Noord-Holland
De provincie Noord-Holland en de gemeenten steunen de culturele instellingen in Noord-Holland met ruim 11 miljoen euro lees
24-11-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

De gemeente Amstelveen wil twee omroepen
Het College van B en W van Amstelveen ziet de komende periode graag twee omroepen die het lokale medialandschap verrijken lees
24-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Het onderwijs in Nederland is hard geraakt door de coronamaatregelen
Het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs worden hard geraakt door maatregelen die zijn getroffen om het corona-virus terug te dringen lees
24-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Amstelveense politiek wil gelijke beloning voor mannen en vrouwen
De Amstelveense fracties van D66- GroenLinks, AVA, VVD en de PvdA willen dat er extra aandacht komt voor diversiteit voor werkgevers en een gelijke beloning van mannen en vrouwen die hetzelfde werk doen lees
23-11-2020, Bron: D66- GroenLinks, AVA, VVD en de PvdA-Amstelveen

Heel Amstelveen Bakt 2020 coronaproof
Iedereen kent Heel Holland Bakt, een wedstrijd waarin heerlijke taarten gemaakt worden door enthousiaste bakkers onder het toeziend oog van de jury. Dat gaat Participe Amstelland coronaproof in Amstelveen doen lees
23-11-2020, Bron: Participe Amstelland

Het Hospice Amsteloever vervolg
Er is ruim een jaar geen nieuwsbrief verschenen; niet omdat er geen ontwikkelingen zouden zijn. Integendeel lees
23-11-2020, Bron: Hospice Amsteloever

Aanpak woonfraude, wietteelt en illegale prostitutie in Amstelveen
Een van de geprioriteerde veiligheidsthema's is de aanpak van ondermijning. Wij informeerden u op 26 mei 2020 per brief over de complexe aard van ondermijning, onze doelstellingen en op welke pijlers de aanpak van ondermijning in Amstelveen is gebaseerd lees
23-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen is blij met RTVA
Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft met tevredenheid gereageerd op de beslissing van het Commissariaat voor de Media om RTVA definitief aan te wijzen als de lokale publieke media-instelling voor Amstelveen lees
23-11-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

CDA-Amstelveen wil verbod op carbidschieten tijdens de jaarwisseling
CDA-Amstelveen vindt dat carbidschieten in Amstelveen bij de komende jaarwisseling moet worden verboden. De fractie zal dat via een amendement voorstellen bij de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening lees
22-11-2020, Bron: CDA-Amstelveen

Eerst gebiedsvisie en daarna bouwen aan de Bovenkerkerweg
Het initiatief voor woningbouw aan de Bovenkerkerweg 2-8 in Amstelveen leidde tot veel ophef bij omwonenden. De wethouder heeft aangekondigd met een integrale gebiedsvisie voor de hele strook aan de oostzijde van de Bovenkerkerweg te komen lees
22-11-2020, Bron: VVD- PvdA- D66- en CDA-Amstelveen

De Actieagenda Trein en Luchtvaart is gelanceerd
Versterk de internationale trein, zodat deze voor meer reizigers een aantrekkelijk alternatief wordt voor korte vluchten lees
22-11-2020, Bron: KLM

Reactie van Bestuurlijke Regie Schiphol op het hinderreductieplan
Brief van Jeroen Olthof gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, de voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol naar Dick Benschop de CEO van Schiphol lees
22-11-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

Wachten is op het coronavaccin
Zodra er een veilig en goedwerkend vaccin tegen het coronavirus is, zal dit snel en zorgvuldig zijn weg vinden naar de bevolking lees
20-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Verklaring van EU commissie voorzitter Von der Leyen in de aanloop naar de G20-top
Ursula von der Leyen: 'De komende G20-top van dit weekend zou een nieuw begin kunnen zijn voor de wereldwijde samenwerking. 2020 is een zeer moeilijk jaar geweest. Maar de G20 is de uitdaging aangegaan en heeft het voortouw genomen lees
20-11-2020, Bron: Europese Commissie

SP-Amstelveen is verbijsterd over de negatieve houding van de collegepartijen
Op woensdag 18 november 2020 heeft de SP-Amstelveen een motie ingediend met een verzoek aan het college om de Amstelveense gedupeerden van de toeslagenaffaire te ontzien lees
20-11-2020, Bron: SP-Amstelveen

RTV-Amstelveen behoudt zijn uitzendlicentie tot 2024
RTV-Amstelveen blijft in elk geval tot 24 augustus 2024 dé lokale omroep van Amstelveen lees
20-11-2020, Bron: RTV-Amstelveen

De verkoop van tabak bij supermarkten wordt verboden
Om stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen moeilijker, heeft de ministerraad er op voorstel van staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee ingestemd om het aantal verkooppunten van tabak verder terug te dringen lees
20-11-2020, Bron: Rijksoverheid

D66- en VVD-Amstelveen willen geen massale scholen in de stad
Op 18 november 2020 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 (IHP) vastgesteld. In dit plan staat wat de gemeente en scholen doen om te zorgen voor goede schoolgebouwen in Amstelveen lees
20-11-2020, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

De gemeente Amstelveen sloot nieuw contract met BDU
Na een aanbestedingstraject heeft de gemeente Amstelveen een nieuw contract gesloten met de Koninklijke Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij (BDU), de uitgever van het Amstelveens Nieuwsblad lees
20-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Mondkapje is vanaf 1 december 2020 verplicht in Nederland
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf dinsdag 1 december 2020 verplichten lees
19-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Nieuwe omroep Actueel Amstelveens Nieuws in Amstelveen
Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad in verband met omroep Actueel Amstelveens Nieuws (AAN) lees
19-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen doneert 7.200 euro aan de IVN vogelwerkgroep Amstelveen
De gemeente Amstelveen doneert ruim 7.200 euro aan de vogelwerkgroep van IVN Natuureducatie Amstelveen. Het gaat om een gedeelte van de opbrengst van in 2019 ingezameld textiel in de lokale wijkcontainers lees
19-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Populairste zorgpakketten in 2021 worden tot wel 118 euro duurder
Vooral Nederlanders met aanvullende verzekeringen gaan er in 2021 op achteruit, sommigen betalen zelfs 118 euro meer aan zorgpremie. Dit blijkt uit een jaarlijkse analyse van online consumentenadviseur Pricewise lees
19-11-2020, Bron: Pricewise

De Bibliotheek Amstelland is weer geopend
Vanaf donderdag 19 november 2020 zijn de bibliotheken in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn weer geopend lees
19-11-2020, Bron: Bibliotheek Amstelland

D66- en VVD-Amstelveen willen nieuwbouw, maar niet ten koste van groen
D66 en VVD-Amstelveen roepen het college om woningbouwprojecten mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van het groen in Amstelveen lees
18-11-2020, Bron: D66- en VVD-Amstelveen

Amstelveen laat kunst uit haar 'schatkamer' zien
De gemeente Amstelveen heeft veel van haar kunstschatten veilig opgeborgen in het depot. Het college vindt het tijd om deze zichtbaar te maken voor heel Amstelveen lees
17-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

De gedeeltelijke lockdown gaat verder in Nederland
Maatregelen blijven nodig om elkaar te beschermen. Het aantal coronabesmettingen daalt. Dat is goed nieuws. We houden ons goed aan de maatregelen, en dat heeft effect. Maar we zijn er nog niet lees
17-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Sinterklaasintocht 2020 wel anders in Amstelveen
Hoewel de traditionele Sinterklaasintocht in Amstelveen dit jaar niet door kon gaan, heeft het Amstelveense Sinterklaas Comité voor een alternatief gezorgd lees
17-11-2020, Bron: Amstelkids

Gedichtenwedstrijd van Bakkerij Renzema in Amstelveen
Zoals ieder jaar nodigt Bob Green van Bakkerij Renzema aan de Van der Hooplaan in Amstelveen jong en oud uit voor de gedichtenwedstrijd over speculaas lees
17-11-2020, Bron: Matthijs den Hollander

Start werkzaamheden aan de afrit 5 Stadshart-Amstelveen
Vanaf maandag 23 november 2020 start aannemer VEENIX met de werkzaamheden voor het verleggen van aansluiting 5 aan Stadshart-Amstelveen lees
17-11-2020, Bron: Rijkswaterstaat /Count & Cooper

De Amstelveense politiek wil Tiny Houses
AVA-D66-VVD-BBA willen tijdelijke huisvesting voor woonbestemming Tiny Houses op het terrein Kalkbranderij-Bovenkerkerweg hoek lees
17-11-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Zijn er scholen in Amstelveen die homoseksualiteit afwijzen?
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 18 november 2020 wordt in het Huisvestingsplan de onderwijshuisvesting voor de periode 2020- 2024 besproken lees
17-11-2020, Bron: VVD-Amstelveen

Alkalische hydrolyse de nieuwe vorm van lijkbezorging in Nederland
Op dit moment kent Nederland vier vormen van lijkbezorging: begraven, cremeren, het zeemansgraf en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. Alkalische hydrolyse, ook wel bekend als resomeren, wordt straks als nieuwe vorm toegevoegd lees
17-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Mensen met schulden sneller naar de schuldsanering
Om mensen met problematische schulden sneller en beter te helpen, neemt het kabinet maatregelen lees
17-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Het sociaal domein stagneert in Nederland
Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet lees
16-11-2020, Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau

EMA analyseert het coronavaccin van Moderna Biotech
Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA is begonnen met een doorlopende evaluatie van gegevens over een vaccin voor COVID-19 lees
16-11-2020, Bron: EMA/Moderna Biotech

Let op fraude via sms en e-mail!
Naast fraude via WhatsApp, worden er ook valse sms-jes en e-mails verstuurd uit naam van Rabobank over het aanvragen van een nieuwe betaalpas lees
16-11-2020, Bron: Amstelveenweb/Rabobank

Landelijk verplicht inkoopregister tegen heling
Heling (het kopen, bezitten of verkopen van gestolen goederen) kan alleen plaatsvinden door misdrijven te plegen lees
16-11-2020, Bron: Rijksoverheid

CDA-Amstelveen wil jeugd weerbaar maken tegen criminaliteit
De CDA-fractie in Amstelveen heeft het college via een motie verzocht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de jeugd weerbaar te maken tegen criminaliteit en het gebruik van steekwapens lees
16-11-2020, Bron: CDA-Amstelveen

Actief voor Amstelveen over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen
Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente Amstelveen zich meer moet bezighouden met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties lees
16-11-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen denkt verder over het noodplan sport
Er komt geen onderzoek naar de noodzaak voor een noodplan de sport, waaruit sportverenigingen, die zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen, kunnen worden geholpen lees
16-11-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

210 miljoen euro voor onderwijs in coronatijd
Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit, waarmee basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen extra hulp kunnen inschakelen in deze coronatijd lees
16-11-2020, Bron: Rijksoverheid

SP-Amstelveen wil gedupeerden van toeslagenaffaire ontzien
Op 3 november 2020 heeft de Tweede Kamer een voorstel van de SP overgenomen om gedupeerden van de toeslagenaffaire die nog steeds geen compensatie hebben ontvangen een kerstuitkering van 750 euro toe te kennen lees
15-11-2020, Bron: SP-Amstelveen

Extra voorstelling 'Ieorg Idur in het Amstelveens Poppentheater
De twee voorstellingen van 'Ieorg Idur' (Esio Trot) op zondag 22 november 2020 waren zo snel uitverkocht dat Unieke Zaken een extra openbare voorstelling wil spelen op dinsdagmiddag 24 november 2020 om 16.00 uur lees
15-11-2020, Bron: Amstelveens Poppentheater

300 kilometer lang wandelnetwerk in Noord-Holland
Er komt een nieuw, 300 kilometer lang wandelnetwerk langs de zuidkant van Noord-Holland. De aanleg van Wandelnetwerk Amstelland duurt tot en met februari 2021 lees
15-11-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

Bouwen aan een Europese gezondheidsunie
Op 11 november 2020 zette de Europese Commissie de eerste stappen om een Europese gezondheidsunie op te bouwen, zoals voorzitter Von der Leyen in haar toespraak over de staat van de Unie aankondigde lees
15-11-2020, Bron: Europese Commissie

Amstelveen investeert 23,7 miljoen euro in de riolering
Bij vervanging en verbetering van de riolering moet meer dan ooit rekening worden gehouden met klimaatadaptatie, de energietransitie en circulaire economie. De druk op de ondergrond wordt steeds groter lees
14-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Dag van de Ondernemer op vrijdag 20 november 2020
Op vrijdag 20 november 2020 wordt De Dag van de Ondernemer gevierd. Op deze dag slaan de gemeente Amstelveen en de Ondernemersvereniging Amstelveen de handen ineen om ondernemers te inspireren lees
14-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen/OA

De Week van de Mantelzorg 2020
Mensen die onbetaald en langdurig voor een ander zorgen worden mantelzorger(s) genoemd lees
14-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Hoe corona Amstelveen raakt bij AmstelveenSpreekt
Op maandag 16 november 2020 om 20.00 uur vindt een speciale uitzending van Amstelveen Spreekt plaats. Gastheer Frans Huissen spreekt met burgemeester Tjapko Poppens over de impact van corona op Amstelveen, met name op de zorg lees
13-11-2020, Bron: AmstelveenSpreekt

Vuurwerkverbod in Nederland tijdens de jaarwisseling 2020-2021
De verkoop- en het afsteken van vuurwerk wordt de komende jaarwisseling 2020-2021 eenmalig verboden in Nederland lees
13-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Geen Sinterklaasintocht 2020 in Amstelveen
Het Sinterklaas Comité Amstelveen maakte bekend dat de traditionele Sinterklaasintocht op zaterdag 14 november 2020 gaat dit jaar niet door lees
13-11-2020, Bron: Sinterklaas Comité Amstelveen

Het Nederlandse bbp is nog 3 % onder het niveau van eind 2019
Ondanks het sterke economische herstel in het derde kwartaal van 2020 lag het Nederlandse bbp nog 3 % onder het niveau van eind 2019 lees
13-11-2020, Bron: CBS

Actieplan voor Amstelveense werkzoekenden in coronatijd
Met het Actieplan Werkgelegenheid wil het Werkplein Amstelveners die werkloos zijn of worden actief ondersteunen om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden lees
13-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Alle Amstelveense basisscholen krijgen het boek 'Op zoek naar jou'
Alle basisscholen en bibliotheken in Amstelveen ontvangen deze week (46-2020) van de gemeente het boek 'Op zoek naar jou' geschreven door Syl van Duyn lees
13-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Vervoerregio Amsterdam wil de metrolijn doortrekken naar Schiphol
Een nationale alliantie van zeven partijen willen de Noord/Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp doortrekken en het sluiten van de Ringlijn lees
13-11-2020, Bron: Vervoerregio Amsterdam

Visie van Burgerbelangen Amstelveen op de Begroting van 2021
Burgerbelangen Amstelveen ziet goede zaken in Begroting 2021, maar heeft ook reden voor kritiek lees
12-11-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Actief voor Amstelveen over de Begroting 2021
Actief voor Amstelveen is het niet altijd eens met het gemeentelijk beleid. Wij blijven het bijvoorbeeld niet eens zijn met de te dure woningbouw lees
12-11-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

D66-Amstelveen wil noodlijdende ondernemers compenseren
D66-Amstelveen heeft tijdens de behandeling van de Begroting 2021 van de gemeente Amstelveen op 11 november 2020 een voorstel ingediend om de lokale lasten voor noodlijdende ondernemers te compenseren lees
12-11-2020, Bron: D66-Amstelveen

Lokale en regionale media zijn essentieel voor de lokale samenleving
Lokale en regionale media zijn essentieel voor de lokale samenleving en democratie. Maar de lokale media kunnen hun functies lang niet overal in Nederland goed uitvoeren lees
12-11-2020, Bron: Raad voor het Openbaar Bestuur

Stadshart Amstelveen past tijdelijk de parkeertarieven aan
Stadshart Amstelveen zet parkeertarieven in om tot een betere spreiding van bezoekers te komen lees
12-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Een dijk van een sluitende begroting- volgens VVD-Amstelveen
'Een dijk van een sluitende begroting'- volgens Kees Nomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen lees
12-11-2020, Bron: VVD-Amstelveen

De weekmarkt Amstelveen op andere dagen tijdens de feestdagen
Op het Stadsplein Amstelveen is er op een tweetal vrijdagen geen markt. 1ste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag 2021 lees
11-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

De EU Commissie ondertekent contract voor 300 miljoen doses coronavaccin
In Brussel op 10 november 2020 maakte Ursula von der Leyen de voorzitter van de EU Commissie de goedkeuring van het contract voor vaccins met Pfizer en BioNTech bekend lees
11-11-2020, Bron: Europese Commissie

Het Amstelveens Sportgala gaat in januari 2021 niet door
Het bij sporters alom geliefde Amstelveens Sportgala, dat altijd in januari plaatsvindt, gaat dit jaar in verband met het coronavirus niet door lees
10-11-2020, Bron: AmstelveenSport

Besluiten van de Provinciale Staten NH op 9 november 2020
Provinciale Staten namen de begroting voor 2021 aan tijdens de eerste Statenvergadering met online Algemene beschouwingen in Noord-Holland. Iedereen kon de online vergadering via internet volgen lees
10-11-2020, Bron: Provincie Noord-Holland

Uitslag van Rabo Clubsupport 2020 is bekend
De afgelopen weken hebben vele inwoners van de regio's Amstelveen, Weesp, Muiden, Muiderberg, Abcoude, Baambrugge en Ouderkerk aan den Amstel gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen. Via Rabo ClubSupport 2020 zijn er 94 bestedingsdoelen opgegeven lees
09-11-2020, Bron: Rabobank Amstel en Vecht

Pfizer en BioNTech kondigen vaccin kandidaat tegen COVID-19 aan
'Vandaag is een grote dag voor de wetenschap en de mensheid. De eerste reeks resultaten van onze Fase 3 COVID-19 vaccinatiestudie levert het eerste bewijs van het vermogen van ons vaccin om COVID-19 te voorkomen' lees
09-11-2020, Bron: Pfizer/BioNTech

CDA en D66 willen jaarlijks een kunst- en cultuurmarkt in Amstelveen
De fracties van CDA- en D66-Amstelveen willen een onderzoek naar de mogelijkheid om in Amstelveen een kunst- en cultuurmarkt te organiseren lees
09-11-2020, Bron: CDA- en D66-Amstelveen

Het Diwali Festival 2020 gevierd in Amstelveen
Het 12de Diwali Festival, het Indiase lichtjesfeest, werd dit jaar gevierd. Dit jaar was het festival vanuit je eigen woonkamer te volgen via een livestream lees
09-11-2020, Bron: Amstelveenweb/Stichting Diwali Festival

Door bankhelpdeskfraude zijn duizenden euro's kwijtgeraakt
De politie waarschuwt voor een vorm van bankhelpdeskfraude in de regio, ook wel spoofing genoemd, waarbij een nepbankmedewerker naar de woning van het slachtoffer gaat lees
09-11-2020, Bron: Politie NL

Werk thuis, winkel alleen en mijd drukte
Kabinet, werkgevers en vakbonden doen opnieuw een gezamenlijke oproep om zoveel mogelijk thuis te werken lees
06-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Minister Ollongren heeft de woningbouw als topprioriteit
De bouw van voldoende woningen is topprioriteit voor het kabinet. Daarom zet het kabinet stevig in op het versnellen van de woningbouw lees
06-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Verbreding viaduct aan de Ouderkerkerlaan is bijna klaar
Na ruim een jaar hard werken is het verkeersknooppunt Ouderkerkerlaan zo goed als af. De komende weken zal aannemer BAM de laatste puntjes op de i zetten lees
06-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Debby de Heus is kandidaat raadsgriffier van de gemeente Amstelveen
De werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Amstelveen stelt de raad van harte voor om Debby de Heus in de raadsvergadering van 18 november 2020 aan te wijzen als griffier van de gemeente Amstelveen per 1 februari 2021 lees
06-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen trakteert het jubilerend Bolderkoor op taart
Het Bolderkoor uit het wijkcentrum De Bolder bestaat dit jaar 20 jaar. Het is het enige koor in Amstelveen dat ondanks de corona-maatregelen kan doorgaan dankzij creatief omgaan met de beperkte mogelijkheden lees
06-11-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

De coronapandemie is een zeer grote schok voor de wereldeconomie
De coronapandemie is een zeer grote schok voor de wereldeconomie en de EU-economie, met zeer zware sociale en economische gevolgen lees
05-11-2020, Bron: Europese Commissie

Start corona postercampagne in de regio Amsterdam-Amstelland
Tijdens deze week (45-2020) start de campagne: 'Ik bescherm jou, jij beschermt mij'. De campagne richt zich op de coronaregels in huis, omdat daar de meeste besmettingen plaatsvinden lees
05-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen investeert ieder jaar 600.000 euro extra in de aanpak van schulden
Door de coronacrisis hebben veel huishoudens te maken met een inkomensterugval en verwacht de gemeente de komende jaren veel huishoudens die met financiële problematiek te maken krijgen lees
05-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen start proef voor tijdelijk daklozen
Op 15 maart 2019 heeft Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen samen met mevrouw Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen een bezoek gebracht aan het project 'Onder de Pannen' van De Regenboog Groep lees
04-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Winkelcentrum Kostverlorenhof heeft vier nieuwe ondernemers
In Winkelcentrum Kostverlorenhof zijn vier nieuwe ondernemers van start gegaan lees
04-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

25 maatregelen voor verbetering van het passend onderwijs
Met 25 maatregelen verbetert minister Slob (Onderwijs) passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren lees
04-11-2020, Bron: Rijksverheid

Platform C-Amstelveen moet reorganiseren
Platform C-Amstelveen heeft het College van B en W Amstelveen een toekomstplan voorgelegd, waarin een positieve weg is ingeslagen naar een financieel gezondere toekomst lees
04-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Het herstructureringsplan van KLM is door kabinet goedgekeurd
Het kabinet kan instemmen met het door KLM aangeboden herstructureringsplan dat de luchtvaartmaatschappij moet helpen de komende jaren een verlaging van de kosten van 15 % te realiseren lees
04-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Het kabinet stelt extra maatregelen in tegen coronabesmettingen
Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal besmettingen te doorbreken. We zijn op de goede weg, maar het gaat nog te langzaam lees
03-11-2020, Bron: Rijksoverheid

Amstelveense horecaondernemers willen dringend hulp
Zo'n 50 Amstelveense horecaondernemers hebben zich op maandag 2 november 2020 verzameld op het Stadsplein in het Stadshart om een brandbrief te overhandigen aan de leden van het College van B en W Amstelveen lees
03-11-2020, Bron: Ondernemersvereniging Amstelveen

Historische routes in Amstelveen brengen de geschiedenis tot leven
De wijken Randwijck, Elsrijk en Patrimonium zijn de eerste wijken, waar Amstelveners een historische route kunnen wandelen en meer kunnen leren over de geschiedenis van dit deel van hun woonplaats lees
03-11-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Het Diwali Festival 2020 is online te volgen!
Het 12de Diwali Festival, het Indiase lichtjesfeest, wordt ook dit jaar uitgebreid gevierd. Dit jaar is het festival vanuit je eigen woonkamer te volgen via een livestream lees
02-11-2020, Bron: P60/Stichting Diwali Festival

Nibud wil de bijstand en minimumjeugdloon verhogen
Verhoog de bijstand en het minimumjeugdloon en zorg voor een systeem van inkomensondersteuning dat toegesneden is op de huidige samenleving lees
02-11-2020, Bron: NIBUD

Aanpak COVID-19 in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland week 44-2020
Iedere twee weken informeer ik u zoals eerder aangekondigd over de voortgang van de aanpak van COVID-19 in onze veiligheidsregio. In de voortgangsbrieven zal ik steeds: een stand van zaken geven met betrekking tot de risico-inschaling lees
02-11-2020, Bron: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Actief voor Amstelveen is bezorgd over de kosten van de energietransitie
Wie zal dat betalen? Actief voor Amstelveen is bezorgd over de kosten die straks voor onze rekening komen als gevolg van de Energietransitie, kort gezegd: van het gas af lees
01-11-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Voorstellingen 'Zeebenen' en 'Ieorg Idur' in het Amstelveens Poppentheater
Er zijn nog enkele kaarten voor 'Zeebenen' en extra voorstelling van 'Ieorg Idur' in het Amstelveens Poppentheater lees
01-11-2020, Bron: Amstelveens Poppentheater

De FNV brengt nooit de toekomst van de KLM in gevaar
De KLM zit in de ergste crisis van haar 101-jarige bestaan lees
01-11-2020, Bron: FNV/KLM

Nestlé creëert 300.000 nieuwe kansen om jongeren te helpen
De COVID-19-pandemie heeft een enorme impact op de samenleving en vooral op jongeren. De laatste statistieken bewijzen dit: de jeugdwerkloosheid neemt opnieuw toe, met meer dan 3 miljoen Europese jongeren die zich al zorgen maken lees
01-11-2020, Bron: Nestlé Nederland


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.