Bijgewerkt: 18 mei 2024

Nieuws voor juli 2019

Nieuws

Programma van P60 in augustus 2019
Programma van pop podium P60 in augustus 2019 lees
31-07-2019, Bron: P60

Asbest bij halte Uilenstede zorgt voor oponthoud
Tijdens het slopen van de tramhalte bij Uilenstede bleek er asbest te zitten in een laag tussen de perronplaten en het betonnen dek bij de trap en de lift aan de Amstelveenlijn. Het werk is toen direct stilgelegd lees
31-07-2019, Bron: Amstelveenlijn

Binnenkort elektrische deelscooters ook in Amstelveen
Amstelveners krijgen binnenkort de beschikking over elektrische deelscooters. De gemeente heeft besloten een intentieverklaring te tekenen met een aanbieder van deelscooters, Felyx lees
31-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

De beoogde start bouw nieuwe Amstelbrug is weer uitgesteld
De start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel tussen Amstelveen en Ouder-Amstel is weer uitgesteld -meldt de provincie Noord-Holland lees
30-07-2019, Bron: Provincie NH

SP-Amstelveen wil het Odensehuis zo snel mogelijk helpen
Op 24 juli 2019 hebben Marina Casadei vice fractievoorzitter en Wil Roode burgerlid van SP-Amstelveen voor de tweede keer dit jaar een bezoek gebracht aan het Odensehuis in wijkcentrum Alleman lees
30-07-2019, Bron: SP-Amstelveen

Proef van een half jaar met wisselfietsen op station Amsterdam Zuid
De Vervoerregio Amsterdam gaat vanaf september 2019 een proef van een half jaar doen met wisselfietsen in fietsparkeergarage Mahlerplein bij station Amsterdam Zuid. lees
30-07-2019, Bron: Vervoerregio Amsterdam

Bouwwerkzaamheden aan de Beneluxbaan gedeeltelijk live te volgen
Sinds kort staan er webcams boven op de bouwketen van VITAL bij de kruispunten Kronenburg en Sportlaan. Hierdoor zijn de bouwwerkzaamheden live te volgen lees
29-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenlijn

19.800 valse eurobiljetten uit de roulatie in het eerste halfjaar van 2019
In Nederland zijn in het eerste halfjaar van 2019 in totaal 19.800 valse eurobiljetten uit de roulatie gehaald. Dat is 5% minder dan in de eerste helft van 2018 lees
28-07-2019, Bron: DNB/ECB

Participe Holding gaat toch niet fuseren
Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen, dat de beoogde fusiepartner van Participe Holding wil toch niet fuseren lees
27-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

Bouwproject A9 Badhoevedorp-Holendrecht is voorlopig gegund aan consortium VEENIX
Rijkswaterstaat heeft het voornemen het project A9 Badhoevedorp - Holendrecht, onderdeel van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), te gunnen aan het consortium VEENIX, nu bestaande uit Macquarie Capital, Siemens, Count&Cooper en FCC lees
26-07-2019, Bron: Rijkswaterstaat

2de kwartaal van 2019: 5.205 asielzoekers en 880 nareizigers in Nederland
In het tweede kwartaal van 2019 kwamen 5.205 asielzoekers en 880 nareizende gezinsleden naar Nederland. Het aantal asielzoekers was lager, het aantal nareizigers hoger dan in het eerste kwartaal van 2019 lees
26-07-2019, Bron: CBS

Grotere afvalbakken geplaatst tegen zwerfafval aan de Sportlaan
Op de route tussen het Amstelveen College en de Coop aan de Van der Hooplaan zijn nieuwe grotere afvalbakken geplaatst lees
26-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

Het KLM-hoofdkantoor verhuist in 2024 naar Schiphol-Oost
De directie van KLM heeft gemeente Amstelveen op de hoogte gebracht van het voornemen om haar hoofdkantoor per 2024 samen te voegen met KLM-locaties op Schiphol-Oost lees
24-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

Het RIVM heeft de 'reuzenteek' onderzocht
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de 'reuzenteek' onderzocht die op 13 juli 2019 in het Drentse Odoorn (bij Emmen) is gevonden. Het is een Hyalomma marginatum vrouwtje lees
24-07-2019, Bron: RIVM

Actief voor Amstelveen wil meer ouderenadviseurs
Ouderenadviseurs zijn zeer belangrijk om ouderen die thuis wonen, aan het dementeren zijn of eenzaam zijn te ondersteunen lees
24-07-2019, Bron: AVA

Jonas Ohlsson's Cobra Summerschool 2019
Voor het derde opeenvolgende jaar komt kunstenaar Jonas Ohlsson de fantasiespier trainen van Cobra Summerschool leerlingen! Van 19 tot en met 23 augustus 2019 is de Cobra Summerschool weer open lees
24-07-2019, Bron: Cobra Museum

De stand van zaken bij het Afval Energie Bedrijf
Iedereen heeft kunnen lezen dat er het nodige aan de hand is bij Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). Het bedrijf heeft problemen met achterstallig onderhoud en veiligheid. Daarom zijn 4 van de 6 productielijnen tijdelijk stilgelegd lees
23-07-2019, Bron: Gemeente Amsterdam

Gevestigde kunstenaars en jong talent in Museum Jan van der Togt
Vanaf september 2019 presenteert Museum Jan van der Togt in Amstelveen drie tentoonstellingen van gevestigde kunstenaars en jong talent lees
23-07-2019, Bron: Museum Jan van der Togt

Amstelveense wethouders in gesprek over het Schipholdossier
De afgelopen maanden heeft de gemeente Amstelveen overleg gevoerd met Dick Benschop, CEO van de Royal Schiphol Group, over de ontwikkelingen binnen het Schipholdossier die voor Amstelveen relevant zijn lees
23-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

ChristenUnie-Amstelveen over het aantal verloren ID-bewijzen
De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld over het aantal kwijtgeraakte identiteitsdocumenten in de gemeente Amstelveen lees
23-07-2019, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Het Nationaal Hitteplan vanaf 23 juli 2019 voor heel Nederland
Het is de komende dagen uitzonderlijk warm. De temperatuur loopt de komende dagen op naar tropische waarden. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit tot problemen leiden lees
23-07-2019, Bron: RIVM/KNMI

Acties tegen zomereenzaamheid senioren
Uit onderzoek van de christelijke seniorenorganisatie KBO-PCOB is gebleken dat eenzaamheid voor ouderen een grotere rol speelt in de zomer dan in andere seizoenen lees
22-07-2019, Bron: Rijksoverheid

De Rode Lijst 2019 van de IUCN
De Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (Internationale Unie voor het Behoud van de Natuur en de Natuurlijke Hulpbronnen) vormt het uitgangspunt voor beschermingsmaatregelen van de natuur lees
21-07-2019, Bron: IUCN

Nieuwe commandant van Brandweer Amsterdam Amstelland
Het bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de heer Tijs van Lieshout (1963) per 1 oktober 2019 aangesteld als Regionaal Commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland lees
20-07-2019, Bron: Brandweer Amsterdam Amstelland

Het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam in de problemen
De gemeente Amstelveen laat haar restafval verwerken bij het AEB. Het is voor ons belangrijk dat de verwerking van het Amstelveens restafval gecontinueerd blijft lees
20-07-2019, Bron: AEB/AT5/Gemeente Amstelveen

Meer mannen van 25 tot 45 jaar zijn er niet op arbeidsmarkt aanwezig
Een steeds groter deel van de 25- tot 45-jarige mannen is niet actief op de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2009 ging het nog om 4,6 procent, begin dit jaar om 8,0 procent lees
20-07-2019, Bron: CBS

Utrecht wil Jan van Zanen nog 6 jaar als burgemeester
De gemeenteraad van Utrecht heeft burgemeester Jan van Zanen voorgedragen voor herbenoeming. Van Zanen is sinds 2014 burgemeester van deze gemeente en zijn termijn loopt in januari 2020 af lees
19-07-2019, Bron: Gemeente Utrecht

De Maanlanding was 50 jaar geleden
Naar schatting een miljoen mensen verzamelden zich op de stranden van centraal Florida 50 jaar geleden om uit de eerste hand getuige te zijn van de lancering van de Apollo 11 lees
19-07-2019, Bron: NASA/Wikipedia

De Bovenkerkerweg wordt gedeeltelijk verbreed
Ambtenaren van de gemeente Amstelveen gaan met bewoners in gesprek over de verdubbeling van het wegdek van de Bovenkerkerweg (ongeveer 2 km lengte red.) lees
19-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

86 % van de volwassen Nederlanders was gelukkig in 2018
Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 % in 2018 aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 % lees
19-07-2019, Bron: CBS

Stand van zaken rond de ANPR-camera's in Amstelveen
Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad over de stand van zaken rond de inzet van ANPR-camera's in Amstelveen lees
18-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen/Wikipedia

313.000 werklozen in juni 2019 in Nederland
Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 12 duizend per maand toegenomen lees
18-07-2019, Bron: CBS

Patrimonium bestaat binnenkort 100 jaar
Patrimonium bestaat binnenkort 100 jaar en bewoners van 'Oud Patrimonium' organiseren in het weekend van 18 en 19 januari 2020 een reünie lees
18-07-2019, Bron: Participe Amstelland

Gezichtsbedekkende kleding is verboden vanaf 1 augustus 2019
U mag vanaf 1 augustus 2019 geen gezichtsbedekkende kleding meer dragen in voertuigen van het openbaar vervoer en in en rondom gebouwen van het onderwijs, de zorg en de overheid lees
18-07-2019, Bron: Informatief

Moet de Nederlandse luchtvaart groeien?
In het publieke debat over luchtvaart spelen economische argumenten een grote rol lees
18-07-2019, Bron: CE Delft

Herdenkingsbijeenkomst 2019 bij het Nationaal Monument MH17
Op woensdag 17 juli 2019 gaf minister-president Mark Rutte een toespraak tijdens een herdenkingsbijeenkomst bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Hierbij zijn toespraak lees
18-07-2019, Bron: Rijksoverheid/Wikipedia

Taaltip we gaan naar Frankrijk
'We gaan naar Frankrijk' en 'We gaan naar Frankrijk toe' zijn allebei juist en betekenen hetzelfde lees
18-07-2019, Bron: Taalpost

1,2 miljoen internetgebruikers waren slachtoffer van digitale criminaliteit in 2018
In 2018 gaf 8,5 procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder aan in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geweest van digitale criminaliteit. Dat komt neer op ruim 1,2 miljoen mensen lees
17-07-2019, Bron: CBS

Een kwart van de Nederlanders gaat niet met vakantie
Opnieuw gaat ruim een kwart van de Nederlanders niet met vakantie. 64 procent van hen vindt vakantie te duur. Vorig jaar ging nog 54 procent om die reden niet met vakantie lees
17-07-2019, Bron: Nibud

Randwijcklaan 13 opent dit najaar de deuren
De 'kleine sjoel' aan Randwijcklaan 13 in Amstelveen opent dit najaar de deuren voor maatschappelijke en educatieve activiteiten lees
16-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

Ursula von der Leyen als voorzitter van het Europees Parlement?
In een debat met de leden van het Europees Parlement heeft Ursula von der Leyen als voorzitter van de Commissie haar visie uiteengezet lees
16-07-2019, Bron: Europees Parlement

Draagvlak voor wonen zonder aardgas is gedaald in 2018
Het aantal Nederlanders dat het ermee eens is dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas is het afgelopen jaar gedaald van 57% naar 48% lees
16-07-2019, Bron: Klimaatbureau HIER

Kolossale werkzaamheden in de zomer van 2019 in Amstelveen
De werkzaamheden aan de Amstelveenlijn zijn in volle gang. Het project ligt op koers om in december 2020 de nieuwe trams te laten rijden lees
16-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb

Alan Turing wordt het gezicht van het nieuwe 50 pound biljet
Op 15 juli 2019 heeft de gouverneur van de Bank of England, Mark Carney, aangekondigd dat Alan Turing op de nieuwe bankbiljet van 50 pound zal verschijnen lees
15-07-2019, Bron: Bank of England/Wikipedia

Kabinet stelt 340 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van acht Regio Deals
Om de kracht van de regio te versterken stelt het kabinet samen met de regio 340 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van acht Regio Deals lees
15-07-2019, Bron: Rijksoverheid

Shirma Rouse, Steffen Morrison, Lorrèn en vele anderen tijdens Jazz in het Dorp 2019
Deze week maakten de organisatoren van Jazz in het Dorp het volledige programma bekend. Op zondag 1 september 2019 treden 21 verschillende artiesten op, op 11 podia verspreid door het Oude Dorp van Amstelveen lees
15-07-2019, Bron: Jazz in het Dorp

Actief voor Amstelveen is tegen meer hotels in Amstelveen
In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week op 10 juli 2019 kwam (ondergesneeuwd in het geweld van de Perspectiefnota) bij agendapunt 3.5 de nota Accommodatiestrategie en toeristenbelasting in stemming lees
14-07-2019, Bron: Actief voor Amstelveen

Nieuwe regels ter bescherming van kwetsbare weggebruikers
Elektrische en hybride auto's zijn veel stiller op de weg dan de auto's met een verbrandingsmotor. Hoewel dit gunstig is voor het milieu, kan het ook gevaarlijk zijn voor de weggebruikers, met name voor slechtzienden of fietsers lees
13-07-2019, Bron: Europese Commissie

Informatieve brief aan Participe Holding
Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de relevante stappen van Participe Holding lees
13-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

Herontwikkeling van de locatie aan de Amsteldijk Zuid 105
Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de herontwikkeling van de locatie van het voormalige eetcafé 'De Zwarte Kat' aan de Amsteldijk Zuid 105 lees
13-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

D66-Amstelveen wil meer kansengelijkheid door sporten en bewegen
D66-Amstelveen wil dat alle kinderen kunnen sporten en bewegen. De democraten maken zich zorgen over de grote verschillen in hoe Amstelveense jongeren hun gezondheid ervaren lees
13-07-2019, Bron: D66-Amstelveen

De stapeling van het overheidsbeleid maakt nieuwbouw onbetaalbaar
Het algemene beeld van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2019 is heel positief. De afkoeling in prijsontwikkeling zet door, dus de prijzen stijgen wat minder hard lees
12-07-2019, Bron: NVM

Tentoonstelling 'Nieuwe Nuances' in het Cobra Museum is geopend
Met het feestelijk in de lucht gooien van de mouwen van een speciaal ontworpen schildersjas opende Ingrid van Engelshoven (D66) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de tentoonstelling Nieuwe Nuances in het Cobra Museum lees
12-07-2019, Bron: Cobra Museum

Visie van Burgerbelangen Amstelveen op de Perspectiefnota 2020
De toespraak van Ruud Kootker fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen tijdens de algemene beschouwingen over de Perspectiefnota 2020 op 10 juli 2019 lees
11-07-2019, Bron: BBA

De nieuwe kinderburgemeester van Amstelveen is beëdigd
Als eerste mannelijke kinderburgemeester kreeg Lieuwe (10 jaar) de ambtsketen overhandigd van Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen op woensdagmiddag 10 juli 2019 in de raadzaal tijdens de gemeenteraadsvergadering lees
11-07-2019, Bron: Amstelveenweb/Gemeente Amstelveen

75.000 euro subsidie voor het Bostheater
Actief voor Amstelveen samen met VVD, D66, PvdA, CDA GL, CU, SP, BBA, en Senioren Belangen Amstelveen (SBA) een motie ingediend om 75.000 euro subsidie te verlenen aan het Bostheater in het Amsterdamse Bos lees
11-07-2019, Bron: Actief voor Amstelveen

Bijdrage van VVD-Amstelveen aan de Perspectiefnota 2020
De toespraak van Kees Noomen fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 10 juli 2019 lees
10-07-2019, Bron: VVD-Amstelveen

Vernieuwde Kopie-ID app
Met de KopieID app beschermt u uw identiteitsgegevens en maakt u zelf een veilige kopie van uw identiteitsdocument. Door overbodige gegevens door te strepen en de kopie van een watermerk te voorzien, beschermt u de kopie tegen misbruik lees
10-07-2019, Bron: Rijksoverheid

ChristenUnie-Amstelveen over de Perspectiefnota 2020
De ChristenUnie-Amstelveen vindt dat Perspectiefnota 2020 een Perspectiefnota is die enerzijds ambitie en lef uitstraalt, maar anderzijds wel de vraag opwerpt: kunnen we het allemaal wel betalen? lees
10-07-2019, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

Door betere communicatie minder boetes voor studenten in het OV
Studenten lopen minder snel tegen een boete aan wegens het te laat stopzetten van het reisproduct op hun ov-kaart. Werd er in de eerste maanden van 2018 nog voor 13,2 miljoen euro aan boetes opgelegd lees
10-07-2019, Bron: Rijksoverheid

De ritprijs van buslijn 55 wordt aangepast
Het tarief voor buslijn 55 tussen Westwijk en Station Amsterdam Zuid wordt per 5 augustus 2019 aangepast. Dat maakten de Vervoerregio Amsterdam en GVB bekend lees
09-07-2019, Bron: Vervoerregio Amsterdam

Zorg dat u online veilig bent!
Voor veel mensen in Nederland staat de zomervakantie voor de deur. Gaat u deze zomer lekker op vakantie? En neemt u dan een smartphone, tablet of laptop mee? Zorg dat u het veilig doet online! lees
09-07-2019, Bron: Politie NL

Wonen is voor iedereen in Amstelveen
Op donderdagavond 26 september 2019 organiseren de SP- en GroenLinks-Amstelveen een avond voor alle Amstelveners die ook helemaal klaar zijn met de huidige situatie van de Amstelveense woningmarkt lees
09-07-2019, Bron: SP- en GroenLinks-Amstelveen

Interview met Sudais Moulawizadeh
Sudais Moulawizadeh (17): 'Onderwijs is de bron van persoonlijke groei'- aldus de KKC-leerling, die vanuit de Amstelveense basisschool De Horizon op SBO de Schakel (speciaal basisonderwijs) terecht kwam lees
09-07-2019, Bron: Conchita Willems

Belofte maakt schuld
Hierbij een reactie van Herbert Raat (VVD) wethouder Schiphol namens het college B en W van Amstelveen op de brief van de minister van I en W over de groei van Schiphol lees
08-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen/Herbert Raat

Rabobank verhuist Van der Hooplaan naar de Van Heuven Goedhartlaan
Op 1 september 2019 verhuist het team adviseurs van de van Rabobank Amstel en Vecht naar de nieuwe locatie aan de Van Heuven Goedhartlaan 7 nabij het Stadshart Amstelveen lees
08-07-2019, Bron: Rabobank Amstel en Vecht

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs krijgen een schooldiploma
Voortaan krijgen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs een schooldiploma. Daarmee wil minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs de erkenning geven die zij verdienen lees
08-07-2019, Bron: Rijksoverheid

D66, VVD, CDA en AVA willen de Amstelveense sociale woningvoorraad vernieuwen
De fracties van D66-, VVD-, CDA-Amstelveen en Actief voor Amstelveen (AVA) zullen bij de gemeenteraadsvergadering rondom de Perspectiefnota van 10 juli 2019 een motie indienen over het vernieuwen van de sociale woningvoorraad lees
08-07-2019, Bron: D66-, VVD-, CDA-Amstelveen, AVA

ChristenUnie en CDA willen Amstelveense kerken als cultureel erfgoed behouden
ChristenUnie en CDA in Amstelveen zullen op woensdag 10 juli 2019 tijdens de behandeling van de Perspectiefnota in de gemeenteraad pleiten voor een duurzame toekomstvisie voor kerken en religieus erfgoed lees
08-07-2019, Bron: ChristenUnie- en CDA-Amstelveen

Nieuwe toekomstbeelden van Amstelveen zijn gepresenteerd
Het wordt steeds duidelijker hoe onze gemeente na 2025 er uit gaat zien rondom de A9 lees
07-07-2019, Bron: Herbert Raat

Het 5de Zomerfeest in Bovenkerk
Zaterdagmiddag 6 juli 2019 vond er voor de 5de keer een zomerfeest plaats in Bovenkerk. Het jaarlijkse zomerfeest is inmiddels een mooie, zonnige traditie en vond plaats in het Urbanuspark lees
07-07-2019, Bron: Amstelveenweb/Bewonersplatform Bovenkerk

Nieuwe regeringsvliegtuig PH-GOV is aan het publiek gepresenteerd
Tijdens een bezoekersdag van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op vliegbasis Woensdrecht werd de PH-GOV gepresenteerd aan ruim 1.200 belangstellenden lees
07-07-2019, Bron: Rijksoverheid/Wikipedia

Bart Johannesma van OBS Piet Hein is de SuperMeester van 2019
Op donderdag 4 juli 2019 maakte Floor Gordon (D66) wethouder Economische Zaken tijdens een feestelijke happening in Boekhandel Libris Venstra bekend wie zich Superjuffie of SuperMeester 2019 van Amstelveen en Omstreken mag noemen lees
07-07-2019, Bron: Libris Venstra

ZAAI Amstelveen 2019 is afgerond
Het programma ZAAI 2019 is afgerond. Een half jaar van kennis geven en delen is klaar lees
06-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

SchipholWatch start petitie tegen de groei van Schiphol Airport
Als reactie op het eenzijdige besluit van mevrouw de minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW) om onder voorwaarden Schiphol toch te laten doorgroeien naar 540.000 vliegbewegingen is SchipholWatch op 5 juli 2019 een petitie gestart lees
06-07-2019, Bron: SchipholWatch

Wethouder Marijn van Ballegooien op werkbezoek bij FlexiCura
Op donderdag 4 juli 2019 was Marijn van Ballegooien (PvdA) wethouder Zorg en Werk en Inkomen op werkbezoek bij FlexiCura lees
06-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

Minister Van Nieuwenhuizen wil dat Schiphol de groei moet verdienen
Schiphol kan na 2020 in kleine stapjes groeien, maar die groei is niet vanzelfsprekend. Alleen na aantoonbare vermindering van de hinder voor omwonenden, krijgt de nationale luchthaven in ruil wat extra ruimte lees
05-07-2019, Bron: Rijksoverheid

Woondeal tussen Rijk en regio Amsterdam om het woningtekort terug te dringen
Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gaan een langjarige samenwerking aan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor een structureel voldoende betaalbaar woningaanbod lees
05-07-2019, Bron: Rijksoverheid/MRA

Eerste naturalisatieprocedure in Amstelveen uitgevoerd door Tjapko Poppens
Het was erg druk in de hal van het Raadhuis van Amstelveen op woensdag 3 juli 2019 rond 13 uur. De reden was dat er weer een naturalisatieceremonie was georganiseerd door de gemeente, in de raadzaal lees
04-07-2019, Bron: Amstelveenweb

Officiële handeling start nieuwbouw van het HWC
De bouw van het nieuwe Hermann Wesselink College (HWC) is op woensdag 3 juli 2019 feestelijk van gestart gegaan lees
04-07-2019, Bron: HWC/Amstelveenweb

KLM huurt voor 100 jaar verjaardagsfeest een blauwe piano
Op 7 oktober 2019 viert KLM haar 100ste verjaardag, zoals ze in 1919 werd opgericht lees
04-07-2019, Bron: Van Kerkwijk Piano's/ Wikipedia/KLM

DNA-onderzoek meer inzetten als opsporingsmiddel
Minister Grapperhaus wil DNA-onderzoek meer inzetten als opsporingsmiddel. Ruimer gebruik van DNA-profielen geeft opsporingsdiensten meer armslag om te voorkomen dat daders vervolging, berechting en hun eventuele straf ontlopen lees
03-07-2019, Bron: Rijksoverheid

Vakantieprogramma 2019 van Platform C - Volksuniversiteit Amstelland
In het vakantieprogramma 2019 van Platform C - Volksuniversiteit Amstelland er is nog plek voor cursussen lees
02-07-2019, Bron: Platform C - Volksuniversiteit Amstelland

Studenten testen zelfgebouwde waterstofraceauto Forze VIII
Een groep studenten van de Technische Universiteit Delft zal dinsdagavond 9 juli 2019 op het toekomstige Formule 1 circuit van Zandvoort hun zelfgebouwde waterstofraceauto, de Forze VIII, testen lees
02-07-2019, Bron: Joost Wendling/Wikipedia

Adviesrapport 'Prikken voor elkaar' is aangeboden aan de staatssecretarissen
De Commissie kinderopvang en vaccinatie heeft haar adviesrapport 'Prikken voor elkaar' (pdf 126 pagina's) aangeboden aan de staatssecretarissen Van Ark (SZW) en Blokhuis (VWS) lees
02-07-2019, Bron: Rijksoverheid

De economische groei van de Metropoolregio Amsterdam wordt 2,3 %
De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit in 2019 naar verwachting met 2,8 procent en in 2020 met 2,3 procent. Dat zorgt naar verwachting voor 57.000 nieuwe banen dit en komend jaar lees
02-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

GroenLinks-Amstelveen wil opnieuw actie inzake luchtkwaliteit
GroenLinks-Amstelveen maakt zich al langere tijd zorgen over de luchtkwaliteit in Amstelveen en die zorgen worden nu onderschreven door het recente onderzoek van het RIVM lees
02-07-2019, Bron: GroenLinks-Amstelveen

Bij 47.000 sterfgevallen in Nederland was kanker de doodsoorzaak
In 2018 overleden ruim 153 duizend inwoners van Nederland. Met bijna 47 duizend sterfgevallen (30 procent) was kanker, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak lees
02-07-2019, Bron: CBS

43 % van de huiseigenaren wacht met verduurzamen van woning
43 % van de Nederlandse huiseigenaren is niet van plan om binnen nu en vijf jaar de woning te verduurzamen lees
01-07-2019, Bron: Nibud

Wethouder Raat laat stresstest financiën van Amstelveen uitvoeren
De ChristenUnie-Amstelveen maakt zich zorgen over de intering de financiële reserves van de gemeente Amstelveen de komende jaren lees
01-07-2019, Bron: ChristenUnie-Amstelveen

VVD-Amstelveen is verbaasd over opstelling BBA inzake bezuinigingen
De VVD-Amstelveen reageert daags na de behandeling van de Perspectiefnota 2020 verbaasd over de vraagstelling van BBA tijdens de commissie ABM lees
01-07-2019, Bron: VVD-Amstelveen

De Keizer Karelweg en het plein zijn weer open
In de ochtenduren van maandag 1 juli 2019 zijn het Keizer Karelplein en de Keizer Karelweg weer open voor auto's en ander verkeer lees
01-07-2019, Bron: Gemeente Amstelveen

De welvaart in Nederland
Op 1 juli 2019 verscheen de CBS-publicatie 'Welvaart in Nederland 2019'. Hierin staat de nieuwste informatie over inkomen, bestedingen en vermogen van inwoners van Nederland lees
01-07-2019, Bron: CBS


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.