Bijgewerkt: 19 april 2024

Nieuws voor december 2020

Nieuws

Een gezond en succesvol 2021!
José en Stefan van Amstelveenweb.com wensen lezers en al haar sponsoren een Gelukkig, Gezond en Succesvol 2021 toe in Voorspoed, Vreugde en Tevredenheid! lees
31-12-2020, Bron: Amstelveenweb.com

De jaarwisseling van 2020-2021 in Amstelveen
Burgemeester en de wethouders van de gemeente Amstelveen informeren de leden van de gemeenteraad over de jaarwisseling 2020-2021 in de stad lees
30-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Wijzingen per 1 januari 2021 in onderwijs, cultuur en wetenschap
In 2021 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur in Nederland lees
30-12-2020, Bron: Rijksoverheid

De kerkklokken van Amstelveen luiden bij de jaarwisseling 2020-2021
CDA-Kamerleden Chris van Dam en Martijn van Helvert deden op 17 december 2020 een oproep aan kerken om tijdens de jaarwisseling van 2020-2021 massaal om 00:00 uur de kerkklokken te laten klinken lees
30-12-2020, Bron: CDA/Gemeente Amstelveen

Drie apotheken gaan fuseren in Amstelveen-Noord vanaf 2021
De apothekers Nitika Chouhan en Kenny van Deventer zijn sinds maart 2018 al bezig met een nieuw samenwerkingsverband van apotheken in Amstelveen-Noord lees
29-12-2020, Bron: Amstelveense Apotheken/Amstelveenweb

Bijna 4.000 mensen zijn in Nederland overleden in week 51-2020
In week 51 (14 tot en met 20 december 2020) overleden naar schatting bijna 4.000 mensen in Nederland. Dat zijn er bijna 400 meer dan een week eerder, toen 3.580 mensen overleden lees
29-12-2020, Bron: CBS

De luchtkwaliteit wordt gemeten in Amstelveen
Donderdag 24 december 2020 zijn de nieuwe luchtkwaliteit metingen in Amstelveen gestart. De eerste zogenoemde Palmes-buisjes zijn geplaatst lees
28-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Ziekenhuis Amstelland stelt niet-spoedeisende operaties en behandelingen uit tot 8 januari 2021
Het moeten uitstellen van zorg blijft een nare boodschap. Sinds de start van de tweede golf hebben we steeds geprobeerd de reguliere zorg door te laten gaan en dat is tot nu toe gelukt lees
28-12-2020, Bron: Ziekenhuis Amstelland

De eerste editie van 'Nederland in cijfers' van het CBS is gepubliceerd
Op 18 december 2020 presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de eerste editie van 'Nederland in cijfers' lees
26-12-2020, Bron: CBS

De Urbi et Orbi 2020 toespraak van Paus Franciscus
Paus Franciscus in zijn Urbi et Orbi toespraak van 2020 herinnert ons eraan dat we allemaal verenigd zijn als broeders en zusters lees
26-12-2020, Bron: Libreria Editrice Vaticana

Kersttoespraak 2020 van Koning Willem-Alexander
Koning Willem-Alexander heeft op 25 december 2020 zijn traditionele Kersttoespraak uitgesproken vanuit de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch lees
25-12-2020, Bron: Rijksvoorlichtingsdienst/Het Koninklijk Huis

Minister Blok is positief over het bereikte akkoord tussen de EU en VK
De Commissie constitutionele zaken van het EU Parlement heeft donderdag 24 december 2020 besloten de plenaire vergadering van het Europees Parlement aan te bevelen de voorwaarden voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk goed te keuren lees
24-12-2020, Bron: EU Parlement/Rijksoverheid

D66-Amstelveen organiseert online gesprek over inclusief onderwijs
D66-Amstelveen wil dat er meer gebeurt om kinderen met een speciale onderwijsbehoefte op een reguliere school te houden lees
24-12-2020, Bron: D66-Amstelveen

Succesvolle actie van Nestlé en het Rode Kruis
'Boodschappen voor jou, boodschappen voor hen'-actie van Nestlé en het Rode Kruis haalt 113.740 euro op voor kwetsbare groep die geen toegang heeft tot steunmaatregelen lees
24-12-2020, Bron: Nestlé Amstelveen

Amstelveen is voorloper met unieke subsidieregeling voor noodlijdend MKB
Amstelveen heeft vanuit het Lokale Corona Noodfonds al vele miljoenen aan steun verleend aan culturele instellingen, inwoners met schulden tot en met kleine bijdragen voor WMO vervoer en voedselbank lees
23-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Minister Cora van Nieuwenhuizen verlengt geldigheid theorie-examen rijbewijs
Theorie-examens voor het rijbewijs, waarvan de geldigheid verloopt tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021 blijven langer geldig lees
23-12-2020, Bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Banken en overheid willen schade vergoeden van spoofing
De ING bank is blij dat de banken samen met het Ministerie van Financiën de eerste stappen hebben gezet om tot een integrale aanpak te komen voor de bestrijding van fraude en oplichting lees
23-12-2020, Bron: ING

Subsidies van isolatie en warmtepomp worden in 2021 verlaagd
De subsidieregelingen voor isolatie en warmtepompen gaan per 1 januari 2021 op de schop. Dat maakte het kabinet deze week bekend in de Staatscourant. De wijzigingen hebben consequenties voor huiseigenaren die willen verduurzamen lees
23-12-2020, Bron: Vereniging Eigen Huis

Vuurwerk in huis? Voorkom een boete en lever het in!
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het afsteken van vuurwerk verboden lees
22-12-2020, Bron: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland/Rijksoverheid

Corona testlocatie is verhuisd van Stadshart naar Kronenburg
Het College B en W van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad dat de coronatestlocatie in het Stadshart Amstelveen is verhuisd naar Kronenburg lees
22-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Besmettelijk afval van corona-testlocaties vaak verkeerd verpakt en afgevoerd
Uit inspecties bij 39 Corona-testlocaties blijkt dat op 22 plaatsen het afval niet goed wordt verpakt en afgevoerd lees
22-12-2020, Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

Extra maatregelen in de ziekenhuizen door stijgende corona-druk
Door het stijgend aantal corona-patiënten in ziekenhuizen, loopt de druk op de zorg enorm op lees
22-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Kerstboodschap 2020 van Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen
Namens het gemeentebestuur wenst burgemeester Tjapko Poppens alle Amstelveners fijne kerstdagen toe lees
22-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Horecapersoneel in Amstelland via HalloWerk naar Werk
In de regio Groot-Amsterdam kampen veel werknemers en bedrijven met de gevolgen van de coronacrisis. Er is weinig of geen werk in de horeca of bijvoorbeeld de zakelijke dienstverlening waardoor mensen hun baan verliezen lees
21-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

EMA beveelt het coronavaccin Comirnaty aan voor toelating in de EU
Het European Medicines Agency EMA (Europees Geneesmiddelenbureau) heeft aanbevolen om een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van het door BioNTech en Pfizer ontwikkelde vaccin Comirnaty te verlenen lees
21-12-2020, Bron: EMA/Wikipedia

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2021!
De redactie van Amstelveenweb.com wenst alle bezoekers van onze website hele prettige Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2021 toe! lees
21-12-2020, Bron: Amstelveenweb

Week 52-2020 de 70 woorden door stadsdominee Werner Pieterse
Een paar woorden om even stil te staan in een snelle tijd. Ter inspiratie, om over te peinzen, om op te reageren, door te sturen, wat je wil lees
21-12-2020, Bron: Werner Pieterse

Nieuwe droneregels in de EU
Vanaf 31 december 2020 gelden in de Europese Unie voor alle dronevliegers dezelfde regels. Dat geeft duidelijkheid en maakt het makkelijker om met een drone in de EU te vliegen lees
18-12-2020, Bron: Rijksoverheid

De EU Commissie zorgt voor 20 miljoen coronatests voor de lidstaten
Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie hebben de diagnostische tests een snelle ontwikkeling doorgemaakt, waaruit blijkt dat zij een centrale rol spelen bij de bestrijding van de uitbraak lees
18-12-2020, Bron: EU Commissie

De motie Regelarme bijstand van GroenLinks-Amstelveen is aangenomen
De gemeenteraad van Amstelveen wil de bijstandsregels versoepelen, zodat mensen makkelijker kansen kunnen grijpen om aan het werk te komen lees
18-12-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen

De opknapbeurt van het Oude Dorp start in januari 2021
De verfraaiing van het Oude Dorp van Amstelveen start in januari 2021 lees
18-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2021 in Nederland
Per 1 januari 2021 worden de uitkeringsbedragen aangepast in Nederland lees
18-12-2020, Bron: Ministerie van Sociale Zaken

Nieuw energielabel voor gebouwen komt per 1 januari 2021
Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor gebouwen. Dit label geeft beter inzicht in de energiezuinigheid van het gebouw lees
18-12-2020, Bron: Rijksoverheid

CDA-Amstelveen wil de kerkklokken tijdens Oud en Nieuw laten luiden
CDA-Amstelveen doet een oproep aan de kerken in de gemeente om met Oud en Nieuw de klokken te (laten) luiden. Andere CDA-afdelingen in het land doen dezelfde oproep in hun gemeente lees
18-12-2020, Bron: CDA-Amstelveen

Landelijk vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw 2020-2021
Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners erg hoog. Daarom heeft het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden lees
18-12-2020, Bron: Rijksoverheid/Gemeente Amstelveen

De eerste coronavaccinatie is op 8 januari 2021 in Nederland
Als het coronavaccin van BioNTech/Pfizer komende week (52-2020) wordt goedgekeurd door het Europees Medicijn Agentschap (EMA), wordt op vrijdag 8 januari 2021 in Nederland de eerste vaccinatie gezet lees
17-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Besluiten van de gemeenteraad van Amstelveen op 16 december 2020
In zijn vergadering van woensdag 16 december 2020 heeft de gemeenteraad van Amstelveen onder andere besluiten genomen over de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), het Actieplan klimaatadaptatie en de Transitievisie warmte lees
17-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe wetten per 1 januari 2021 in Nederland
De belangrijkste wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid die per 1 januari 2021 in werking treden lees
17-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Het CPB-onderzoek 'Ongelijkheid van het jonge kind' is gepubliceerd
Kinderen van ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand en zij halen die gedurende hun schoolloopbaan niet in lees
17-12-2020, Bron: Centraal Planbureau

Livestream voor senioren met Harry Slinger vanuit Poppodium P60
Poppodium P60 en Zorgorganisatie Amstelring samen My Generation presenteren op 22 december 2020 Harry Slinger live vanuit P60 lees
17-12-2020, Bron: P60

De Amstelveense vrijdagmarkt op 18 december is alleen met etenswaren
De Amstelveense weekmarkt gaat op vrijdag 18 december 2020 18 december 2020 door lees
16-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Thuiszorgmedewerkers in Amstelveen krijgen kerstpakketten van de gemeente
Alle 350 thuiszorgmedewerkers in Amstelveen krijgen een kerstpakket namens het College van Burgemeester en Wethouders van de stad lees
16-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

De pensioenfondsen hoeven in 2021 hun pensioenen niet te korten
De pensioenfondsen hoeven komend jaar hun pensioenen niet te korten bij een dekkingsgraad van 90% of hoger in plaats van de wettelijke 104% lees
16-12-2020, Bron: Rijksoverheid

De ILT controleert het transport van vuurwerk op de wegen
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt particulieren dat het vervoer en het voorhanden hebben van vuurwerk niet is toegestaan. Dat geldt ook voor vuurwerk dat in het buitenland wordt gekocht lees
16-12-2020, Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

Alternatief bouwplan aan de Charlotte van Montpensierlaan
De burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over een alternatief ontwerp voor het bouwplan aan de Charlotte van Montpensierlaan 2a lees
16-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Update van EMA over de aanvraag van de BioNTech en Pfizer vaccines
Het European Medicines Agency wil het onderzoek van de coronavaccines op maandag 21 december 2020 afronden lees
16-12-2020, Bron: EMA/YouTube

Nieuwe moties van Actief voor Amstelveen en ChristenUnie
Weg met het lachgas! Actief voor Amstelveen en Christen Unie-Amstelveen willen een totaalverbod op gebruik en verkoop van lachgas lees
16-12-2020, Bron: Actief voor Amstelveen

Noodopvang voor kinderen in Amstelveen
Vanaf woensdag 16 december 2020 tot tenminste maandag 18 januari 2021 gaan alle scholen dicht en wordt er weer onderwijs op afstand gegeven. Voor het basisonderwijs en kinderopvang is noodopvang geregeld voor kwetsbare kinderen lees
15-12-2020, Bron: Gemente Amstelveen/Rijksoverheid

Huisartsen Coöperatie Amstelland voor de toekomstbestendige huisartsenzorg
De huisartsenzorg in de regio Amstelland toekomstbestendig organiseren. Met dat doel starten de gemeente Amstelveen, de Huisartsen Coöperatie Amstelland en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een gezamenlijk onderzoek lees
15-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

De belangrijkste belastingwijzigingen in Nederland per 1 januari 2021
De Eerste Kamer heeft op 15 december 2020 ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Dit betekent dat er vanaf volgend jaar een flink aantal belastingmaatregelen veranderen lees
15-12-2020, Bron: Rijksoverheid

De Uitagenda kan Amstelveen een boost geven na corona
Deze maand in het UITmagazine een 5 pagina's tellend interview met collega Floor Gordon en mij over Beleef Amstelveen lees
15-12-2020, Bron: Herbert Raat

Het gemeentelijk wagenpark van Amstelveen is duurzamer geworden
Vanaf 15 december 2020 rijdt een nog groter deel van het wagenpark van de gemeente Amstelveen 100% elektrisch lees
15-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Brief van KLM over COVID-19
COVID-19 heeft onze wereld ? uw wereld en die van KLM - ingrijpend veranderd. Als zeer gewaardeerde klant van KLM heeft u het afgelopen jaar niet de reizen kunnen maken waar u zo naar uitzag lees
15-12-2020, Bron: KLM

Zanger gitarist Erwin Nyhoff is hoofdgast tijdens Behind the Music in P60
Zanger, gitarist Erwin Nyhoff (1972) is op donderdag 21 januari 2021 de hoofdgast tijdens Behind the Music in P60 in Amstelveen lees
14-12-2020, Bron: P60

Vijf weken lang lockdown in Nederland
Nederland gaat vanaf dinsdag 15 december 2020 tot ten minste dinsdag 19 januari 2021 in de strengste lockdown tot nu toe lees
14-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Publiekscampagne van de coronavaccinatie start in Nederland
Radiocommercials en advertenties in dagbladen vormen deze week (51-2020) de aftrap van de publiekscampagne coronavaccinatie lees
14-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Compensatie van noodlijdende MKB-bedrijven in Amstelveen
Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de compensatie noodlijdende MKB-bedrijven Amstelveen en MKB Noodlening lees
14-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveense BOA's op motoren
Om sneller en wendbaarder te kunnen zijn, heeft de gemeente Amstelveen het team Handhaving (buitengewoon opsporingsambtenaren -boa's) uitgerust met twee motoren lees
14-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

De economische crisis is diep, maar minder dan gevreesd
In de eerste twee kwartalen van 2020 liep de Nederlandse economie door de coronapandemie flinke schade op. In termen van het bruto binnenlands product (bbp) werd het leeuwendeel van de schade goedgemaakt in het derde kwartaal lees
14-12-2020, Bron: De Nederlandsche Bank

Een nooit eerder gelezen brief van Jules Schelvis is ontdekt
Het Verzetsmuseum in Amsterdam heeft een nooit eerder gelezen brief van Jules Schelvis ontdekt in een recente schenking lees
14-12-2020, Bron: Verzetsmuseum Amsterdam

Week 51-2020 de 70 woorden door stadsdominee Werner Pieterse
Een paar woorden om even stil te staan in een snelle tijd. Ter inspiratie, om over te peinzen, om op te reageren, door te sturen, wat je wil lees
14-12-2020, Bron: Werner Pieterse

De vernieuwde Amstelveenlijn is in gebruik genomen
Met het symbolisch overhalen van een lichtschakelaar en een spectaculaire lichtshow is zondagmiddag 13 december 2020 de vernieuwde Amstelveenlijn (lijn 25) in gebruik genomen lees
14-12-2020, Bron: Vervoerregio Amsterdam

Nieuwe moties van SP-Amstelveen op 16 december 2020
Op 16 december 2020 zal de SP-Amstelveen tijdens de laatste raadsvergadering van 2020 een aantal actuele moties indienen met betrekking tot het actieplan werkgelegenheid en de armoedepreventie lees
13-12-2020, Bron: SP-Amstelveen

De EU-begrotingsovereenkomst is een 'win-win'-resultaat
In het plenaire debat van woensdag 9 december 2020 hebben de leden van het Europees Parlement het bereikte akkoord over de EU-financiering verwelkomd, evenals de overeenkomst die de EU-financiering koppelt aan de eerbiediging van de rechtsstaat lees
12-12-2020, Bron: Europese Unie EP

Commerciële coronatest Stadshart Amstelveen op andere locatie?
Op 18 november 2020 heeft Sandra van Engelen raadslid van CDA-Amstelveen schriftelijke vragen gesteld aan het College B en W aangaande de vestiging van een commerciële coronatestlocatie in het Stadshart van Amstelveen lees
12-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

De verhoging van de minimumloon veroorzaakt bredere loonstijging
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centraal Planbureau (CPB) verzocht om nader onderzoek te doen naar een verhoging van het minimumloon lees
12-12-2020, Bron: CPB/CBS

De sterfte was met 400 hoger in Nederland dan verwacht op week 49
In week 49 (30 november tot en met 6 december 2020) overleden naar schatting 3.450 mensen. Dat zijn er ongeveer 75 meer dan een week eerder, toen 3.373 mensen overleden lees
11-12-2020, Bron: CBS

Lager schooladvies door het wegvallen van de eindtoets in 2019
Groep 8-leerlingen hebben in 2019 gemiddeld een lager schooladvies gekregen dan voorgaande jaren. Dat komt mede doordat de eindtoets vorig jaar niet door kon gaan vanwege de coronacrisis lees
10-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Tijdelijke aanpassing eindhalte tramlijn 25 bij Station Zuid
De definitieve eindhalte van de nieuwe Amsteltram (lijn 25) aan de Schönberglaan bij Station Zuid kan door de vertraging bij het project Zuidasdok nog niet in gebruik genomen worden lees
10-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

De CO2-uitstoot was in het derde kwartaal 4,5 % lager in Nederland
De CO2-uitstoot door Nederlandse economische activiteiten was in het derde kwartaal 4,5 % lager dan in hetzelfde kwartaal van 2019 lees
10-12-2020, Bron: CBS

EMA was het doelwiet van online hackers
Het Europees Geneesmiddelenbureau in Amsterdam (EMA) meldde op woensdag 9 december 2020 dat het bureau het doelwit was van een cyberaanval lees
09-12-2020, Bron: EMA/Wikipedia/Microsoft

Wethouders Gordon en Van Ballegooijen leveren eerste nieuwjaarswensen voor de zorg
Wethouders Marijn van Ballegooijen en Floor Gordon stopten als eersten hun kaarten in de brievenbus bij de Wensboom op het Stadsplein lees
09-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Nieuwe subsidieregeling Groen op gebouwen in Amstelveen
Op dinsdag 8 december 2020 heeft het College B en W van Amstelveen een nieuwe subsidieregeling Groen op gebouwen vastgesteld lees
09-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Extra 3,7 miljard euro vangnet voor bedrijven en banen
Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen lees
09-12-2020, Bron: Rijksoverheid

De biozout veroorzaakt storingen aan zoutstrooimachines
Uit de jaarlijkse evaluatie van gladheidbestrijding blijkt onder meer dat een wisselende kwaliteit van biozout storingen aan strooimachines veroorzaakte lees
08-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Aanpak van de eerste fase van de coronavaccinatie
Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze vaccins worden toegediend lees
08-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Gedeeltelijke lockdown in Nederland ook tijdens de feestdagen
Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog in Nederland. De druk op de zorg neemt nog maar weinig af. Dagelijks worden nog gemiddeld 24 mensen op de intensive care opgenomen lees
08-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Platform C-Amstelveen start nieuwe cursussen in 2021
In januari 2021 gaan diverse cursussen van start bij Platform C-Amstelveen. Dat biedt aantrekkelijke kansen en mogelijkheden voor wie door wil leren, verder wil komen en een creatieve of muzikale passie vorm wil geven lees
08-12-2020, Bron: Platform C-Amstelveen

3 miljard euro voor sterke natuur in Nederland
Rijk en provincies hebben een akkoord bereikt over de besteding van bijna 3 miljard euro voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende 10 jaar lees
08-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Afvalstoffenheffing en ozb gaan stevig omhoog in 2021
Huiseigenaren betalen in 2021 gemiddeld bijna € 820 aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dat is 4,1% meer dan dit jaar. lees
08-12-2020, Bron: Vereniging Eigen Huis/Gemeente Amstelveen

De Staat van de regio 2020: alleensamen!
De State of the Region (Staat van de regio) vond dit jaar voor het eerst niet plaats tijdens een grote bijeenkomst, maar via een rechtstreekse uitzending vanuit een studio op 2 december 2020 lees
07-12-2020, Bron: Metropoolregio Amsterdam

Complimenten aan de zorgmedewerkers van Zonnehuis Bovenkerk
Sinterklaas was dit jaar vroeg op 2 december in het Zonnehuis Bovenkerk met een bijzondere missie: namelijk de zorgmedewerkers aldaar een extra hart onder de riem te steken lees
07-12-2020, Bron: Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus

Aandacht voor mensen die door de coronacrisis werkloos geraakt
SER voorzitter Mariëtte Hamer en Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor ondernemerschap brachten vrijdagochtend 4 december 2020 een werkbezoek aan het Regionaal Werkcentrum Amsterdam lees
07-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen/UWV/SER

Platform C-Amstelveen roept de hulp in van de Kinderraad
De leden van de Kinderraad van Amstelveen waren op bezoek bij Platform C. Daar kregen ze uitleg en een rondleiding van directeur Madeleine Heijligers en teamleider Pieter-Jan Nijessen lees
07-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

70 woorden door stadsdominee Pieterse op week 50-2020
70 woorden door stadsdominee Werner Pieterse lees
07-12-2020, Bron: Werner Pieterse

Minister van IenW wil 165 miljoen euro naar veilige wegen en fietspaden
Bijna 190 gemeenten, alle provincies en twee waterschappen ontvangen samen 165 miljoen euro voor het aanpakken van gevaarlijke kruisingen, fietspaden, wegen en rotondes lees
07-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Nog enkele kaarten voor Zeebenen in het Poppentheater
Op zondag 13 december 2020 om 14.30 uur is de poppentheatervoorstelling 'Zeebenen' door Theater Snater te zien in het Amstelveens Poppentheater lees
06-12-2020, Bron: Amstelveens Poppentheater

Burgemeester Poppens heeft de St. Urbanuskerk thermometer bijgewerkt
Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen, heeft de 'Thermometer' van de St. Urbanuskerk op vrijdagmiddag 4 december 2020 onder grote belangstelling van de betrokkenen bijgewerkt lees
05-12-2020, Bron: Amstelveenweb/Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus

Stille poëzieavond met de Wordbites in Amstelveen
Op vrijdag 18 december 2020 van 20- 21 uur beleef je in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein of thuis een avond met woordkunst en muziek van Wordbites, trompettist Sybren van Doesum en Meliza de Vries lees
05-12-2020, Bron: Bibliotheek Amstelveen

De eerste podcast van burgemeester Tjapko Poppens
Het jaar 2020 staat in het teken van het coronavirus. Het virus heeft het leven van ons allemaal veranderd. Hoe beleven Amstelveners deze tijd? lees
05-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Bijna een kwart van de Nederlanders kan de zorgkosten niet betalen
Ruim één op de vijf Nederlanders had in 2020 te maken met zorgkosten die niet werden vergoed terwijl ze daar wel op hadden gerekend lees
05-12-2020, Bron: Pricewise

Kerstacties 2020 van het Keizer Karel College Amstelveen
In de weken van 10 en 17 december 2020 houdt het Keizer Karel College een inzamelingsactie voor de Voedselbank Amstelveen lees
04-12-2020, Bron: KKC

GroenLinks-Amstelveen wil basisbanen en basisinkomen
De coronacrisis heeft veel veranderd op het gebied van werkgelegenheid. Vorig jaar lagen de banen voor het opscheppen, op dit moment worden veel mensen ontslagen en het eind is waarschijnlijk nog niet in zicht lees
04-12-2020, Bron: GroenLinks-Amstelveen

5 miljoen euro verdeeld tussen 45 rijksmonumenten in Noord-Holland
De provincie Noord-Holland heeft 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 45 rijksmonumenten lees
04-12-2020, Bron: Provincie NH

De financiële stromen in de sport in Amstelveen
In opdracht van de gemeente Amstelveen heeft het Mulier Instituut in Utrecht een rapport uitgebracht met de titel 'De financiële stromen in de sport in Amstelveen' lees
04-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Luchtverkeersleiding Nederland beperkt geluidshinder en zorgt voor betere doorstroming vliegverkeer
Met een update van het luchtverkeersleidingssysteem heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op 3 december 2020 belangrijke verbeteringen doorgevoerd voor omwonenden en luchtvaartmaatschappijen lees
04-12-2020, Bron: Luchtverkeersleiding Nederland

Expositie 'De Toekomst' van AmstellandKunst in Aalsmeer
Van 4 december 2020 t/m 21 januari 2021 exposeren 16 leden van de Vereniging AmstellandKunst (VAK) in de expositieruimte van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer: Het Oude Raadhuis lees
04-12-2020, Bron: Vereniging AmstellandKunst

Sophia de Rooij wordt de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland
Prof. dr. Sophia de Rooij wordt per 1 maart 2020 voorzitter Raad van Bestuur bij Ziekenhuis Amstelland lees
03-12-2020, Bron: Ziekenhuis Amstelland

Nieuwe impuls voor het atelierbeleid van Amstelveen
De gemeente Amstelveen is druk bezig met het ontwikkelen van een nieuw atelierbeleid lees
03-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Online fraude met nieuwe technieken wordt strenger bestraft
Onze manier van betalen wordt steeds moderner. We zijn gewend aan betaalverzoeken via de smartphone of geld overmaken via een app, in aanvulling op gebruik van de bankpas of contant geld lees
03-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Maatregelen om extreme drukte in Stadhart Amstelveen te voorkomen
De gemeente Amstelveen doet een dringende oproep aan inwoners om zoveel mogelijk op donderdag en vrijdag al inkopen te doen en drukte in het weekend te vermijden lees
03-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Amstelveen wil alle 75-plussers die zelfstandig wonen ondersteunen
Door de coronacrisis is het moeilijker om elkaar te ontmoeten en een deel van de normale welzijnsactiviteiten, hulp en ondersteuning valt weg lees
03-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Illegale prostitutie in een woning aan de Bevelandselaan
Vorige week (48-2020) deed de gemeente Amstelveen samen met de politie een inval in een woning aan de Bevelandselaan. Zij troffen twee illegale sekswerkers in de woning aan lees
03-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Jan Demming is overleden
Participe Amstelland meldt dat op afgelopen zondag, 22 november 2020, is hun zeer gewaardeerde vrijwilliger Jan Demming (1947) is overleden lees
02-12-2020, Bron: Participe Amstelland

11 mensen zijn aangehouden in onderzoek naar invoer cocaïne
Op maandag 23 en dinsdag 24 november 2020 heeft de politie in totaal 11 verdachten aangehouden. Zij zijn verdachte in een onderzoek naar handel en grootschalige invoer van verdovende middelen via de havens van Antwerpen en Rotterdam lees
02-12-2020, Bron: Politie Nederland

Veel eerstejaarsstudenten gebruiken geen aanvullende beurs
Een kwart van de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs die recht hebben op een aanvullende beurs, maakt daar geen gebruik van. Deze circa 8.650 studenten lopen naar schatting gemiddeld 175 euro aan maandelijkse beurs mis lees
02-12-2020, Bron: Centraal Planbureau

EMA begint met de analyse van twee COVID-19 vaccines
Het Comité voor Humane Geneesmiddelen van het EMAis begonnen met de rolling reviews van twee COVID-19 vaccines lees
01-12-2020, Bron: EMA

Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen wil naar Den Haag
Herbert Raat (VVD) wethouder Twitterde op 1 december 2020: Onze fractievoorzitter en mijn vriend @NoomenIII staat op de lijst voor VVD Tweede Kamer lees
01-12-2020, Bron: Herbert Raat

Ferry van Groeningen stapt over naar Burgerbelangen Amstelveen
Ferry van Groeningen, voormalig fractievoorzitter van het CDA-Amstelveen, maakt een overstap naar Burgerbelangen Amstelveen lees
01-12-2020, Bron: Burgerbelangen Amstelveen

Koninklijke onderscheiding voor Alphons Böggeman
Op 1 december 2020 ontving Alphons Böggeman bij zijn afscheid als voorzitter van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) een lintje uit handen van burgemeester Tjapko Poppens lees
01-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

Vijf gebouwen in Amstelveen zijn voorgedragen als gemeentelijk monumenten
De gemeente Amstelveen heeft twee wooncomplexen en een vrijstaande woning aan de Amsterdamseweg, 11 zogeheten 'nonnenkappen' in het volkstuincomplex Langs de Akker en de Immanuëlkerk voorgedragen als gemeentelijk monument lees
01-12-2020, Bron: Gemeente Amstelveen

De eerste kunstkast in Amstelveen is onthuld
Op vrijdag 27 november 2020 onthulden Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur en Floor Gordon (D66) wethouder Economische zaken en Duurzaamheid de allereerste kunstkast in Amstelveen lees
01-12-2020, Bron: Jennifer Lam

Start corona-vaccinatie in Nederland mogelijk begin januari 2021
Als alles meezit, worden begin januari 2021 in Nederland de eerste mensen ingeënt tegen het coronavirus lees
01-12-2020, Bron: Rijksoverheid

2020 was een onzeker jaar met een historisch begrotingstekort
Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de overheidsfinanciën. Om banen te behouden, bedrijven overeind te houden en in staat te stellen zich aan te passen heeft de overheid miljarden euro’s beschikbaar gesteld lees
01-12-2020, Bron: Rijksoverheid

Expositie van het Rive Roshan duo in Museum JAN
Het jonge, experimentele kunst- en design duo Rive Roshan wil haar publiek betoveren met installaties en objecten die je uitdagen de wereld vanuit een nieuw perspectief opnieuw te zien lees
01-12-2020, Bron: Museum JAN


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.