Bijgewerkt: 19 mei 2024

Nieuws voor november 2021

Nieuws

De Najaarsnota 2021 is in het teken van de coronabestrijding
De overheidsfinanciën staan nog volop in het teken van de coronabestrijding. Enerzijds hebben de uitgaven zich positiever ontwikkeld sinds Prinsjesdag, anderzijds zijn er miljarden beschikbaar gesteld voor een nieuw steunpakket lees
30-11-2021, Bron: Rijksoverheid

De kieslijst van VVD-Amstelveen voor 2022 is unaniem vastgesteld
De leden van de VVD in Amstelveen hebben dinsdag 23 november 2021 de kandidatenlijst voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen (maart 2022) unaniem vastgesteld lees
30-11-2021, Bron: VVD-Amstelveen

Minder mensen met algemene bijstandsuitkering in Nederland
Eind september 2021 ontvingen 419.000 personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 5,5 duizend minder dan een jaar eerder en ruim 2.000 minder dan eind maart 2020 lees
30-11-2021, Bron: CBS

Het kabinet behandelt de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang
De afgelopen jaren is eens te meer duidelijk geworden dat de kinderopvang een belangrijke voorziening is voor onze samenleving lees
29-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Burgerbelangen Amstelveen is ongerust over situatie van 't Jagershuis
Burgerbelangen Amstelveen is bezorgd over de staat van 't Jagershuis lees
29-11-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

De metro Noord-Zuidlijn is een groot succes
De Noord/Zuidlijn is een groot succes. De nieuwe metrolijn en de aanpassing van het OV-netwerk hebben de grote reizigersgroei van voor corona kunnen opvangen lees
29-11-2021, Bron: Vervoerregio Amsterdam

Nieuws over Omicron
Onderzoekers in Zuid-Afrika en over de hele wereld voeren studies uit om vele aspecten van Omicron beter te begrijpen en zullen de bevindingen van deze studies blijven delen zodra deze beschikbaar zijn lees
29-11-2021, Bron: WHO

Adventskalender 2021 van Amstelveen start binnenkort
Vanaf woensdag 1 december 2021 is het weer mogelijk voor inwoners van Amstelveen om mee te doen aan de Adventskalender van Visit Amstelveen lees
29-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Negen BeweegBingo spellen cadeau aan woonzorglocaties in Amstelveen
AmstelveenSport heeft negen BeweegBingo spellen cadeau gedaan aan woonzorglocaties in Amstelveen. De spellen zijn gesponsord door Rotary Amstelveen-Amstel lees
29-11-2021, Bron: AmstelveenSport

Festival van Rechtvaardigheid 2021 in Amstelveen
Op zondag 7 november 2021, een koude en natte herfstdag, kwamen veel slachtoffers en sympathisanten naar het Festival van Rechtvaardigheid in Amstelveen lees
29-11-2021, Bron: SP-Amstelveen

Woonbond ziet geen verbeterde maatregelen voor betaalbare huurwoningen
De Woonbond ziet in de uitgelekte plannen voor een regeerakkoord tussen CDA en VVD te weinig maatregelen die zorgen voor betaalbare huurwoningen. Er staat amper iets in om de betaalbaarheid van wonen te verbeteren lees
29-11-2021, Bron: Woonbond

Week 48-2021 de 70 woorden van stadsdominee Werner Pieterse
Een paar woorden om even stil te staan in een snelle tijd. Ter inspiratie, om over te peinzen, om op te reageren, door te sturen, wat je wil lees
29-11-2021, Bron: Werner Pieterse

Actief voor Amstelveen is bezorgd over de veiligheid van rotondes
De rotonde aan aan de Sportlaan/Beneluxbaan blijft voor problemen zorgen. Diverse fietsers en scootergebruikers ervaren vaak (bijna) aanrijdingen, omdat er geen eenrichtingsverkeer is op de rotonde-fietspaden lees
29-11-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

EU Commissie voorzitter Von der Leyen over de nieuwe COVID-variant
Verklaring van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, over de nieuwe COVID-variant op 26 november 2021 in Brussel lees
28-11-2021, Bron: Europese Commissie

561 COVID-patiënten op de IC en 2.069 in de kliniek
27 november 2021. Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2.630, dat zijn er 27 meer dan gisteren lees
28-11-2021, Bron: LCPS

Ruud Kootker is de lijsttrekker van Burgerbelangen Amstelveen
Het bestuur van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) heeft Ruud Kootker voorgedragen als de lijsttrekker van de partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 lees
27-11-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

GGD, het RIVM en ministerie VWS starten een boosteroffensief
Het zetten van de boosterprikken raakt inmiddels op stoom. Het doel is om zoveel mogelijk ouderen voor het einde van het jaar een booster aan te kunnen bieden lees
27-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Het kabinet breidt de coronasteun voor ondernemers weer uit
Het kabinet ziet dat de coronamaatregelen grote gevolgen hebben voor ondernemers en werkenden en breidt daarom het steunpakket fors uit lees
27-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Kinderen die regelmatig sporten zijn vrolijker en gezonder
Sinds afgelopen herfstvakantie sporten Amstelveense middelbare scholieren bij BuentingSport en Sportcentrum VU. Onder de noemer 'Gezonde jongeren bewegen meer' werken de gemeente, middelbare scholen en AmstelveenSport samen lees
27-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Classificatie van het Omicron virus
De B.1.1.529-variant werd op 24 november 2021 voor het eerst aan de WHO gemeld. De epidemiologische situatie in Zuid-Afrika werd gekenmerkt door drie duidelijke pieken in gemelde gevallen, waarvan de laatste voornamelijk de Delta-variant lees
27-11-2021, Bron: WHO/Wikipedia

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar Raad van State
De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee ingestemd om het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies naar de Raad van State te sturen lees
27-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag in Nederland
Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar lees
26-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Realisatie van 250 woningen aan de Bovenkerkerweg-Oost
De gemeente Amstelveen kijkt samen met ontwikkelaars en bewoners van Middenhoven naar de herontwikkeling van vijf deels leegstaande kantoren en een restaurant aan Bovenkerkerweg-Oost lees
26-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Tijdelijk vliegverbod tussen Nederland en zuidelijk Afrika
Het Nederlandse kabinet heeft besloten dat er per direct een vliegverbod komt voor vluchten uit landen in Zuid-Afrika lees
26-11-2021, Bron: Rijksoverheid/WHO

Knelpunten van TenneT in vernieuwen en uitbreiden van elektriciteitsnetwerk
Investeringen om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit in Amstelveen en de regio zijn pas in 2029 voorzien door netbeheerder TenneT lees
26-11-2021, Bron: Gemeente Amstelven/TenneT

De zalige Titus Brandsma op weg naar de heiligheid
Paus Franciscus machtigt de Congregatie voor de Heiligverklaringen om een reeks decreten af te kondigen, waaronder de erkenning van een wonder dat wordt toegeschreven aan de zalige Titus Brandsma lees
25-11-2021, Bron: Vaticaan Nieuws

De Gezondheidsraad adviseert COVID-19-booster ook onder de 60 jaar
De Gezondheidsraad adviseert bij de voorgenomen boostervaccinatie tegen COVID-19 voor mensen tussen 18 en 60 jaar de volgorde van oud naar jong aan te houden en geen onderscheid te maken naar het vaccin dat iemand eerder heeft gekregen lees
25-11-2021, Bron: Gezondheidsraad

Online bijeenkomst over passend onderwijs in Amstelveen
De gemeente Amstelveen organiseert op maandag 6 december 2021 om 19:30-21:00 een online bijeenkomst over de ontwikkelingen rondom het passend onderwijs in Amstelveen lees
25-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuw navigatiebaken voor vliegtuigen op Schiphol
Op Schiphol is op 25 november 2021 een nieuw navigatiebaken voor vliegtuigen in gebruik genomen door Luchtverkeersleiding Nederland lees
25-11-2021, Bron: Luchtverkeersleiding Nederland

D66- en GL-Amstelveen willen meer natuur op school-en speelpleinen
D66- en GroenLinks-Amstelveen willen harde tegels van school-en speelpleinen vervangen voor groen en water. Dit helpt om Amstelveen klimaatbestendiger te maken en is goed voor de leer-en beweegprestaties van kinderen lees
25-11-2021, Bron: D66- en GroenLinks-Amstelveen

Stand van zaken ontwikkeling van het deelgebied De Scheg West
De stedenbouwkundige verkaveling, die voorziet in een ontwikkeling van 797 woningen en een school, is in mei van 2021 al met de omgeving gedeeld via een goed bezochte digitale informatieavond lees
24-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

ECDC wil voor alle volwassenen boosterdoses aanbieden
Sinds het begin van het jaar zijn de vaccinatieprogramma's in de EU/EER snel van start gegaan, waardoor sterfgevallen zijn voorkomen en het aantal ziekenhuisopnamen en het aantal ziektegevallen is afgenomen lees
24-11-2021, Bron: ECDC

PostNL pakket- en briefautomaat aan de Noorddammerlaan in Amstelveen
Ook de inwoners van Amstelveen kunnen nu 24 uur per dag, zeven dagen per week pakketten ontvangen en versturen. Sinds vandaag staat er namelijk een pakket- en briefautomaat van PostNL aan de Noorddammerlaan 11 lees
24-11-2021, Bron: PostNL

488 COVID-patiënten op de IC, 2.052 in de kliniek
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedroeg 2.540 op dinsdag 23 november 2021 dat zijn er 110 meer dan gisteren lees
24-11-2021, Bron: Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding

Spitfire-wandtekening uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt in Amsterdam
Op de zolder van een pand aan de Leidsekade in Amsterdam hebben werknemers van aannemersbedrijf Salverda Bouw een in de oorlog gemaakte wandtekening van een Spitfire gevechtsvliegtuig ontdekt lees
23-11-2021, Bron: Verzetsmuseum Amsterdam

Strengere maatregelen om coronabesmettingen terug te dringen
Het kabinet heeft strengere maatregelen genomen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen lees
23-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Amstelveen start weer met de invordering van de gemeentelijke belastingen
Tijdens de coronaperiode is de gemeente Amstelveen coulant omgegaan met het innen van de gemeentelijke belastingen. Met inwoners of bedrijven die het financieel moeilijk hadden, is een betalingsregeling overeengekomen lees
23-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Foto-expositie in Villa Randwijck door Jonge Mensen met Dementie
Op woensdag 8 december 2021 start de expositie in Villa Randwijck in Amstelveen van foto's gemaakt door Jonge Mensen met Dementie lees
23-11-2021, Bron: Rotary Amstelveen Nieuwer-Amstel

Cursussen bij Platform C-Amstelveen starten in januari 2022
In januari 2022 gaan er diverse (korte) cursussen van start bij Platform C Amstelveen lees
23-11-2021, Bron: Platform C-Amstelveen

Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen lees
22-11-2021, Bron: Raad van State

Nederland is de vierde in de Europese digitale index 2021
Het is een goede week voor digitaal Nederland. Na de 9de plaats in de Europese eGovernment Benchmark is er opnieuw een prima notering in de jaarlijkse Digital Economy and Society Index lees
22-11-2021, Bron: Digitale Overheid

Pfizer en BioNTech krijgen vergunning voor booster van de FDA
Nu we de grens van twee jaar in onze strijd tegen COVID-19 naderen, hebben we een andere kritieke mijlpaal bereikt met de uitgebreide toelating van een boosterdosis van ons COVID-19-vaccin bij personen van 18 jaar en ouder lees
21-11-2021, Bron: Pfizer Inc./BioNTech

De GGD-Amsterdam begint versneld met de boosterprik
De GGD-Amsterdam begint versneld met de boosterprik. Mensen die geboren zijn in 1936 of eerder ontvangen als eerste een uitnodiging lees
21-11-2021, Bron: GGD-Amsterdam

Wat is de betekenis van Zwarte Vrijdag?
Black Friday (Zwarte Vrijdag) is een omgangstaal voor de vrijdag na Thanksgiving Day in de Verenigde Staten. Veel winkels bieden sterk gepromote uitverkoop tegen gereduceerde prijzen lees
21-11-2021, Bron: Amstelveenweb/Wikipedia

10 jaar Naeckt!
Het was rond half drie op vrijdag 19 november 2021 dat de redactie van Amstelveenweb Winkelcentrum Westwijk binnenliep op weg naar Hans Miltenburg van Slijter Miltenburg en Rouhard lees
20-11-2021, Bron: Amstelveenveenweb/Naeckte Brouwers

EMA advies over het gebruik van Lagevrio tegen COVID-19
Het geneesmiddel Lagevrio kan worden gebruikt voor de behandeling van volwassenen met COVID-19 die geen extra zuurstof nodig hebben en die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van ernstige COVID-19 lees
20-11-2021, Bron: EMA

Het gaat niet goed met de corona-besmettingscijfers in Nederland
We moeten rekening houden met de mogelijkheid dat de toegankelijkheid van zorg vastloopt. Daarom bereidt de zorg zich voor op een zogenaamde Crisisfase 3 lees
20-11-2021, Bron: LCPS/GGD

Vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling in Nederland
De verkoop en het afsteken van vuurwerk wordt net als vorig jaar de komende jaarwisseling 2021-2022 verboden in Nederland lees
19-11-2021, Bron: Rijksoverheid

De N522 wordt van 26 tot 29 november 2021 afgesloten
De provincie Noord-Holland voert werkzaamheden uit op de N522 bij Ouderkerk aan de Amstel lees
19-11-2021, Bron: Provincie Noord-Holland

Programma overzicht P60 december 2021 en januari 2022
Poppodium P60 presenteert haar december 2021 en januari 2022 programma. Zo staan bijvoorbeeld Rootsriders en Prof.Nomad met een tribute aan The Cure op de agenda! lees
19-11-2021, Bron: P60

850 meer mensen overleden in week 45-2021 in Nederland dan verwacht
In week 45 (8 tot en met 14 november 2021) overleden ruim 3.750 mensen in Nederland. Dat zijn er bijna 850 meer dan verwacht, er is oversterfte lees
19-11-2021, Bron: CBS

Het Rode Kruis schaalt de covid hulpverlening fors op
Het snel stijgende aantal coronabesmettingen is voor het Rode Kruis aanleiding om de hulpverlening weer fors op te schalen. Om aan alle verwachte hulpvragen te kunnen voldoen zijn nog zeker 150 extra vrijwilligers nodig in de regio Noord-Holland lees
19-11-2021, Bron: Rode Kruis

Vanaf 22 november 2021 wordt het Oude Dorp van Amstelveen verkeersluw
Vanaf maandag 22 november 2021 kunnen Amstelveners zonder toegangspas niet meer met de auto door het Oude Dorp rijden lees
18-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Week 45-2021 waren 44% meer mensen met een positieve coronatestuitslag
In de afgelopen week, van 9 tot en met 16 november 2021, zijn er 44% meer mensen met een positieve coronatestuitslag gemeld dan in de week ervoor lees
18-11-2021, Bron: GGD-Amsterdam/RIVM

Adventscantates 2021 in de Kruiskerk Amstelveen
Zondag 28 november 2021 begint om 16:30 uur een muzikale vesper (avondgebed) in de Kruiskerk, waarin drie korte adventscantates worden uitgevoerd van de barokke componist Wolfgang Carl Briegel lees
18-11-2021, Bron: Protestantse Gemeente Amstelveen

Goochelaar Hoky Poky kreeg een gemeentelijke onderscheiding
Op woensdag 17 november 2021 ontving de heer Jan Wilhelmis, beter bekend als clown en goochelaar Hoky Poky, een miniatuur bronzen replica van de Turftrapster uit handen van burgemeester Tjapko Poppens lees
17-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Corona babyboom in 2021
In de eerste negen maanden van 2021 zijn 6.800 meer kinderen geboren dan in dezelfde periode van 2020 lees
17-11-2021, Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Akkoord over de EU-begroting 2022 is bereikt
Maandagavond hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de EU-begroting voor 2022, kort voor het verstrijken van de bemiddelingsperiode, die op maandag 15 november om middernacht afloopt lees
17-11-2021, Bron: Europees Parlement

Vier journalistieke projecten kregen 57.000 euro van de Mediaraad Amstelveen
De Mediaraad Amstelveen steunt in de derde financieringsronde vier journalistieke projecten lees
17-11-2021, Bron: Mediaraad Amstelveen

Burgemeester Poppens feliciteert jubilerende echtpaar in Amstelveen
Op maandag 15 november 2021 bezocht Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen de heer en mevrouw Den Braver-Vermeulen om hen te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk lees
16-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Het kabinet uitbreidt steun na de nieuwe coronamaatregelen
Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag 13 november 2021 gelden lees
16-11-2021, Bron: Rijksoverheid

In november 2021 het economisch beeld in Nederland is beter
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november 2021 opnieuw verbeterd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek lees
16-11-2021, Bron: CBS

GroenLinks-Amstelveen vragen over kansen voor oude en nieuwe statushouders
Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in en gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers lees
15-11-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Wethouder Raat is tegen religieuze hoofddeksels in openbare functies
Een ruime meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad vindt dat handhavers en toezichthouders vanaf de zomer van 2022 een hoofddoek of keppel mogen dragen lees
15-11-2021, Bron: Herbert Raat/Twitter

380 COVID-patiënten op de IC en 1.605 in de kliniek
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1.985 op maandag 15 november 2021 meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding lees
15-11-2021, Bron: LCPS

Koop de Hebreeuwse chocoladeletter Chai en steun het hospice
Met de aankoop van deze Hebreeuwse chocoladeletter Chai steunt u Joods Hospice Immánuel in Amsterdam op de Amstelveenseweg 665 lees
15-11-2021, Bron: Sasja Martel

525 miljoen euro voor verduurzamen van maatschappelijk vastgoed
Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen en rijksmonumenten, is belangrijk om de klimaatdoelstellingen te halen lees
15-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Klaprozendag herdenking in Amsterdam
Op zaterdag 13 november 2021 werden op De Nieuwe Ooster begraafplaats de in en om Amsterdam omgekomen geallieerden herdacht, georganiseerd door de Royal Air Forces Association-Amsterdam Branch lees
15-11-2021, Bron: Conchita Willems

COP26-akkoord bereikt in Glasgow
Naar aanleiding van de in Glasgow bereikte deal hebben de Europarlementariërs die de delegatie van het Parlement naar de COP26 leiden, commentaar gegeven op het resultaat van de onderhandelingen op 13 november 2021 lees
14-11-2021, Bron: Europees Parlement

Sinterklaas intocht in Amstelveen 2021
Bijna alle kinderen van Amstelveen gedroegen zich al weken heel lief en hadden afgelopen week slecht geslapen, omdat ze zo op de komst van Sinterklaas hadden gehoopt lees
13-11-2021, Bron: Amstelveenweb

Wat is de betekenis van 2G en 3G?
Het Nederlandse demissionaire kabinet wil de regelgeving van 2G en 3G invoeren begin december 2021. De 2G-regel (Gevaccineerde Genezen) bepaalt dat alleen gevaccineerde en herstelde personen binnen mogen komen in overdekte ruimten en bij evenementen lees
13-11-2021, Bron: Rijksoverheid/RIVM/GGD

Kandidatenlijst SP-Amstelveen voor de verkiezingen van 2022
Op 11 november 2021 heeft de SP-afdeling Amstelveen een ledenvergadering gehouden lees
13-11-2021, Bron: SP-Amstelveen

De Amstelveense Adviesraad Cultuur is uitgebreid
De Amstelveense Adviesraad Cultuur helpt de gemeente onder meer bij het vormgeven van de langetermijnvisie kunst en cultuur met als doel een kwaliteitsslag te maken binnen de cultuursector lees
13-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Het kabinet neemt strengere maatregelen tegen coronabesmettingen
Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen lees
12-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Boosterprik voor 80-plussers begint versneld in Nederland
Eind volgende week (46-2021) start de boostercampagne voor mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg lees
12-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Amstelveen wil de afvalinzameling optimaliseren
Het college van B en W van Amstelveen stelt de gemeenteraad voor om de afvalinzameling te verbeteren lees
12-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense wethouders gaven gastlessen over respect
Tijdens de Week van Respect (8 ? 14 november 2021) stonden drie wethouders voor de klas om met brugklassers te praten over respect lees
12-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Echtpaar Van der Hilst in Amstelveen is 60 jaar getrouwd
De heer en mevrouw Van der Hilst waren op 10 november 2021 60 jaar getrouwd lees
12-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Kerstbomen en kerststukken te koop voor het goede doel in Amstelveen
In de kassen van het voormalig tuincentrum Life & Garden aan de Handweg 121 te Amstelveen worden vanaf zaterdag 27 november 2021 uitsluitend voor het goede doel kerstbomen en kerststukken verkocht lees
11-11-2021, Bron: Lions Club Amstelveen

Orgelconcert in de St. Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel
Gijs Boelen bespeelt het Vollebregt-orgel in de Sint Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel op zondagmiddag 21 november 2021 lees
11-11-2021, Bron: Vrienden Vollebregt Orgel Ouderkerk

De GGD neemt steekproefsgewijs keel- en neusmonsters
Vanaf deze week (45-2021) worden er steekproefsgewijs keel- en neusmonsters uit de GGD-teststraten onderzocht op het griepvirus en andere luchtwegvirussen lees
10-11-2021, Bron: GGD Amsterdam

Nationale Boomfeestdag 2021 in Amstelveen
Leerlingen van basisschool Kindercampus King hebben woensdag 10 november 2021 samen met wethouders Floor Gordon en Frank Berkhout 250 boompjes geplant tijdens de Nationale Boomfeestdag lees
10-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

De eerste plaquette bij de Turftrapster is onthuld
Amstelveners hebben de gemeente gevraagd of er plaquettes bij de beelden in de openbare ruimte kunnen komen met meer informatie lees
10-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Afsteken van consumentenvuurwerk 2021-2022 in Amstelveen
Nederland kent een traditie van het massaal afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. De afgelopen jaren zien we dat steeds meer mensen (professionals en burgers) zich zorgen maken over de risico's die dit oplevert lees
10-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

60 jaar Golden Earring in de bioscoop
Op vrijdag 14 januari 2022 presenteren P60 en Cinema Amstelveen een nooit eerder vertoonde inkijk in de geschiedenis van Nederlands grootste rockband ooit: Golden Earring lees
10-11-2021, Bron: P60

Leden van VVD-Amstelveen bezochten het zwembad De Meerkamp
De VVD-Amstelveen gemeenteraadsfractie bezoekt regelmatig organisaties in Amstelveen. Op 8 november 2021 was de VVD bij zwembad De Meerkamp lees
10-11-2021, Bron: VVD-Amstelveen

87 clubs ontvingen verenigingsondersteuning via Rabo ClubSupport
De afgelopen weken hebben ruim 1.600 leden van Rabobank Amstel & Vecht via Rabo ClubSupport gestemd op hun favoriete clubs en verenigingen. In totaal waren er 87 doelen en projecten, waaruit men kon kiezen lees
09-11-2021, Bron: Rabobank Amstel en Vecht

FluBot malware nog steeds actief in Nederland
Ineens een berichtje gekregen dat er een pakket naar u onderweg is? Om het poststuk te volgen, wordt u gevraagd op een trackinglink te klikken lees
09-11-2021, Bron: Politie NL

326 COVID-patiënten op de IC en 1.247 in de kliniek in Nederland
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedroeg op 8 november 2021 1.573, dat waren er 83 meer dan gisteren lees
09-11-2021, Bron: LCPS

Stadshart Amstelveen verwelkomt Sint en Piet op 13 november 2021
Stadshart Amstelveen staat de komende periode in het teken van Sinterklaas. Op zaterdag 13 november 2021 komt de Sint samen met zijn pieten aan in Stadshart lees
09-11-2021, Bron: Stadshart Amstelveen

Minister Ollongren wil automatisch biedlogboek voor makelaars invoeren
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil dat makelaars gaan werken met een automatisch biedlogboek. Dit is een van de maatregelen om misstanden bij makelaars aan te pakken. Het koopproces moet hiermee transparanter worden lees
09-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Prof. Nomad met David Bowie tribute naar Poppodium P60
Nu alweer een aantal jaar geleden dat David Bowie is overleden komt op speciaal verzoek het fantastische Prof Nomad ( Bartel Bartels) sessie weer bij elkaar om hem te eren lees
09-11-2021, Bron: P60

Vernieuwd toekomstbeeld voor de Amstelscheg
De provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel hebben samen met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het initiatief genomen om het Gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 te actualiseren lees
09-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Gemeentelijke handhavingsboot is gepresenteerd in Amstelveen
Vanwege de toenemende overlast van pleziervaart op de Amstel heeft de gemeente Amstelveen dit jaar een boot aangeschaft om het handhavingsteam op het water te versterken lees
08-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

DUWO over de noodzaak voor nieuwbouw op Kronenburg
Begin oktober kwamen de nieuwe cijfers van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting uit. Die cijfers zijn dramatisch lees
08-11-2021, Bron: DUWO

CampagneTour GroenLinks komt naar Uilenstede
Op woensdagavond 17 november 2021 doet de GroenLinks CampagneTour Amstelveen aan. In het splinternieuwe Upper East Site op Uilenstede gaat de landelijk voorzitter van GroenLinks, Katinka Eikelenboom, in gesprek met alle aanwezigen lees
08-11-2021, Bron: GroenLinks-Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen wil apart minimum voor de reserve stedelijke vernieuwing
De reden dat de ChristenUnie-Amstelveen het belangrijk vindt dat er een apart minimum voor de reserve 'stedelijke vernieuwing' wordt vastgesteld, is dat er voor voldoende geld aanwezig moet zijn om in de toekomst verouderende wijken te kunnen vernieuwen lees
08-11-2021, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Wethouder Berkhout bedankt pleegouders met dinerbon
In de Week van de Pleegzorg (3-10) sprak Frank Berkhout (D66) wethouder Jeugdzorg met pleegouders Johannes en Marcia. Ze ontvingen, net als alle Amstelveense pleegouders, een dinerbon als dank voor de zorg lees
08-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe lokale partij 'Goed voor Amstelveen' is opgericht
Lijst Höcker zal met de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 doorgaan als nieuwe lokale partij 'Goed voor Amstelveen' lees
08-11-2021, Bron: Jacqueline Höcker

40UP in P60 in maart 2022
Na een volledig uitverkochte editie van 40UP in P60, keert de dansavond op zaterdag 12 maart 2022 terug naar het Amstelveense poppodium lees
08-11-2021, Bron: P60

In 2020 zijn er 80.200 woningen bijgekomen in Nederland
In 2020 zijn er 80.200 woningen bijgekomen in Nederland. Het gaat om 70.000 nieuwgebouwde woningen en 10.200 transformatiewoningen lees
08-11-2021, Bron: Rijksoverheid/CBS

Transformatie bedrijventerrein Legmeer naar gemengde woon-werkwijk
In Amstelveen is een grote behoefte aan woningen. Binnen de gemeente is bedrijventerrein Legmeer de enige locatie waar nog grootschalige en gevarieerde woningbouw voor diverse doelgroepen mogelijk is lees
07-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

IVN herfstwandeling 2021 in heempark De Braak
De herfst slaat in alle schoonheid toe: fantastisch gekleurde bladeren, paddenstoelen en allerlei bessen en zaden en andere vruchten, prachtige mossen lees
07-11-2021, Bron: IVN Amstelveen

Amstelveen is een werkstad
Amstelveen is een gemeente, waar mensen graag wonen, werken en leven. Bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid, welvaart en dynamiek in de stad lees
07-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

De expositie van de beschilderde dakleien in Museum JAN is geopend
In de middag van vrijdag 5 november 2021 was er weer flink wat leven in Museum JAN, waar de expositie 'Kunst gaat het dak op' werd geopend lees
06-11-2021, Bron: Amstelveenweb

1 miljard euro extra voor woningbouw in Nederland
De komende jaren wordt 1 miljard euro extra ingezet om de bouw van betaalbare woningen te versnellen in Nederland lees
06-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Start massamediale campagnes over de nieuwe COVID-maatregelen
Met de ingang van de nieuwe COVID-maatregelen, op zaterdag 6 november 2021, worden de massamediale campagnes over de basisregels, het coronatoegangsbewijs en vaccineren nog verder geïntensiveerd lees
06-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Inwoners Amstelveen met uitkering krijgen een rechten- en plichten boekje
De gemeente Amstelveen laat het nieuwe rechten- en plichten boekje voor inwoners met een uitkering maken door een werkgroep met inwoners lees
05-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Pfizer's nieuwe orale antivirale behandelingskandidaat Paxlovid
Pfizer Inc.kondigde op 5 november 2021 aan dat zijn onderzoeksvernieuwende COVID-19 orale antivirale kandidaat, PAXLOVID, ziekenhuisopname en overlijden aanzienlijk verminderde lees
05-11-2021, Bron: Pfizer Inc.

Collegereeks voor 55-plussers in de Bibliotheek Amstelland
In het kader van Nederland Leest organiseert de Bibliotheek Amstelland samen met Stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan een collegereeks speciaal voor 55-plussers. Het onderwerp van deze reeks is Amerika lees
05-11-2021, Bron: Bibliotheek Amstelland

D66-Amstelveen en basisschool Omnibus introduceren rijke schooldag
Op verzoek van D66-Amstelveen en basisschool de Omnibus wordt in Amstelveen de 'rijke schooldag' geïntroduceerd. Dit is een schooldag, waar een programma met onder andere sport, kunst en cultuur aan wordt gekoppeld lees
05-11-2021, Bron: D66-Amstelveen

De sterkste inflatie in Nederland sinds 2002
Consumentengoederen en -diensten waren in oktober 2021 3,4 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In september was dat 2,7 procent. De inflatie in oktober was de hoogste na april 2002 lees
04-11-2021, Bron: CBS

Marijn van Ballegooijen is de lijsttrekker van PvdA-Amstelveen
De leden van de PvdA-Amstelveen hebben hun kandidatenlijst vastgesteld. Wethouder Marijn van Ballegooijen (44) wordt lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 lees
04-11-2021, Bron: Marijn van Ballegooijen

Amstelveen en Aalsmeer blijven de komende jaren samenwerken
Amstelveen en Aalsmeer blijven de komende jaren samenwerken. Beide gemeenten werken al sinds 2013 ambtelijk samen in de AA-organisatie. Deze samenwerking wordt nu op een aantal punten aangepast lees
04-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgemeester Poppens bezocht kringloopwinkel De Boem
Op maandag 1 november 2021 bracht burgemeester Tjapko Poppens een bezoek aan de kringloopwinkels van De Boem, voorheen Boemerang lees
04-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense vrijwilligers kregen Duurzaamheidsspelden
Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid heeft op 1 november 2021 duurzaamheidsspeldjes uitgereikt aan Amstelveense vrijwilligers lees
04-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

Burgerbelangen Amstelveen wil geen stijging tarieven in zwembad De Meerkamp
Burgerbelangen Amstelveen maakt zich zorgen dat als gevolg van de sterk gestegen gasprijzen de tarieven voor het zwemmen in De Meerkamp onaanvaardbaar hoog worden lees
04-11-2021, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Meer dan 1000 opgenomen COVID-patiënten in Nederland
Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 1.310, dat zijn er 2 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 250 op de IC, 10 meer dan gisteren lees
03-11-2021, Bron: LCPS

Zet het licht op groen voor pleegkinderen in Amstelveen
De St. Annakerk in Amstelveen is groen verlicht tijdens de Week van de Pleegzorg lees
03-11-2021, Bron: Gemeente Amstelveen

De collectieve Acceptgiro stopt in 2023
Currence, de producteigenaar van de collectieve Acceptgiro, kondigt op haar website aan dat ze per 1 juni 2023 stopt met het aanbieden en ondersteunen van dit meer dan 40 jaar oude papieren betaalproduct lees
03-11-2021, Bron: Betaalvereniging Nederland/Currence

Extra coronamaatregelen zijn nodig in Nederland
Het aantal besmettingen is in Nederland in de afgelopen weken hard gestegen. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Daarom neemt het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen lees
02-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Computerhulp van SeniorWeb in de Bibliotheek Stadsplein
Vanaf vrijdag 5 november 2021 houden vrijwilligers van SeniorWeb een wekelijks spreekuur in Bibliotheek Stadsplein. Bezoekers, jong en oud, kunnen terecht voor vragen over het gebruik van hun computer, tablet of telefoon lees
02-11-2021, Bron: Bibliotheek Amstelland

120 leiders verzamelen zich op COP26 in Glasgow
Zo'n 120 leiders waren op maandag 1 november 2021 in Glasgow bijeengekomen bij de start van COP26, waarmee twee weken van mondiale onderhandelingen zijn ingegaan lees
02-11-2021, Bron: COP26

De Gezondheidsraad adviseert boosterprik voor 60-plussers
De Gezondheidsraad adviseert mensen van 60 jaar en ouder een extra dosis COVID-19-vaccin aan te bieden, te beginnen bij de oudsten lees
02-11-2021, Bron: De Gezondheidsraad

Bluesheld Julian Sas komt met nieuw album naar P60!
Op vrijdag 3 juni 2022 keert de Nederlandse bluesheld Julian Sas met zijn band weer terug naar Poppodium P60 lees
02-11-2021, Bron: P60

70 euro per maand in de min door de stijgende energierekening
Een alleenstaande in de bijstand komt straks iedere maand 71 euro tekort. Dat blijkt uit berekeningen die het Nibud heeft gemaakt naar aanleiding van de stijgende energierekening lees
02-11-2021, Bron: NIBUD

Online informatiebijeenkomsten over de A9 op 10 en 18 november 2021
Het afgelopen jaar hebben Rijkswaterstaat en VeenIX voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Graag praten wij u bij over de werkzaamheden lees
02-11-2021, Bron: Rijkswaterstaat

CDA-Amstelveen steunt visueel beperkte en blinde zwemmers
Het is voor CDA-Amstelveen onacceptabel dat visueel beperkte en blinde mensen extra moeten gaan betalen voor hun zwemuurtje op de zaterdagmorgen in zwembad De Meerkamp lees
01-11-2021, Bron: CDA-Amstelveen

De G20-top in Rome
De G20-leiders zijn op 30 en 31 oktober 2021 in Rome bijeengekomen voor een tweedaagse top onder auspiciën van het Italiaanse G20-voorzitterschap lees
01-11-2021, Bron: Europese Commissie

Programma van Poppodium P60 in november 2021
Poppodium P60 maakt zich weer op voor een maand vol shows. In november 2021 staan bijvoorbeeld Aafke Romeijn en Feuerengel op de agenda! Bij welke show kom jij naar de poptempel van Amstelveen? lees
01-11-2021, Bron: P60

Duurzame beurs Huis & Energie om de energierekening te verlagen
Door de hoge gasprijzen willen veel mensen hun huis versneld verduurzamen. Hoe dat moet kunnen ze ontdekken bij de duurzame beurs Huis & Energie lees
01-11-2021, Bron: Huis en Energie

Vragen van AVA over WOB-verzoek van actiecomité Veilig Bovenkerk
Vragen van Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen over het WOB-verzoek van actiecomité Veilig Bovenkerk lees
01-11-2021, Bron: Actief voor Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen is blij met aanpak onveilige verkeerssituatie
Afgelopen september heeft de ChristenUnie-Amstelveen schriftelijke vragen aan Rob Ellermeijer (VVD) wethouder verkeer gesteld over de onveilige verkeerssituatie kruising Gondel, Brigantijn en Groenelaan lees
01-11-2021, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Leerlingen van Panta Rhei krijgen visuele taalondersteuning Nederlands met schoolplaten
Met een herontwerp van een klassiek leermiddel biedt de sectie Nederlands van SG Panta Rhei leerlingen visuele ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal lees
01-11-2021, Bron: SG Panta Rhei

Coronasubsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten is beëindigd
In het derde kwartaal van 2021 hebben ruim 35.000 ondernemers een aanvraag gedaan voor de coronasubsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) lees
01-11-2021, Bron: Rijksoverheid

Schrijvers bezoeken Libris Venstra in Amstelveen
De novembermaand start bij Libris Venstra met verschillende schrijversbezoeken lees
01-11-2021, Bron: Libris Venstra

Week 44-2021 de 70 woorden van stadsdominee Werner Pieterse
Voor dagen van gedenken en eren: allerheiligen, allerzielen. Voor dagen van ??n moment - deze laatste woorden lees
01-11-2021, Bron: Werner Pieterse

Voedselbank Amstelveen kreeg het Certificaat Voedselveiligheid
Mooie score voor voedselveiligheid. Voedselbank Amstelveen is op 6 oktober 2021 geïnspecteerd en behaalde voor het certificaat 95 punten. Wij voldoen daarmee aan Waarborging Voedselveiligheid Nederlandse Voedselbanken lees
01-11-2021, Bron: Willem Loonen - voorzitter

Festival van Rechtvaardigheid in Amstelveen
De FNV vindt dat Amstelveen een harde en gemene gemeente is voor mensen die aankloppen voor hulp. Mensen uit Amstelveen die deze hulp of een uitkering soms ontzettend hard nodig hebben, krijgen dit niet lees
01-11-2021, Bron: FNV/SP-Amstelveen


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.